Skip to:

W uznaniu zasług za dwudziestoletnią działalność na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych obywateli naszego kraju, krzewienie idei integracji oraz niezwykłą i szlachetną determinację w dążeniu do realizacji działań związanych z... więcej...
– Chciałabym pogratulować Polsce, w której udało się wprowadzić tak istotne zmiany prawne na rzecz lepszej ochrony dzieci przed przemocą. Dzięki dobremu prawu w Polsce jest o wiele mniejsze przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec dzieci – mówiła Marta Santos-Pais,... więcej...
5 listopada br. w Sejmie uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które jednogłośnie opowiedziały się za ustanowieniem 20 listopada Dniem Praw Dziecka, o co Rzecznik wnioskował w sierpniu 2014 r,... więcej...
"Czy to ja jestem winien?" – pyta kilkakrotnie chłopiec, główny bohater „Złego pana”, spektaklu dla dzieci o przemocy w domu, który przygotował lubelski Teatr Andersena pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. 5 listopada br. „Zły pan”... więcej...
31 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z dr Dorotą Olczak-Kowalczyk, kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultantem krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej.... więcej...
29 października br. w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta Krystyną Barbarą Kozłowską przedstawił  Kartę Praw Dziecka – Pacjenta. Plansza z prawami dziecka-pacjenta zostanie rozesłana do wszystkich szpitali prowadzących oddziały... więcej...
- Z tej Karty możemy dowiedzieć się więcej o tym, do czego mamy prawo w szpitalu – mówił Mikołaj, jeden z dziecięcych gości konferencji „Prawa Dziecka–Pacjenta” w Sejmie RP, zorganizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP przez Rzecznika Praw Dziecka we... więcej...
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 29 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Beaty Małeckiej-Libery, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w obszarach wymagających... więcej...
28 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia tzw. „Certyfikatu jakości pracy placówki” do obowiązujących przepisów regulujących... więcej...
W dniach 22-24 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC w Edynburgu. Tematem przewodnim rozmów był wpływ kryzysu ekonomicznego na proces przestrzegania praw dziecka. Obrady... więcej...
27 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej z dziećmi z placówki opiekuńczo-wychowawczej z Lubienia Kujawskiego, dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Caritas” z Włocławka... więcej...
Senat jed­no­gło­śnie zgo­dził się na ra­ty­fi­ka­cję przez Pol­skę Kon­wen­cji Rady Eu­ro­py o ochronie dzie­ci przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. od 2008... więcej...
23 października br. Sejm zdecydował o ograniczeniu dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze, niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Wielokrotnie... więcej...
21 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zakładającego rezygnację z wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych tych... więcej...
20 października br. wziął udział w otwarciu 11. Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Miasto st. Warszawę oraz Fundację "Dzieci Niczyje". Podczas uroczystego otwarcia... więcej...
19 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Marka Czyża w programie „Bez retuszu” TVP Info, gdzie dyskusja dotyczyła przemocy wobec najmłodszych. – Mówmy o uderzeniu „człowieka”, bo dziecko to człowiek – podkreślał Marek Michalak, zaznaczając,... więcej...
17 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Macieja Kurzajewskiego w programie „Świat się kręci” TVP1. Tematem rozmowy z Małgorzatą Terlikowską i Arturem Orzechem była kampania społeczna Rzecznika "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy". Marek... więcej...
17 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas wizyty w Głogowie spotkał się z samorządami uczniowskimi szkół głogowskich i liderami młodzieżowymi, by zainaugurować dolnośląską kampanię przeciwko mowie nienawiści. W Szkole Podstawowej nr 12 z... więcej...
16 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.... więcej...
16 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Krzysztofa Grzesiowskiego w „Sygnałach Dnia” radiowej Jedynki. Tematem rozmowy była kampania społeczna Rzecznika „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”. - Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka.... więcej...

Strony

Subskrybuj