Skip to:

- Dziecko znacznie trudniej niż osoba dorosła znosi hospitalizację, a pobyt w otoczeniu szpitalnym często wyzwala w nim silne reakcje lęku oraz niepokoju – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i z niepokojem pyta p.o. Prezesa NFZ Andrzeja Jacynę, czy... więcej...
- Położenie rodziców adopcyjnych bezpośrednio po dokonaniu adopcji odpowiada położeniu rodziców biologicznych w chwili urodzenia dziecka. W innych krajach Europy rodzice adopcyjni korzystają na równi z rodzicami biologicznymi z uprawnienia do urlopu na zasadach urlopu... więcej...
- Jednostki systemu oświaty powinny uwzględniać indywidualne uwarunkowania zdrowotne uczniów i zapewniać im optymalną opiekę – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i w wystąpieniu generalnym do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Ministra Zdrowia... więcej...
Na pytanie Marka Michalaka o prawa dziecka Piotruś, uczeń klasy IVd  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Akademia Żaków”  odpowiedział bez wahania: - Mamy prawo do zabawy i nauki!, a jego kolega dodał równie szybko: Mamy prawo mieć sekrety. Goście Rzecznika wymieniali... więcej...
- Konieczne jest uzupełnienie projektu o przypadki zaniedbania obowiązków rodzicielskich przez osoby skierowane do domu pomocy społecznej, w tym uchylania się przez nie od świadczeń alimentacyjnych, popełniania na szkodę małoletnich dzieci przestępstwa co... więcej...
- Uwrażliwianie służb i zwykłych ludzi, którzy mogą zareagować jest bardzo ważne. Przemocy mogą przeciwstawić się nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. Trzeba ich uczyć, aby nie odwracali głowy w drugą stronę  – mówił Marek Michalak podczas I Powiatowej... więcej...
- Odnosząc się do zmienionej ustawy Karta Nauczyciela należy wskazać, że uwzględnia ona wiele uwag zgłaszanych przez Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzając nową jakość w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Ustawodawca wyraźnie podkreśla istotę ochrony praw dziecka i... więcej...
- Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy, mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż... więcej...
"Czasem wiele lat nie zmienia nic, a jeden dzień może zmienić wszystko" - mówi motto Fundacji One Day. 10 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej uczestniczył w wielkim finale Projektu One Day, gdzie spotkał... więcej...
- Szkoła jest pomnikiem najpiękniejszym – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej podczas spotkania z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy, noszącej imię jej Mamy. – Miejsca użyteczności publicznej też żyją – dopowiadał Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
- Stare porzekadło mówi: „obyś żył w ciekawych czasach”. Pani Profesor Ewa Łętowska, tworząc ten urząd żyła w bardzo ciekawych czasach, nadała mu odpowiedni ton. My dzisiaj też żyjemy w bardzo ciekawych czasach, trudnych czasach, kiedy o prawach obywatelskich – a... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak chcąc zbadać problem detencji małoletnich cudzoziemców, wpływu zmian prawnych dokonanych na przestrzeni ostatnich lat - m.in. wprowadzenia wolnościowych środków zabezpieczających postępowania prowadzone wobec cudzoziemców – na... więcej...
- Fantastycznie było spotkać człowieka, który na co dzień zabiega o prawa dzieci, o nasze prawa – mówiła po spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem jedna z uczennic klasy 2f Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu. Młodzież odwiedziła swojego Rzecznika,... więcej...
- Na pierwszym miejscu każdy funkcjonariusz publiczny powinien stawiać dobro dziecka. Należy zadbać o to, by trudną, nierzadko traumatyczną sytuację, jaką jest interwencja Policji, dziecko przeszło w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, z uwzględnieniem jego potrzeb... więcej...
Prawo do radości, do miłości, do wolności, do marzeń i do przyjaźni – to tylko niektóre z praw, jakie wymienili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, którzy 6 grudnia odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka nie... więcej...
- Obecność rodzica i jego opieka wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu. Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich ludzi o wielkich sercach, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i siły, działając na rzecz drugiego człowieka i innych istot żyjących. Praca oraz zaangażowanie... więcej...
- Dziecięcego Nobla otrzymał szesnastoletni Mohamad Al Jounde z Syrii. Piękna i szlachetna działalność. Nagrodę wręczyła noblistka Malala. Naszemu rodakowi Tymonowi, który wszedł do finału też serdecznie gratuluję. To było ważne i potrzebne spotkanie obrońców prawa... więcej...
- Dobra energia ludzi walczących o prawa dziecka na całym świecie. INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI dla dyrektora generalnego Marka Krupińskiego. Życzę kolejnych dekad obfitych w pomoc najsłabszym – podsumowuje zakończenie Jubileuszu UNICEF Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
W trzecim dniu Krajowej Konsultacji, w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich (Non – violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea... więcej...

Strony

Subskrybuj