Skip to:

- Czy i jakie prace zostały podjęte celem wdrożenia zaproponowanych rozwiązań do codziennej praktyki organizacji pracy ośrodków adopcyjnych oraz czy i w jakim zakresie zaplanowano wprowadzenie postulowanych zmian w prawie? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
Jak swoją rolę wypełniają asystenci rodziny, a także ocena prawidłowości zatrudniania i organizacji pracy asystentów rodziny były przedmiotem kontroli, jaką w 2015 roku przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Wyniki kontroli „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle... więcej...
18 sierpnia w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na warszawskich Bielanach bliscy, znajomi, przyjaciele oraz wierni czytelnicy pożegnali Wandę Chotomską - Ikonę Orderu Uśmiechu, Wielką Damę polskiej literatury dla dzieci, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. ... więcej...
- Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – mówi o udziale w konferencji CATS Paulina Łohinowicz. Michalina Horbatowska podkreśla, że CATS to motywator do kolejnych działań w środowisku lokalnym, a Tymon Radzik... więcej...
6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jak co roku, złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu nieformalnemu rzecznikowi praw dziecka. - Był z dziećmi do samego końca – to postawa, która zasługuje na najwyższe uznanie i... więcej...
W lipcu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 22 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
1 sierpnia 2017 roku w 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył  okolicznościowy wieniec na Starym Mieście, pod Pomnikiem Małego Powstańca upamiętniającym dzieci - najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego.... więcej...
- Do rodziców z dziećmi, którzy nie mają miejsca stałego pobytu powinna być adresowana pomoc w postaci domów,  spełniających warunki dla zamieszkania z dzieckiem. Schroniska dla osób bezdomnych takich wymogów nie spełniają - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w niedzielę, 30 lipca, zlecił interwencję w sprawie 2,5-letniej dziewczynki, siostry zmarłego 6-miesięcznego Maksymiliana. W trybie pilnym Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa... więcej...
Spośród prac zgłoszonych  na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka w różnych aspektach nagrodzono trzy, a dwie otrzymały wyróżnienia. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac.... więcej...
27 lipca br. w Senat RP zapoznał się i przyjął Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o zbadanie orzeczeń zapadłych w sprawach prowadzonych na podstawie art. 577 k.p.c. o zmianę prawomocnych postanowień wydanych na podstawie Konwencji haskiej, celem... więcej...
- Szybka reakcja organów ścigania i podjęcie działań interwencyjnych są kluczowe nie tylko ze względu na zabezpieczenie dowodów w sprawie, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność udzielenia pomocy małoletniemu pokrzywdzonemu, a często oddzielenia go od sprawcy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej zwrócił uwagę na problem dostępności do placówek oraz specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną... więcej...
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia apeluje do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o zmianę ustawy "Za życiem". Lekarze podkreślają, że to nie czas i okoliczności powstania dolegliwości zdrowotnych, ale aktualny ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Prezesów Sądów Apelacyjnych zwraca się z prośbą o uwrażliwienie sędziów na problem nieefektywności stosowania instytucjonalnego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu... więcej...
20 listopada odbędą się kolejne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs na gospodarza tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka wygrała Piła z województwa wielkopolskiego. 24 lipca... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka z urzędu podjął sprawę przemocy wobec 7-letniego chłopca, przebywającego na kolonii w Łazach k/Mielna. Marek Michalak w trybie pilnym zwrócił się do właściwego urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o zbadanie, czy w Domu Dziecka im. Św. Maksymiliana... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kolejny raz w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości podnosi problem braku precyzyjnych regulacji określających szczególny tryb postępowania kuratora sądowego, któremu sąd nakazał przymusowe odebranie dziecka oraz innych osób/służb... więcej...
- Na tle dyskusji o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości i stanie praworządności w Polsce, chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na potrzebę reformy sądownictwa rodzinnego – apeluje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry... więcej...

Strony

Subskrybuj