Skip to:

29 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza przedstawił wątpliwości sygnalizowane przez środowiska wykonujące orzeczenia w zakresie umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej... więcej...
W ostatni weekend września odbył się największy maraton w Polsce - Maraton Warszawski. Po raz pierwszy na Stadionie Narodowym wystartowały także dzieci – biegi im dedykowane odbywały się pod hasłem "Mali Bohaterowie Narodowego". Rywalizacji najmłodszych przyglądał się... więcej...
26 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie projektowanych przez resort zmian prawnych, określających dopuszczalną ilość uczniów w oddziale przedszkolnym oraz oddziałach klas I-... więcej...
26 września br. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę ratyfikującą Konwencję o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
O sprawie 13-letniej Karoliny spod Kielc, która odziedziczyła dług po ojcu, szeroko informowano w mediach. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak aktywnie włączył się w sprawę - 25 września Sąd przyjął jego wniosek, a wznowienie postępowania oznacza, że jest szansa, na... więcej...
25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, podczas którego Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rzecznika Praw Dziecka podjęła inicjatywę uchwałodawczą ws.... więcej...
25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w celu omówienia współpracy w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Podczas spotkania Rzecznik przedstawił najistotniejsze problemy pojawiające... więcej...
25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wprowadzone do projektu poprawki uwzględniają zgłaszane przez... więcej...
24 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Posła RP Artura Bramora z prośbą o rozszerzenie katalogu... więcej...
24 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie orzekania o niepełnosprawności  dzieci – osób w wieku do 16 roku życia. Rzecznik w swoim wystąpieniu wskazał, że organy... więcej...
23 września br. Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła delegacja Komisji ds. Praw Człowieka, Wyznań i Mniejszości Narodowych Izby Deputowanych Rumunii, który przyjechała do Polski na zaproszenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Celem wizyty w... więcej...
23 września wziął udział w drugich oficjalnych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, gdzie z okazji swojego święta spotkało się kilkaset dzieci z warszawskich z przedszkoli. Uroczystość zorganizowała Światowa... więcej...
22 września br. w Ośrodku Edukacji Narodowej odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne, dotyczące zarządzania i funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w systemie oświaty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej... więcej...
Od siedmiu lat 21 września to dzień, w którym ob­cho­dzony jest Świa­to­wy Dzień Or­de­ru Uśmie­chu. Dzień, w którym akcentuje się prawo dziecka do wyrażania własnego zdania. W to niezwykłe święto dzieci z całej Polski spotkały się na roztańczonym i rozśpiewanym I... więcej...
W dnia 19-21 września br. Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie opanowali mali czytelnicy oraz twórcy i ilustratorzy najpoczytniejszych książek dla dzieci. Ta wielka i niezwykle potrzebna czytelnicza impreza odbywała się pod honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie służy dzieciom i młodzieży już 30 lat. Ten radosny jubileusz placówka obchodziła 19 września br. Było to wydarzenie szczególne, podczas którego ośrodek otrzymał sztandar. W uroczystościach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak List z okazjiŚwiatowego Dnia Orderu Uśmiechu Drodzy i Szanowni - Przyjaciele, kiedyś, tak jak i teraz, dzieci uwielbiały „Dobranocki”. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy telewizja była jeszcze czarno–biała i nie w każdym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przed dwoma laty uczestniczył w uroczystej Wigilii Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie. 18 września br. przyszedł czas na rewizytę - uczniowie z Jaroszowa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak List do Dzieciz okazjiOgólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Kochani, nadeszło Wasze wielkie Święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Jestem pewien, że Wasi opiekunowie (nauczyciele i rodzice) zadbają, aby był to dzień wyjątkowy.... więcej...
W dniach 15-16 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Ostrów Wielkopolski. - Dobrze, że w Ostrowie Wielkopolskim władze miasta kierują szereg inicjatyw i akcji w kierunku najmłodszych obywateli - od placów zabaw, poprzez inwestycje i programy w... więcej...

Strony

Subskrybuj