Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka Jorgosa Moschosa uczestniczył w obchodach 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Atenach. W dniach 9-11 listopada br. Rzecznik spotkał się m.in. podczas seminarium "Prawa dziecka od... więcej...
Trzydniowy Kongres Praw Dziecka, organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z udziałem Marty Santos Pais, specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci, zakończył się 7 listopada br. w Krakowie spotkaniem z dziećmi i... więcej...
Seminarium pod hasłem „Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem” 7 listopada br. zgromadziło w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przedstawicieli NGO, działaczy społecznych i ekspertów,... więcej...
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas głosowań na 79. posiedzeniu, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z propozycją szczególnego uhonorowania wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o prawach dziecka oraz ustanowienia 20 listopada Dniem Praw... więcej...
6 listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i  Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci Marta Santos Pais, gość honorowy Kongresu Praw Dziecka organizowanego w Polsce z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach... więcej...
- Dziś ochronę praw dziecka trudno sobie wyobrazić bez Konwencji o Prawach Dziecka. Możemy podkreślać z dumą, że jej powstanie jest jednym z najcenniejszych osiągnięć Polski na arenie międzynarodowej - przypomniała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, otwierając 6... więcej...
W uznaniu zasług za dwudziestoletnią działalność na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych obywateli naszego kraju, krzewienie idei integracji oraz niezwykłą i szlachetną determinację w dążeniu do realizacji działań związanych z... więcej...
– Chciałabym pogratulować Polsce, w której udało się wprowadzić tak istotne zmiany prawne na rzecz lepszej ochrony dzieci przed przemocą. Dzięki dobremu prawu w Polsce jest o wiele mniejsze przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec dzieci – mówiła Marta Santos-Pais,... więcej...
5 listopada br. w Sejmie uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które jednogłośnie opowiedziały się za ustanowieniem 20 listopada Dniem Praw Dziecka, o co Rzecznik wnioskował w sierpniu 2014 r,... więcej...
"Czy to ja jestem winien?" – pyta kilkakrotnie chłopiec, główny bohater „Złego pana”, spektaklu dla dzieci o przemocy w domu, który przygotował lubelski Teatr Andersena pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. 5 listopada br. „Zły pan”... więcej...
31 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z dr Dorotą Olczak-Kowalczyk, kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultantem krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej.... więcej...
29 października br. w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta Krystyną Barbarą Kozłowską przedstawił  Kartę Praw Dziecka – Pacjenta. Plansza z prawami dziecka-pacjenta zostanie rozesłana do wszystkich szpitali prowadzących oddziały... więcej...
- Z tej Karty możemy dowiedzieć się więcej o tym, do czego mamy prawo w szpitalu – mówił Mikołaj, jeden z dziecięcych gości konferencji „Prawa Dziecka–Pacjenta” w Sejmie RP, zorganizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP przez Rzecznika Praw Dziecka we... więcej...
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 29 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Beaty Małeckiej-Libery, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w obszarach wymagających... więcej...
28 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia tzw. „Certyfikatu jakości pracy placówki” do obowiązujących przepisów regulujących... więcej...
W dniach 22-24 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC w Edynburgu. Tematem przewodnim rozmów był wpływ kryzysu ekonomicznego na proces przestrzegania praw dziecka. Obrady... więcej...
27 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej z dziećmi z placówki opiekuńczo-wychowawczej z Lubienia Kujawskiego, dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Caritas” z Włocławka... więcej...
Senat jed­no­gło­śnie zgo­dził się na ra­ty­fi­ka­cję przez Pol­skę Kon­wen­cji Rady Eu­ro­py o ochronie dzie­ci przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. od 2008... więcej...
23 października br. Sejm zdecydował o ograniczeniu dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze, niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Wielokrotnie... więcej...
21 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zakładającego rezygnację z wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych tych... więcej...

Strony

Subskrybuj