Skip to:

W 2008 r., tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania linii, psycholodzy, pedagodzy i prawnicy Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 odebrali ponad 1500 połączeń. Następnie było tylko więcej, rocznie kilkadziesiąt tysięcy. To najlepszy dowód... więcej...
12 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach pogrzebowych prof. Wiktora Osiatyńskiego. Wybitny prawnik oraz obrońca praw człowieka zmarł 29 kwietnia. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Prof. Wiktor Osiatyński studiował... więcej...
Obrońca praw człowieka, znakomity prodziekan i lubiany wykładowca – 12 maja 2017 r. prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko świętował jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tą rocznicę urodzin. W uroczystej konferencji, zorganizowanej przez... więcej...
12 maja w warszawskim kinie Kultura rozpoczęła się Konferencja Młodych Liderów. Wydarzenie skierowane jest do gimnazjalistów i licealistów, którzy już teraz chcą się dowiedzieć, jak dobrze pokierować swoją zawodową ścieżką. Podczas inauguracji ze słowem wstępu do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zauważa, że nowe przepisy proponowane przez MRPiPS mogą obniżyć standardy opieki i warunki bezpieczeństwa w żłobkach oraz klubach dziecięcych. Rozszerzenie zakresu działalności klubów dziecięcych przy jednoczesnym zmniejszeniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wstawia się za działalnością Telefonu Zaufania dla Dzieci i młodzieży 116 111, któremu grozi bankructwo. O to, czy ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka proponuje zmiany w prawie, które mają zagwarantować urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego także rodzicom decydującym się na adopcję dzieci starszych, czyli powyżej 7 roku życia. Marek Michalak o inicjatywę ustawodawczą zwrócił się do... więcej...
Współczesne prawa dziecka w pigułce – tak w dużym uproszczeniu można streścić temat prawie dwugodzinnego spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z przedstawicielami Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa. Goście ze Stalowej Woli (15 osób) na co dzień... więcej...
10 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ambasadorem Norwegii w Polsce Karstenem Klepsvikiem. Przedmiotem rozmowy były kwestie związane z ochroną praw dziecka oraz międzynarodową współpracą na rzecz ochrony małoletnich. RPD i Ambasador omówili... więcej...
9 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestnicy zastanawiali się, czy System Dozoru Elektronicznego może stanowić skuteczne narzędzie przeciwdziałania niealimentacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwracają uwagę na konieczność zmiany przepisów, tak aby skuteczniej chroniły dzieci podczas procedury adopcji zagranicznej. W ich opinii uregulowania wymagają kwestie rozdzielania rodzeństwa oraz brak... więcej...
8 maja 2017 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.   Celem Zgromadzenia było  rozpatrzenie informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku. W uroczystości wzięli udział... więcej...
Bez dbałości i troski o zdrowie psychiczne dziecka w procesie jego rozwoju maleją szanse na utrzymanie zdrowia psychicznego dorosłych – przypomniał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas inauguracji Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się w Warszawie 8... więcej...
Okna z kratami, ogrodzenia z drutem kolczastym i życie w kontenerze – to wizja przebywania cudzoziemców - w tym dzieci - w strzeżonych ośrodkach, która wyłania się z projektu sygnowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z pomysłami nie zgadza się... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka pyta Ministerstwo Sprawiedliwości czy podejmuje działania, które przyczyniłyby się do szerszego wykorzystania mediacji w sprawach dotyczących tzw. „międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich”. W opinii Marka Michalaka mediacje rodzinne są szansą... więcej...
W odpowiedzi na wystąpienie generalne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Dziecka, iż pilnym problemem do rozwiązania pozostaje realizacja prawa dziecka do obojga rodziców. W wystąpieniu generalnym do MRPiPS (21... więcej...
28 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z grupą reprezentującą studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszli pedagodzy byli zainteresowani zasadami funkcjonowania instytucji oraz stanem przestrzegania praw dziecka w... więcej...
Spotkanie ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 6, dekoracja Orderem Uśmiechu Alicji Barton oraz odwiedziny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - wypełniły program wizyty Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Lublinie (27 kwietnia). Wizytę w... więcej...
O tym, czy konkretne dziecko może realizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie powinni decydować specjaliści z zespołów orzekających, a nie organ stanowiący prawo – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak w... więcej...
Sposób funkcjonowania rodzin zastępczych oraz jakość udzielanego im wsparcia wymaga pilnych działań zaradczych – uważa Rzecznik Praw Dziecka.   Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wskazuje, że obecny stan... więcej...

Strony

Subskrybuj