Skip to:

Sposób funkcjonowania rodzin zastępczych oraz jakość udzielanego im wsparcia wymaga pilnych działań zaradczych – uważa Rzecznik Praw Dziecka.   Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wskazuje, że obecny stan... więcej...
25 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka gościł delegację przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Azerbejdżanu.   Na spotkanie z Markiem Michalakiem oraz pracownikami Biura przyjechało ośmiu reprezentantów azerskiego Biura RPO z Aydinem Mahammadem Safikhanlim,... więcej...
Czy dzieci i ryby głosu nie mają? Czy ten kto ma prawa ma również obowiązki? Które z praw dziecka respektowane są na co dzień? – to niektóre z pytań, na które poszukiwano odpowiedzi w Głuchołazach, podczas dziecięcej debaty na temat praw dziecka, w której 24 kwietnia... więcej...
25 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z wychowankami i wychowawcami Ochotniczego Hufca Pracy przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć profilaktycznych nt. „Znam swoje prawa i obowiązki. Postępuje świadomie”... więcej...
Od 22 kwietnia 2017 r. Polska Sobotnia Szkoła w Gravesend (Wielka Brytania) nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Choć szkoła w Gravesend funkcjonuje od 5 lat, to imię patrona przybrała dopiero teraz, ponieważ... więcej...
Powołanie opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w miejsce rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (RODK) miało przyspieszyć wydawanie opinii, ale tak nie jest. Z analizy Rzecznika Praw Dziecka wynika, że średni czas oczekiwania na badanie oraz wydanie... więcej...
Pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznika Praw Dziecka do polskiego porządku prawnego przepisów jednoznacznie podkreślających konieczność priorytetowego uwzględniania przez sądy prawa dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się problemy z pełną realizacją praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka pyta Ministerstwo Spraw Zagranicznych o to, w jaki sposób resort pomaga obywatelom polskim mieszkającym poza granicami kraju w sporach z instytucjami, które ingerują w stosunki rodzinne, często pozbawiając rodziców władzy rodzicielskiej i... więcej...
20 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z przedstawicielami samorządów uczniowskich z kilku gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Warszawie, którzy planują powołać do życia organizację wspierającą działalność samorządów w całej Polsce. Podczas  spotkania... więcej...
Rodzic porzucił dziecko, stosował przemoc, nie uczestniczył w wychowaniu, ale gdy trafił do domu pomocy społecznej bez grosza przy duszy, do opłacania jego pobytu zobowiązana jest rodzina. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że jest to niesprawiedliwe i apeluje o zmianę... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie przed Wami maraton egzaminacyjny wieńczący trzyletnią naukę w gimnazjum. Historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, nauki przyrodnicze, matematyka i języki obce z pewnością zajmują Wasze myśli od świtu do zmierzchu. Każdy... więcej...
Świąt bezpiecznych, radosnych, rodzinnych i obfitych w samo dobro życzy Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka wraz ze współpracownikami.
W dniach 10-13 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka złożył oficjalną wizytę w Armenii. Marek Michalak spotkał się dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, którzy powinni dbać o to, aby prawa dziecka  były skutecznie zabezpieczane. W wizycie Rzecznikowi towarzyszyła prof. Barbara... więcej...
O tym dlaczego powołano instytucję Rzecznika Praw Dziecka i w jakim zakresie pomaga dzieciom - Marek Michalak rozmawiał z delegacją uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. Na spotkanie z Rzecznikiem do Warszawy przyjechało ponad 40 uczniów... więcej...
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny*, co wieńczy prawie roczną pracę nad przepisami, które w sposób skuteczniejszy mają zapewnić dzieciom ochronę przed przemocą. Inicjatorem zmian w prawie w tym zakresie był Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował, że 5-letnia Roksana nie trafi do domu dziecka i zostanie z babcią. O takie rozwiązanie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka. Gdy w grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił wniosek babki o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie podtrzymuje stanowisko dotyczące potrzeby wprowadzenia bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów. W wystąpieniu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Marek Michalak zadowoleniem odnotowuje fakt, że zostały... więcej...
6 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził dwa z trzech ośrodków rehabilitacji oraz centrum obsługi rodziców prowadzone przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Marek Michalak z uznaniem mówi o ludziach, którzy na co dzień pomagają dzieciom i dorosłym w... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym odmówiono prawa do świadczenia rodzicielskiego, którzy wcześniej pobierali świadczenie pielęgnacyjne ponieważ zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Poszkodowanymi są m.in. rodzice-bezrobotni... więcej...
W marcu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 23 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera prawie 300 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...

Strony

Subskrybuj