Skip to:

- Konieczna jest korekta obowiązujących przepisów, szczególnie tych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustalenie standardów wykonywania zadań w tym zakresie przez powiaty, a także ustalenie standardów pracy placówek w ww. zakresie,... więcej...
Podczas wizyty w Wielkopolsce 25 kwietnia br. Rzecznik odwiedził szpital w Ostrowie Wielkopolskim, by zapoznać się z sytuacją na oddziale pediatrii i neonatologii. Marek Michalak odwiedził też przebywającego na oddziale uratowanego małego Adasia, ranionego nożem... więcej...
25 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Wielowsi (gmina Sieroszowice),  gdzie uczestniczył w uroczystym otwarciu Gminnego Centrum Mediacji w Szkole Podstawowej w Wielowsi. W uroczystym otwarciu Centrum uczestniczył –... więcej...
Szanowni Państwo, dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców! Niezależnie od podjętej przez dorosłych decyzji o rozstaniu, na zawsze pozostają oni rodzicami – osobami najważniejszymi dla dziecka. Dorastanie w poczuciu bezpieczeństwa jest niezwykle istotne dla... więcej...
- Jeśli zwracamy uwagę szczególną na prawa dziecka, na godność dziecięcą, na dobro dziecka, to tak naprawdę inwestujemy w prawa człowieka bardzo merytoryczne, bardzo odpowiedzialnie w sposób właściwy i potrzebny na dzisiejsze czasy – mówił Marek Michalak podczas I... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Zdrowia o pełną realizację art. 24 Konwencji o prawach dziecka i art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, które gwarantują wszystkim dzieciom (niezależnie od ich obywatelstwa i statusu pobytowego w Polsce) prawa do nieodpłatnych... więcej...
Uczniowie Szkoły Podstawowej TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu w ramach obozu naukowego „Śladami Ireny Sendlerowej” 18 kwietnia odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o patronce i prawach dziecka. Siódmoklasiści i gimnazjaliści z Opola w... więcej...
18 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości nadania śródmiejskiemu parkowi imienia Tadeusza Mazowieckiego. Podczas uroczystości, która odbywała się w dniu 91. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego, został posadzony dąb upamiętniający... więcej...
– Dowiedziałem się, że mamy prawo do odpoczynku! – mówił uśmiechnięty pierwszoklasista, podsumowując zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dotyczące praw dziecka. Uczniowie klasy Ia warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 69  18 kwietnia br. odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
Drodzy i Szanowni, przed Wami egzamin, który kończy bardzo ważny etap w Waszym życiu – gimnazjum, a także jest próbą Waszej wiedzy i umiejętności. To również pierwszy krok do realizacji Waszych celów i planów na dalszą edukację oraz życiową drogę. Jestem przekonany, że... więcej...
- Nadal dostrzegam problem związany z niedostateczną realizacją prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych, w związku z długotrwałymi postępowaniami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów... więcej...
13 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z grupą studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i maturzystami. Młodzi ludzie byli zainteresowani zasadami funkcjonowania instytucji oraz stanem przestrzegania praw dziecka w Polsce.... więcej...
Młodzi ludzie z Francji przyjechali na wizytę studyjną do ojczyzny Janusza Korczaka. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedzili, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony praw dziecka. Wizyta studentów była doskonałą okazją do wymiany... więcej...
- Dane sprawozdawcze z jednego miesiąca 2018 r., którymi dysponuje Centrala NFZ nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących zasadności przyjętego rozwiązania finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych. Przedmiotowe zagadnienie będzie... więcej...
- Z przykrością stwierdzam, że coraz wyraźniej obserwuję narastające zaniepokojenie rodziców i uczniów oraz nauczycieli związane z dostępem do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a szczególnie liceów lub atrakcyjnych techników, w roku szkolnym 2019/... więcej...
Jakie są kary za nieprzestrzeganie praw dziecka?, czy liczba spraw, w których potrzebna jest interwencja Rzecznika z roku na rok wzrasta, czy maleje? Czy granie na telefonach w szkole jest dobre? – to tylko kilka z pytań, które uczniowie Szkoły Podstawowej nr 103 w... więcej...
Pomoc psychologiczna, medyczna, socjalna i prawna pod jednym dachem – tak będzie funkcjonowało otwarte 9 kwietnia w Warszawie Centrum Pomocy Dzieciomuruchomione przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W uroczystym otwarciu obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka... więcej...
- Rodzice, którym rodzi się dziecko i rodzice przysposabiający dziecko, odpowiednio z chwilą narodzin dziecka i przysposobienia dziecka znajdują się w takiej samej sytuacji. W związku z tym powinni być jednakowo traktowani w dostępie do świadczenia jakim jest... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument w sposób kompleksowy obrazuje sytuację dzieci w Polsce oraz wskazuje obszary koniecznych zmian w zakresie ochrony... więcej...
Życzę, by nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. To czas pełen nadziei, miłości, a także wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych, żeby każde dziecko... więcej...

Strony

Subskrybuj