Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny o przedstawienie wyników analizy  przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczącej wydłużania przez świadczeniodawców czasu hospitalizacji dzieci, w związku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, wskazując na  problem dostępu do świadczeń dla rodzin, w których dziecko jest obywatelem polskim, ale rodzic, nie posiada tego obywatelstwa.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie sygnalizował wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w tym art. 27 i art. 29 z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencją o prawach dziecka. - Niezbędna jest nowelizacja obu... więcej...
- Jest absolutnie niezbędne, aby usługa, którą psychologowie wykonują na rzecz dziecka, świadczona była profesjonalnie, jednorodnie wobec wszystkich dzieci oraz realizowała zadania określone przepisami prawa – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przekazując... więcej...
21 marca to pierwszy dzień wiosny i jednocześnie Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie została wybrana przypadkowo – przypomina, że osoby z tym zespołem posiadają w 21. parze trzy chromosomy, zamiast dwóch. Obchody tego święta zostały zainicjowane w 2005 roku przez... więcej...
- Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zdrowiu jamy ustnej? Ponieważ w wielu przypadkach od tego mogą zależeć: ich zdrowie, poziom samooceny, relacje społeczne czy sukcesy prywatne, a w przyszłości – również zawodowe. Z kolei brak właściwiej troski o zęby... więcej...
Z  dziećmi w każdym wieku należy rozmawiać o przysługujących im prawach – dowodem na to było zaproszenie, które do Marka Michalaka wystosowały dzieci z Przedszkola nr 216 na warszawskim Bemowie. Podczas spotkania 19 marca w siedzibie przedszkola padło wiele pytań o... więcej...
- Piękny jubileusz fajnych, twórczych ludzi. Gratuluję! – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tuż po konferencji „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka”, którą Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej podsumowało dwudziestopięciolecie działalności... więcej...
- Kiedy obejmowałem urząd Rzecznika Praw Dziecka za priorytet swojej działalności przyjąłem walkę z wszelkimi formami przemocy wobec dzieci. Za jedną z najistotniejszych  zmian, o którą bardzo mocno walczyłem, uważam wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zakazu... więcej...
- Dla wielu dzieci styczność z pojęciem „praw ucznia” może być pierwszym etapem edukacji prawnej. Świadome swoich praw dziecko, stanie się świadomym swoich praw dorosłym – mówi Marek Michalak, który 13 marca br. w Płocku uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą, oraz... więcej...
- Ustawa wprowadzająca zakaz wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci zasługuje na pełną akceptację – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedkładając przewodniczącym senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska swoją... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przekazanie stanowiska GIS w sprawie nadzoru nad przechowywaniem szczepionek oraz o wskazanie rekomendacji dotyczących zmian prawnych w zakresie nadzoru nad całym... więcej...
W marcu wystartowała najnowsza kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole. -  Przemoc rówieśnicza... więcej...
- Gdzie przebiega granica między byciem grzecznym a prawem do wyrażania własnego zdania? – to jedno z pytań, które usłyszał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikowie niedaleko Poznania, gdzie 9 marca... więcej...
Lidia i Jerzy Owsiakowie za działalność na rzecz dzieci zostali uhonorowani przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznaka Honorowa, którą nadaje Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Zarząd Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydował, że celem zbiórki 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w roku 2018 prowadzonej przez WOŚP będzie podnoszenie standardu opieki na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Fundacja WOŚP... więcej...
Mamy zapaść w psychiatrii dzieci i młodzieży – sytuacja wymaga nie tylko działań długofalowych i na przyszłość, ale działań natychmiastowych, na tu i teraz – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, otwierając spotkanie lekarzy psychiatrów z mediami. Na każdym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przygotował i przekazał na ręce prezesów sądów apelacyjnych zestawienie najnowszych zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) i innych międzynarodowych organów i organizacji ochrony praw... więcej...
- Rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku podkreślają, że kompleksowy program zajęć, którego realizację umożliwia tzw. forma „turnusowa”  forma turnusowa, jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy dla dzieci, zwłaszcza w przygotowaniu ich do realizacji obowiązku szkolnego... więcej...
- Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne, w tym umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów, w tym, w drodze mediacji – zauważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...

Strony

Subskrybuj