Skip to:

Do VIII edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Termin zgłaszania prac został przedłużony do 15... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas ferii zimowych w sezonie 2016/2017. Kontrolerzy RPD odwiedzili w sumie 56 losowo wybranych miejsc, w których odpoczywało prawie 2 tys. dzieci. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem ustalenia dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o świadczenia rodzinne. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy powodem odmowy jest pobieranie stypendium socjalnego. Marek Michalak apeluje do Minister Rodziny, Pracy i... więcej...
Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocą. Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostateczną wersję. - Nowelizacja przepisów to... więcej...
W trakcie ostatniej wizyty w Głogowie (24 marca) Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystości otwarcia „okna życia”, które powstało z inicjatywy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i będzie funkcjonować przy szpitalu miejskim im. Jana Pawła II. Okno życia w... więcej...
Prof. Marian Zembala został wyróżniony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Marek Michalak wręczył medal znakomitemu kardiochirurgowi, przyjacielowi dzieci podczas uroczystości z okazji Święta Szkoły nr 12 im. Kawalerów... więcej...
24 marca br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Głogowska „12”, szkoła im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, to placówka, w której dyskusja o prawach dziecka jest naturalna i... więcej...
W styczniu 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka zarządził kontrolę na kolejowym przejściu granicznym Terespol – Brześć, w celu sprawdzenia, czy dochodzi tam do przypadków zawracania na Białoruś rodzin, które chciały ubiegać się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej.... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych. Uczniowie wskazują, że są przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie mogą dostatecznie wypocząć oraz realizować i rozwijać swoich pasji. W dodatku z... więcej...
  Jej Ekscelencja Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji była gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie dotyczyło działań RPD w polskim systemie ochrony praw dziecka. Rzecznik przybliżył Pani Ambasador problemy, z jakimi najczęściej zwracają się do niego... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony niebezpiecznym zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych w Internecie, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o realizację postulatu Rzecznika, ponawianego od 2010 roku, w zakresie profilaktyki... więcej...
16 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji partnerskiego programu edukacyjnego Fundacji Szczęśliwej Drogi i polskiego oddziału firmy Microsoft dla podopiecznych różnego typu placówek, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w ramach cyklu spotkań z absolwentami uczelni, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia osób z... więcej...
Bezdomne dzieci, małoletni uchodźcy, porwania rodzicielskie, dzieci w mediach, adopcje i dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz dzieci w małżeństwach transgranicznych - to główne zagadnienia poruszone podczas oficjalnej wizyty Marka Michalaka w Belgii (13-15 marca).... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, doceniając działalności 15 letniego Tymona Radzika, ucznia III klasy Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, zgłosił jego kandydaturę do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokojowej 2017. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie wspierał małoletniego w jego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami zarządu Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – Bożeną Janicką oraz Jarosławem Królem. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce. Dyskutowano m.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anną-Carin Öst, przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce, aby omówić sytuację małoletnich cudzoziemców. Podczas rozmowy - w szczególności - poruszono problemy z... więcej...
Los chorych na pęcherzowe oddzielanie naskórka (EB) - w szczególności tych najmłodszych - nieustanie leży na sercu Rzecznika Praw Dziecka. W ślad za wystąpieniami generalnymi do MZ w sprawach najważniejszych dla pacjentów, Marek Michalak zaprosił do Warszawy, tych,... więcej...
7 marca br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził południową Wielkopolskę. Najpierw spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Wielowsi (gmina Sieroszowice), następnie w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w otwarciu Centrum Mediacji Rówieśniczej... więcej...

Strony

Subskrybuj