Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał  Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konstytucyjne prawo... więcej...
Zachowanie tożsamości narodowej, kulturowej i językowej dzieci odbieranych polskim rodzicom w Norwegii było głównym tematem spotkania w Warszawie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka z norweską delegacją urzędników z Barnevernet. Po wydaleniu z Norwegii konsula... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Rzecznika Praw Dziecka Norwegii, Panią Inge Bejer Engh. Zaproszenie ma związek z nieporozumieniem dyplomatycznym między Polską a Norwegią i wydaleniem polskiego konsula Sławomira Kowalskiego. Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Zawodowy mediator sądowy, najwyższej klasy niezależny ekspert z doświadczeniem zdobytym w Harvardzie, pomoże w negocjacjach płacowych między nauczycielami a ministerstwem edukacji. Fachowca zaproponował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.  - Jako reprezentant i... więcej...
Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Bartłomiejem Chmielowcem Rzecznikiem Praw Pacjenta. Głównym tematem rozmowy była m.in. sytuacja dotycząca dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Podczas spotkania, 22 stycznia br.  Rzecznicy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął się mediacji między protestującymi nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zaapelował, aby w ferworze walki politycznej i narastającego sporu wokół funkcjonowania systemu oświaty nie umknęło to, co najważniejsze -... więcej...
14 grudnia 2018 roku Mikołaj Paweł Pawlak przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej złożył ślubowanie i objął urząd Rzecznika Praw Dziecka, zastępując na tym stanowisku Marka Michalaka, który sprawował funkcję przez dwie kadencje. 12 grudnia 2018 r. podczas 68.... więcej...
… mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, kim chcę, aby były, ale kim one chcą i mogą być… (Janusz Korczak)   Wielce Sznowni Państwo, W dniu dzisiejszym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ślubowanie od mojego następcy i tym samym dobiegła końca... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 grudnia br. skierował wystąpienie generalne do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna o uniemożliwieniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim realizacji uprawnienia Rzecznika Praw... więcej...
- W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w placówkach resocjalizacyjnych, w tym młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Okres przedświąteczny to dla nich nie tylko... więcej...
- Rzeczywiście, przepisy prawa oświatowego przewidują, że to kuratorzy oświaty w imieniu wojewody wykonują na obszarze województwa zadania zakresie organizacji olimpiad, konkursów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze... więcej...
11 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej uczestniczył w wielkim finale Projektu One Day, gdzie spotkał się z dziećmi-wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski, którzy przedświąteczne... więcej...
11 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wyjaśnienie, jakie jest stanowisko resortu w zakresie interpretacji art. 31 Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w... więcej...
W Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka Marek Michalak spotkał się z uczniami Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Akademia Soward w Częstochowie. 10 grudnia obchodzimy 70. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To... więcej...
- 110 lat polskiej pediatrii. Lekarze od dzieci, dla mnie najważniejsi. Przez system traktowani po macoszemu. Zdeterminowani i gotowi zmieniać świat. Byłem na ich 100-leciu 10 lat temu, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę RPD i los sprawił, że mogłem im podziękować na... więcej...
6 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczestników XXIII Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR ‘2018”. Przegląd odbywał się pod honorowym patronatem RPD. Marek Michalak podczas spotkania odebrał specjalne podziękowanie... więcej...
- W trosce o poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, przekazuję na ręce Pana Premiera raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie... więcej...
- Prawa dzieci są pierwszorzędnymi prawami człowieka, co podkreślano wielokrotnie podczas całego projektu. Wszystkich nas łączy wspólny cel, by zapewnić dzieciom świat przyjazny, świat bez przemocy. Niewątpliwe raporty będą pomocne przy realizacji tego celu. Zachęcam... więcej...
6 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w Jubileuszowej Konferencji Instruktorów Nieprzetartego Szlaku, którzy od 60 lat pełnią aktywną służbę na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. W trakcie wydarzenia Marek Michalak uhonorował Odznaką Honorową za Zasługi... więcej...
– Dziecko to podmiot wszelkich działań szkoły – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otwierając wykładem pt. „Problemy z realizacją prawa dziecka do nauki z perspektywy działalności Rzecznika Praw Dziecka w latach 2008-2018” XII Kongres Prawa Oświatowego w... więcej...

Strony

Subskrybuj