Skip to:

Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 na warszawskim Bemowie nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach nadania imienia 20 października wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele... więcej...
19 października 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas gali finałowej jubileuszowej, XV edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”, odebrał z rąk Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka nagrodę specjalną KOPD – za życzliwość, serce... więcej...
18 października Senat przyjął ustawę zakazującą korzystania z solariów przez niepełnoletnich. O wprowadzenie takich regulacji od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apelował do kolejnych Ministrów Zdrowia, wskazując, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca... więcej...
- Mediacja stanowi narzędzie, które umożliwia realizację pełni praw dzieci, tam gdzie do porozumienia nie mogą dojść dorośli, ale i rówieśnicy. W praktyce, w wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka –... więcej...
IV edycja konkursu „List do Taty”, podobnie jak poprzednie, obfitowała w wielkie emocje, a wszystko za sprawą pięknych, dojrzałych i wzruszających listów, jakie młodzi ludzie pisali do swoich ojców. 18 października w samo południe Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,... więcej...
- Pamiętajmy i uczmy od najmłodszych lat, że każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność, która jest źródłem jego praw i wolności – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 18 października w całej Polsce pod honorowym patronatem RPD obchodzony jest... więcej...
Z okazji XX-lecia prawa ochrony danych osobowych w Polsce, Generalny Inspektor Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”. Konferencja objęta patronatem honorowym... więcej...
W dniu 16.10.2017 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Małgorzatą Wokacz-Zaborowską, Sylwią Mądrą oraz Agnieszką Kossowską – przedstawicielkami rodziców, działających aktywnie na rzecz poprawy  sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na terenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kolejny raz zwraca uwagę na problem umieszczania – wbrew przepisom – małych dzieci (do 10 l.) w instytucjonalnej pieczy zastępczej. I ponownie apeluje do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań przeciwdziałających zjawisku.... więcej...
Czy młody człowiek może powiedzieć „nie” zgodnie z prawem? – to tytuł wykładu inauguracyjnego, jaki na Wadowickim Uniwersytecie Dzieci 14 października wygłosił dla najmłodszych studentów Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Podczas inauguracji Wadowickiego... więcej...
W przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził położoną na warszawskim Ursynowie Szkołę Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta rozpoczęła się odebraniem ślubowania od tegorocznych pierwszoklasistów – Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystąpieniu pytają Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską czy planuje w swoim resorcie podjęcie działań zmierzających do wypracowania kompleksowych... więcej...
  Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Wielce Szanowni Państwo, 14 października, tradycyjnie, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób... więcej...
We wrześniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 25 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny wskazał problem niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, po wprowadzeniu od 1 października 2017 r. nowych rozwiązań w zakresie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o rozważenie możliwości zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem byłoby podniesienie świadomości prawnej wśród polskich rodziców... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie pisze do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nadmiaru zadawanych dzieciom prac domowych i podkreśla, że odpowiedzi, jakie otrzymał na poprzednie wystąpienie nie wyczerpują tematu. - Nie wszystkie wskazane... więcej...
Wielokrotne apele Rzecznika Praw Dziecka wskazujące na ważną rolę lekarzy pediatrów w organizacji systemu podstawowej opieki zdrowotnej zostały uwzględnione. Lekarz pediatra pozostanie w POZ oraz zgodnie z autopoprawką do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej... więcej...
- FAS jest chorobą nieuleczalną, przed którą można uchronić dziecko, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Wiedzę, że każda dawka alkoholu w ciąży szkodzi, należy upowszechniać – mówią zgodnie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Anna Grajcarek, prezes... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o rozważenie możliwości skorzystania z prawa inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim. RPD w wystąpieniu wskazuje problem dotyczący... więcej...

Strony

Subskrybuj