Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z wnioskiem o uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. W bieżącym roku obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
Prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek, 25 sierpnia br., podpisał Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, zgłaszanych wielokrotnie... więcej...
25  sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie objęcia wszystkich dzieci świadczeniem polegającym na zabezpieczeniu profilaktycznym lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych. Rzecznik w  wystąpieniu... więcej...
13 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Adrianem Drdzeniem z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, pomysłodawcą programu profilaktycznego „Kraina Świetlików” oraz dr. Tomaszem Iwańskim twórcą formularza i procedury „... więcej...
13 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przyspieszenie prac nad stworzeniem Książeczki Zdrowia Dziecka, która będzie indywidualną, zewnętrzną dokumentacją medyczną stanu zdrowia i... więcej...
8 sierpnia 2014 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wizytą do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przyjechały dzieci z Libii. Dla uczniów z mniejszości etnicznej Amazigh (Berberowie) był to pierwszy wyjazd za granicę ich kraju. Celem ich podróży... więcej...
8 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anisą Gnacikowską Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącą Komisji ds. Edukacji Prawnej. Spotkanie dotyczyło edukacji prawnej dzieci i młodzieży. Rozmawiano o potrzebie edukacji prawnej... więcej...
6 sierpnia 2014 roku w Senacie odbyła się debata dotycząca uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Senatorowie wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysława Augustyna. W... więcej...
7 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Teresą Hernik Prezesem PEFRON. Rozmowa dotyczyła problemów dzieci z niepełnosprawnością, planów współpracy oraz wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
7 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny usług opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Marek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślił, że realne koszty opieki ponoszone przez... więcej...
7 sierpnia 2014 roku gośćmi Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka byli: Anna Lechowska Prezes Stowarzyszenia „Szansa” w Głogowie, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Zbigniew Pawlak autor książki „Biesłan pęknięte miasto”. Rozmowa, podczas której Rzecznik... więcej...
7 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Pawłem Skrzywankiem Prezesem uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Rozmowa dotyczyła kolejnych działań Rzecznika Praw Dziecka na rzecz wsparcia lecznictwa uzdrowiskowego. Spotkanie poświęcone było kondycji... więcej...
6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu rzecznikowi praw dziecka oraz tym, którym towarzyszył do końca. W tym roku przypada 72. rocznica śmierci Starego Doktora, Stefanii... więcej...
1 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie korzystania przez nastolatków z usług oferowanych przez solaria oraz konieczności stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i życie... więcej...
Na polecenie Rzecznika Praw Dziecka w lipcu 2014 roku zostało przeprowadzonych 69 kontroli miejsc wypoczynku letniego, gdzie w sumie wypoczywało 3394 dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na terenie czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i... więcej...
1 sierpnia 2014 roku w Warszawie posadzeniem Drzewa Pamięci w Ogrodzie Saskim i uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczczono 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystych obchodach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,... więcej...
31 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Sejmowych  Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjęcie prac w zakresie stworzenia uregulowań prawnych, które... więcej...
Zakończyła się kolejna – V edycja konkursu ogłaszanego nieprzerwanie od 2009 roku przez Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do absolwentów, którzy... więcej...
30 lipca br. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła bez poprawek uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 lipca br. ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która zrealizowała wiele... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: Książka pt. „Moje prawa – ważna sprawa” (9 września 2014) Wydawnictwo Literatura z Łodzi prezentuje publikację Renaty Piątkowskiej i Anny Czerwińskiej - Rydel „Moje prawa – ważna... więcej...

Strony

Subskrybuj