Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Szanowni Państwo, obchody Dnia Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter... więcej...
13 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego ds. monitorowania losów dziecka, zorganizowanym na wniosek RPD w Ministerstwie Zdrowia. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zabiegał o jak najlepsze zabezpieczenie... więcej...
- Nagroda dla Kailasha Satyarthiego za wielce szlachetną działalność i dla Malali Yousafzai, czyli dla dziecka za walkę o prawa dzieci, to bardzo optymistyczny sygnał, szczególnie w roku 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, kiedy mówimy o dzieciach... więcej...
10 października br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedziły dzieci, które wraz z rodzicami i opiekunami realizują projekt "Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno-obywatelska przedszkolaków" małopolskiego Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".... więcej...
9 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie omówiono informację Rady Ministrów z realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy... więcej...
8 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o... więcej...
8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił w Senacie "Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka". - W 2013 do Biura RPD wpłynęło łącznie 48,580 spraw. To ponad 4,5-... więcej...
W dniach 9 - 11 października 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka poddano m.in analizie obecne brzmienie art. 58 §1a i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W trakcie obrad z... więcej...
8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Senatorami RP – Mieczysławem Augustynem, Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotrem Zientarskim, Przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, od lat... więcej...
7 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP, przedstawiając stanowisko w kwestii... więcej...
6 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z przedstawicielami Agencji Upside i Havas Media – odebrał brązową statuetkę w konkursie Effie Awards 2014 za kampanię "Reaguj. Masz prawo".... więcej...
2 października 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. regulacji nadawania filmom oznaczenia kategorii wiekowej. Podczas spotkania przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,  wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od  0 do 5 lat. Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie  do stosowania... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących ulg przejazdowych obowiązujących w środkach transportu publicznego oraz dokumentów do nich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z delegacją przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich i Turcji 30 września br. złożył wizytę w klinice "Budzik" w warszawskim Międzylesiu przy Klinice... więcej...
30 września br. z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych i Rzecznika Praw Dziecka w gmachu Senatu RP spotkali się przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich i Turcji. Podczas seminarium "... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wniósł o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży dzieciom papierosów elektronicznych oraz zakazu reklamy tych produktów. W wystąpieniu... więcej...
29 września br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedziła delegacja Japończyków na co dzień pracujących z najmłodszymi i zainteresowanych prawami dziecka. Przyjechali do Polski w ramach podróży z okazji 20. rocznicy ratyfikowania przez Japonię Konwencji o... więcej...
29 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza przedstawił wątpliwości sygnalizowane przez środowiska wykonujące orzeczenia w zakresie umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej... więcej...
W ostatni weekend września odbył się największy maraton w Polsce - Maraton Warszawski. Po raz pierwszy na Stadionie Narodowym wystartowały także dzieci – biegi im dedykowane odbywały się pod hasłem "Mali Bohaterowie Narodowego". Rywalizacji najmłodszych przyglądał się... więcej...

Strony

Subskrybuj