Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że prawo małoletniego do występowania w procesie i ochrony dobra dziecka nie zawsze jest właściwie przestrzegane przez organy procesowe. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że problem właściwej reprezentacji dobra i interesów... więcej...
W styczniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 25 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy — Kodeks postępowania... więcej...
1 lutego Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła reprezentacja uczniów klasy o profilu prawniczym II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Klasa o profilu prawniczym realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: język angielski, język polski oraz... więcej...
Dostępność do stypendiów za wyniki w nauce czy podręczników dla dzieci z dysfunkcją wzroku, finansowanie polskich szkół za granicą i przyznawanie świadczenia 500+ dla cudzoziemskich dzieci – to tylko niektóre z problemów dotyczących przestrzegania zasady równego... więcej...
Dlaczego zamknięto ośrodki adopcyjne upoważnione do prowadzenia procedur zagranicznych i czy na skutek tej decyzji nie został naruszony interes i prawa dzieci? - pyta Rzecznik Praw Dziecka Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską. 13 stycznia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka upomina się o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Zastrzeżenia Marka Michalaka dotyczą m.in. kontaktu nieletniego z obrońcą, procedur składania skarg i wniosków oraz warunków intymności... więcej...
Ostrzejsze kary za przemoc wobec dzieci, w tym wprowadzenie kar za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane na dzieciach - coraz bliżej. O zaproponowanej przez Rzecznika Praw Dziecka nowelizacji przepisów kodeksu karnego w tym zakresie pozytywnie... więcej...
25 stycznia gościem Rzecznika Praw Dziecka była Barbara Passini z Krajowego Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Marek Michalak zaniepokojony jest czy decyzja o zamknięciu ośrodka nie zrodzi negatywnych konsekwencji dla dzieci i nie narusza ich praw.... więcej...
O najmilsze wspomnienia z pracy, ale i tak trudne sprawy jak realizacja prawa do obojga rodziców – pytali Rzecznika Praw Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, którzy złożyli wizytę w biurze na ul. Przemysłowej. Grupa uczniów... więcej...
24 stycznia br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie. Zgodnie z praktykowanym wizytę w biurze na ul. Przemysłowej rozpoczęła się od lekcji o prawach dziecka.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że dostęp do właściwych i tanich opatrunków to nie jedyny problem dzieci chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. - Potrzebują kompleksowej opieki świadczonej w jednym miejscu, rzeczywistego dostępu do stomatologa i stałego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do ministrów zdrowia i edukacji o aktywniejszą profilaktykę e-uzależnień. Co dziesiąty polski nastolatek należy do grupy zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od internetu. Zdaniem Marka Michalaka konieczne jest zwrócenie większej... więcej...
O tym, jak zmieniały się prawa dziecka na przestrzeni lat, szkolnej edukacji oraz uzależnieniu od internetu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak rozmawiał z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Goście ze Śląska odwiedzili Warszawę w ramach... więcej...
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, sprawy o ustanowienie opieki powinny być traktowane priorytetowo. Marek Michalak zauważa, że postępowania o ustanowienie opieki są wszczynane z opóźnieniem lub trwają wiele tygodni, a nawet miesięcy. Przepisy kodeksu rodzinnego i... więcej...
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej 13-letniej Darynie z Ukrainy, która od dwóch lat mieszka w Polsce z matką. O taką decyzję wnioskował Rzecznik Praw Dziecka. Jeszcze w grudniu dziewczynce groziła deportacja w tereny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce, aby 2018 był rokiem Ireny Sendlerowej. - Uratowała 2,5 tys. dzieci, ryzykując swoim życiem co najmniej 2,5 tys. razy, takie postawy i takie postacie warto przypominać - przekonuje Marek Michalak. Wniosek RPD, wraz z propozycją uchwały w tej... więcej...
14 stycznia 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w Balu Karnawałowym dla dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, który odbył się w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Pro Familia”. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zachęca resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W wystąpieniu do Ministrów:... więcej...
13 stycznia 2017 r. w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” lekarze, prawnicy oraz Rzecznik Praw Dziecka dyskutowali, o tym jak w sposób skuteczny rozpoznawać przemoc wobec dzieci. – Wczesna reakcja może uratować życie dziecka – podkreślił Marek Michalak.... więcej...

Strony

Subskrybuj