Skip to:

5 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka był gościem senackiej Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Marek Michalak przedstawił senatorom Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zacieśniają współpracę na rzecz działań w zakresie ochrony i promocji praw dziecka. Marek Michalak i prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, rektor Akademii, podpisali... więcej...
Rodzice dzieci oczekujących na przeszczep przeżywają trudne chwile, niektórzy – jak wynika z informacji docierających do Rzecznika Praw Dziecka – rozważają nawet wycofanie dziecka z listy oczekujących na przeszczepienie, a wszystko przez zmiany na liście leków... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka od lat wskazuje na problem niewłaściwej organizacji konkursów przedmiotowych. Wielokrotnie apelował w tej sprawie do kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej. - Mimo deklaracji kierownictwa resortu co do uregulowania podnoszonych przez Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka skierował wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym ponownie zwrócił uwagę na złożony problem ochrony praw małoletnich bezpaństwowców przebywających w Polsce. Małoletni cudzoziemcy o nieustalonym obywatelstwie nie mogą... więcej...
Patrycja Pawłowska i Michał Matczak z głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w asyście prezes stowarzyszenia Anny Lechowskiej, społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka - w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Paryżu reprezentowali Rzecznika Praw... więcej...
Po apelach o emisję okolicznościowych monet (NBP) oraz znaczków i kart pocztowych (Poczta Polska), Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do MEN o podjęcie działań promujących Rok Ireny Sendlerowej w szkołach, przedszkolach i placówkach systemu oświaty. O tym, że 2018... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony sytuacją uczniów klas pierwszych gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2016/17 nie otrzymali (lub nie otrzymają po jego zakończeniu 31 sierpnia 2017 roku) promocji do klasy drugiej. Uczniowie od nowego roku szkolnego będą... więcej...
Na początku czerwca br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. To efekt wniosku, jaki Rzecznik Praw Dziecka skierował do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a grupa posłów wniosła projekt uchwały... więcej...
"Mamy jedne usta i dwie ręce. Przestańmy tyle gadać i zacznijmy więcej robić, żeby prawa dzieci były lepiej przestrzegane" - to zdanie najwłaściwiej podsumowuje przebieg sympozjum pt. „Ochrona praw podstawowych z perspektywy dzieci” zorganizowane 28 czerwca w Brukseli... więcej...
Informacja prasowa: Rozpoczęły się wakacje, a zatem nadszedł okres, kiedy dzieci spędzają jeszcze więcej wolnego czasu w Internecie. Zgodnie z najnowszym raportem międzynarodowej organizacji Global Dignity niemal połowa nastolatków spotyka się tam ze zjawiskiem hejtu,... więcej...
Z informacji Rzecznika Praw Dziecka wynika, że zdarzają się sytuacje, w których sądy opiekuńcze umieszczają małoletnie matki pozbawione opieki rodzicielskiej wraz z ich dziećmi w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W efekcie małoletnie pozostają... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony kwestią ciągłości opieki zdrowotnej nad noworodkiem po opuszczeniu szpitala. Zauważa, że brak jest przepisów normujących działania, które w tej sytuacji powinna podjąć placówka medyczna. W wystąpieniu generalnym do Ministra... więcej...
Ministerstwo Edukacji Narodowej uchyliło decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamknięcia Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Szkoła może funkcjonować na dotychczasowych zasadach. O rozwiązanie zapewniające realizację prawa dziecka do nauki zabiegał... więcej...
Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi i praktycznymi informacjami promującymi bezpieczny wypoczynek. Poniżej linki do materiałów przygotowanych przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wiele innych... więcej...
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Dziecka wniesioną w sprawie rodziny z Czeczenii z ośmiorgiem dzieci. Rodzina przyjechała do Polski w 2013 r., składając wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju. W styczniu 2015... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie szukam wakacyjnych liderów. Nie muszą być najwięksi i najsilniejsi, dobrego lidera cechuje przede wszystkim mądrość i odpowiedzialność za członków grupy. Lider, to ktoś kto wstawi się za słabszym, zareaguje na krzywdę innych,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży. Rzecznik nawiązał do swojego uczestnictwa w I Kongresie Zdrowia Psychicznego i informacji uzyskanych podczas sesji poświęconej problemom dzieci i młodzieży.  W... więcej...
12 czerwca 2017 r. do BRPD wpłynęła odpowiedź MSWiA na uwagi, jakie Rzecznik przedstawił 15 lutego 2017 r. wobec przygotowywanej przez Rząd nowelizacji polskiego prawa azylowego i migracyjnego. Jak wynika z odpowiedzi, postulaty Rzecznika zostały w znacznej mierze... więcej...
O pilotażowym projekcie domów Barnahus, dyskutowali 14 czerwca br. w Brukseli rzecznicy praw dziecka i eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Polskę - obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - reprezentowała przedstawicielka Fundacji Dajemy... więcej...

Strony

Subskrybuj