Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas wakacji w 2017 r. Kontrolerzy RPD odwiedzili 216 losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 9 tysięcy małoletnich. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie... więcej...
Kontynuując działania na rzecz stworzenia szczelnego systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o przekazanie informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na rzecz poprawy opieki... więcej...
Na czym polega praca Rzecznika Praw Dziecka, co możemy zrobić, kiedy widzimy, że łamane są prawa dziecka, czy Rzecznik uczestniczy w życiu szkolnym swoich dzieci, oraz skąd Marek Michalak czerpał inspirację do pisania piosenek? – to tylko niektóre z pytań, które... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zwrócił uwagę na problem braku regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec... więcej...
Niecały miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się Wielkopolsce. Miastem gospodarzem została Piła. Wzorem lat ubiegłych Rzecznik Praw Dziecka zaprasza aby każda szkoła lub przedszkole w Polsce... więcej...
W wystąpieniu do swojego holenderskiego odpowiednika Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na problem możliwej nadmiernej ingerencji holenderskich służb w życie polskich rodzin. Rzecznik wskazał m.in. na umieszczanie polskich dzieci w rodzinach zastępczych... więcej...
Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne... więcej...
23 października w Warszawie rozpoczęła się 14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. To dwa dni spotkań kilkuset profesjonalistów z całego świata, na co dzień stykających się w pracy zawodowej z problematyką przemocy wobec najmłodszych. W... więcej...
Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 na warszawskim Bemowie nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach nadania imienia 20 października wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele... więcej...
19 października 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas gali finałowej jubileuszowej, XV edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”, odebrał z rąk Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka nagrodę specjalną KOPD – za życzliwość, serce... więcej...
18 października Senat przyjął ustawę zakazującą korzystania z solariów przez niepełnoletnich. O wprowadzenie takich regulacji od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apelował do kolejnych Ministrów Zdrowia, wskazując, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca... więcej...
- Mediacja stanowi narzędzie, które umożliwia realizację pełni praw dzieci, tam gdzie do porozumienia nie mogą dojść dorośli, ale i rówieśnicy. W praktyce, w wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka –... więcej...
IV edycja konkursu „List do Taty”, podobnie jak poprzednie, obfitowała w wielkie emocje, a wszystko za sprawą pięknych, dojrzałych i wzruszających listów, jakie młodzi ludzie pisali do swoich ojców. 18 października w samo południe Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,... więcej...
- Pamiętajmy i uczmy od najmłodszych lat, że każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność, która jest źródłem jego praw i wolności – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 18 października w całej Polsce pod honorowym patronatem RPD obchodzony jest... więcej...
Z okazji XX-lecia prawa ochrony danych osobowych w Polsce, Generalny Inspektor Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”. Konferencja objęta patronatem honorowym... więcej...
W dniu 16.10.2017 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Małgorzatą Wokacz-Zaborowską, Sylwią Mądrą oraz Agnieszką Kossowską – przedstawicielkami rodziców, działających aktywnie na rzecz poprawy  sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na terenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kolejny raz zwraca uwagę na problem umieszczania – wbrew przepisom – małych dzieci (do 10 l.) w instytucjonalnej pieczy zastępczej. I ponownie apeluje do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań przeciwdziałających zjawisku.... więcej...
Czy młody człowiek może powiedzieć „nie” zgodnie z prawem? – to tytuł wykładu inauguracyjnego, jaki na Wadowickim Uniwersytecie Dzieci 14 października wygłosił dla najmłodszych studentów Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Podczas inauguracji Wadowickiego... więcej...
W przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził położoną na warszawskim Ursynowie Szkołę Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta rozpoczęła się odebraniem ślubowania od tegorocznych pierwszoklasistów – Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystąpieniu pytają Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską czy planuje w swoim resorcie podjęcie działań zmierzających do wypracowania kompleksowych... więcej...

Strony

Subskrybuj