Skip to:

Mamy zapaść w psychiatrii dzieci i młodzieży – sytuacja wymaga nie tylko działań długofalowych i na przyszłość, ale działań natychmiastowych, na tu i teraz – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, otwierając spotkanie lekarzy psychiatrów z mediami. Na każdym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przygotował i przekazał na ręce prezesów sądów apelacyjnych zestawienie najnowszych zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) i innych międzynarodowych organów i organizacji ochrony praw... więcej...
- Rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku podkreślają, że kompleksowy program zajęć, którego realizację umożliwia tzw. forma „turnusowa”  forma turnusowa, jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy dla dzieci, zwłaszcza w przygotowaniu ich do realizacji obowiązku szkolnego... więcej...
- Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne, w tym umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów, w tym, w drodze mediacji – zauważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
„W podziękowaniu za poświęcenie, życzliwość i pracę na rzecz dzieci” – dziękując za przyjaźń i zaangażowanie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiznie wręczyli uroczyście Markowi Michalakowi okolicznościową statuetkę Przyjaciela... więcej...
- Najmłodsi pacjenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość jak najczęstszych kontaktów z osobami bliskimi. To szczególnie istotne w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych, potrzebujących – podkreśla Marek Michalak w wystąpieniu do Rzecznika Praw Pacjenta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka niepokoją dalsze informacje na temat przypadków występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku  Klebsiella pneumoniae, w tym NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1) oraz typu OXA-48. - Moje szczególne obawy budzi sytuacja w... więcej...
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak krytycznie odniósł się do propozycji zmiany rozporządzenia w sprawie regulaminu pobytu w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców. Celem zmian zaproponowanych przez ten... więcej...
Naukowcy, badacze i praktycy na co dzień zajmujący się ochroną praw dziecka w Japonii (zrzeszonych w japońskim stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka) złożyli wizytę studyjną w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony... więcej...
- Polska jako kraj określany zaszczytnym mianem „Ojczyzny Praw Dziecka” nie może przejść obojętnie wobec krzywdy i cierpienia, którego codziennie doświadczają syryjskie dzieci. Szczególnie w roku 2018 – ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ireny... więcej...
- Świetna atmosfera w niezwykłym miejscu. Ludzie - z pasją. Pytań ogrom, każde w punkt – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumowuje spotkanie z uczniami szkół podstawowych w Mońkach. Spotkanie było okazją do rozmów o najważniejszych prawach i sprawach młodych... więcej...
Prezydent RP podpisał ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. O przepisy zawarte w tej ustawie Rzecznik Praw Dziecka zabiegał od 2009 roku... więcej...
19 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z  Pawłem Kubickim, Justyną Kucińską, Piotrem Kuźniakiem i Agnieszką Niedźwiedzką - przedstawicielami  Rady Kongresu Osób z  Niepełnosprawnościami. Podczas wizyty w Biurze RPD goście przedstawili założenia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji podsumowującej 40-lecie Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. Podczas uroczystości CZD zostało przez Marka Michalaka wyróżnione Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.... więcej...
15 lutego weszła w życie ustawa, która wprowadza prawny zakaz korzystania z solariów przez dzieci – o takie zapisy od 2009 roku apelował do kolejnych ministrów zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Ustawa przewiduje też m.in. całkowity zakaz promocji i reklamy... więcej...
15 lutego br., w dniu 108. rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej, chwilę po godzinie 10:00 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie córki Ireny Sendlerowej Janiny Zgrzembskiej złożył kwiaty na grobie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Spotkanie przy grobie... więcej...
- Ten problem, wedle mojej wiedzy, był i jest bardzo poważny i wszechobecny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odnosząc się do problemu ciężkich tornistrów. I przypomina: Tornister z wyposażeniem nie powinien ważyć więcej niż 10% wagi jego posiadacza. W... więcej...
- Kościół musi uczyć się z właściwą otwartością i wrażliwością wsłuchiwać się w doświadczenia skrzywdzonych dzieci — powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak 13 lutego br. podczas konferencji poświęconej kwestii wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych. W... więcej...
- Zachodzi pilna konieczność – co wielokrotnie podkreślałem w swoich wystąpieniach – zapewnienia wychowankom właściwej pomocy gwarantującej im skuteczną resocjalizację oraz poprawę bezpieczeństwa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – apeluje Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
- Mając na względzie prawo dziecka do kontaktów z rodzicem, które powinno być realizowane w sposób i warunkach niezagrażających dobru osób małoletnich, konieczne jest dostosowanie pomieszczeń w jednostkach penitencjarnych do odpowiednich standardów – podkreśla Rzecznik... więcej...

Strony

Subskrybuj