Skip to:

5 listopada br. w Sejmie uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które jednogłośnie opowiedziały się za ustanowieniem 20 listopada Dniem Praw Dziecka, o co Rzecznik wnioskował w sierpniu 2014 r,... więcej...
"Czy to ja jestem winien?" – pyta kilkakrotnie chłopiec, główny bohater „Złego pana”, spektaklu dla dzieci o przemocy w domu, który przygotował lubelski Teatr Andersena pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. 5 listopada br. „Zły pan”... więcej...
31 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z dr Dorotą Olczak-Kowalczyk, kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultantem krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej.... więcej...
29 października br. w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta Krystyną Barbarą Kozłowską przedstawił  Kartę Praw Dziecka – Pacjenta. Plansza z prawami dziecka-pacjenta zostanie rozesłana do wszystkich szpitali prowadzących oddziały... więcej...
- Z tej Karty możemy dowiedzieć się więcej o tym, do czego mamy prawo w szpitalu – mówił Mikołaj, jeden z dziecięcych gości konferencji „Prawa Dziecka–Pacjenta” w Sejmie RP, zorganizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP przez Rzecznika Praw Dziecka we... więcej...
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 29 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Beaty Małeckiej-Libery, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w obszarach wymagających... więcej...
28 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia tzw. „Certyfikatu jakości pracy placówki” do obowiązujących przepisów regulujących... więcej...
W dniach 22-24 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC w Edynburgu. Tematem przewodnim rozmów był wpływ kryzysu ekonomicznego na proces przestrzegania praw dziecka. Obrady... więcej...
27 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej z dziećmi z placówki opiekuńczo-wychowawczej z Lubienia Kujawskiego, dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Caritas” z Włocławka... więcej...
Senat jed­no­gło­śnie zgo­dził się na ra­ty­fi­ka­cję przez Pol­skę Kon­wen­cji Rady Eu­ro­py o ochronie dzie­ci przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. od 2008... więcej...
23 października br. Sejm zdecydował o ograniczeniu dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze, niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Wielokrotnie... więcej...
21 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zakładającego rezygnację z wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych tych... więcej...
20 października br. wziął udział w otwarciu 11. Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Miasto st. Warszawę oraz Fundację "Dzieci Niczyje". Podczas uroczystego otwarcia... więcej...
19 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Marka Czyża w programie „Bez retuszu” TVP Info, gdzie dyskusja dotyczyła przemocy wobec najmłodszych. – Mówmy o uderzeniu „człowieka”, bo dziecko to człowiek – podkreślał Marek Michalak, zaznaczając,... więcej...
17 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Macieja Kurzajewskiego w programie „Świat się kręci” TVP1. Tematem rozmowy z Małgorzatą Terlikowską i Arturem Orzechem była kampania społeczna Rzecznika "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy". Marek... więcej...
17 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas wizyty w Głogowie spotkał się z samorządami uczniowskimi szkół głogowskich i liderami młodzieżowymi, by zainaugurować dolnośląską kampanię przeciwko mowie nienawiści. W Szkole Podstawowej nr 12 z... więcej...
16 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.... więcej...
16 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Krzysztofa Grzesiowskiego w „Sygnałach Dnia” radiowej Jedynki. Tematem rozmowy była kampania społeczna Rzecznika „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”. - Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka.... więcej...
16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla... więcej...
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia ogłosiło konkurs dla  dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowany w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta... więcej...

Strony

Subskrybuj