Skip to:

- Prawa człowieka nie mogą być traktowane jako przywilej tylko osób zdrowych. Także osobom z niepełnosprawnościami należy umożliwić uczestniczenie – na miarę ich możliwości – w życiu społecznym i dopomóc w wykorzystaniu całego swojego potencjału – podkreśla Rzecznik... więcej...
- Samego faktu emisji programów telewizyjnych, materiałów prasowych, czy organizowania konkursów z udziałem dzieci nie należy wprost utożsamiać z łamaniem praw dziecka. Należy jednakże mieć na względzie konsekwencje tych działań, które mogą powodować destrukcyjną dla... więcej...
Podczas wizyty w Genewie Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w dwóch ważnych wydarzeniach. 28 września 2018 roku odbył się Dzień Dyskusji Ogólnej w Komitecie Praw Dziecka ONZ, a tematem przewodnim była „Ochrona i wzmacnianie dzieci jako obrońców praw człowieka”. W... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwraca uwagę, że w ustawodawstwie brakuje precyzyjnych zapisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety dedykowanych populacji pediatrycznej. Rzecznik pyta Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o stanowisko resortu... więcej...
- W dalszym ciągu istotnym problemem, który pojawia się w zgłaszanych do mojego biura sprawach, pozostaje niski poziom świadomości prawnej wśród polskich rodziców mieszkających wraz z dziećmi poza granicami Polski. Analiza wpływających zgłoszeń wskazuje, że polscy... więcej...
- Ten tytuł przekazujemy na ręce władz miasta dla wszystkich, którzy w Głuchołazach mieszkają i tworzą lepszy świat dla dzieci, a którzy - mam nadzieję - będą dumni, że od dzisiaj Głuchołazy są jedynym miastem na świecie uhonorowanym tym wyjątkowym tytułem - mówił... więcej...
- To była osoba, która pomagała ludziom wtedy, gdy za to groziła śmierć. Dzięki jej pracy i osób wokół niej skupionych uratowano życie około 2,5 tysiąca dzieci. Przeżyły wojnę dzięki szlachetnej postawie Ireny Sendlerowej – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa oaktualne dane na temat występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella Pneumoniae, etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych... więcej...
Drodzy i Szanowni, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy telewizja była jeszcze czarno–biała i nie w każdym domu był telewizor, dzieci wieczorem niecierpliwie czekały na bajkę – dobranockę, w której występowały dwie kukiełki – Jacek i Agatka. Nie było wtedy... więcej...
19 września br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wraz z gronem swoich współpracowników i doradców podziękował Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi za działalność na... więcej...
Szanowni i Drodzy, ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to bardzo ważne święto nie tylko dla przedszkolaków, ale także dla rodziców, nauczycieli i wszystkich osób pracujących na rzecz dzieci. Jego obchody są wspaniałą okazją do podkreślenia wagi prawa dziecka do... więcej...
W Poznaniu pod hasłem „Pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych”  odbył się VI Zjazd Pedagogiki Społecznej, w którym uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.... więcej...
- Jestem zaniepokojony sytuacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które do niedawna korzystały z nauczania indywidualnego organizowanego w szkole. Zwracam się do Państwa o udzielanie jak najszerszej pomocy zarówno wszystkim osobom dorosłym odpowiedzialnym... więcej...
- Wielka sprawa. Stowarzyszenie Szansa otworzyło w Głogowie Centrum Pomocy Dzieciom, jedno z czterech jakie powstają w Polsce. Placówki oferują kompleksową pomoc pedagogiczno-terapeutyczno-medyczno-diagnostyczno-psychologiczną dzieciom krzywdzonym. Ich inicjatorem i... więcej...
- Jak możemy pomóc? – pytali uczniowie XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, gdy usłyszeli jak żyją dzieci w ruinach syryjskiego Aleppo. Marek Michalak przedstawił młodzieży relację ze swojej sierpniowej wizyty w kraju ogarniętym wojną.  Polski Rzecznik Praw... więcej...
- Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” 1 kwietnia 2016 r. niewątpliwie dało wielu rodzinom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz spowodowało podniesienie jakości ich życia – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i przypomina, że do Biura Rzecznika... więcej...
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych osoby skazanej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez osobę pokrzywdzoną. - Powyższe należy uznać za... więcej...
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na sytuację prawną i faktyczną rodzin z dziećmi i małoletnich bez opieki, umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, prowadzonych przez Straż Graniczną. Tego... więcej...
Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku wynika, że społeczna aprobata dla bicia/uderzania dziecka jest nadal niepokojąco wysoka. Aż 43% badanych akceptuje  tzw. klapsy, a blisko jedna czwarta badanych uważa, że lanie jeszcze nikomu nie... więcej...
4 września br. Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi złożył wizytę Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Rozmowa dotyczyła m.in. projektu Kodeksu rodzinnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego przy... więcej...

Strony

Subskrybuj