Skip to:

20 listopada 2014 roku odbyła się Gala Finałowa drugiej edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Serca Gagi”. W Centrum Nauki Kopernik statuetki odebrali przedstawiciele instytucji i twórcy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w roku 2014 działaniami na rzecz dzieci.... więcej...
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do osób wykonujących tę niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę, dziękując im za ogromne zaangażowanie i wielką wytrwałość w niesieniu pomocy wszystkim... więcej...
19 listopada br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. standaryzacji pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, opieki i wychowania.... więcej...
20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W pełni wykorzystajmy ten czas na refleksję, a przede wszystkim rozmowy o prawach najmłodszych – zarówno włączając ich do dyskusji, jak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 19 listopada 2014 r. skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zwrócił uwagę na problem wykluczenia z zajęć edukacyjnych z grupą rówieśniczą dzieci chorych, w tym z niepełnosprawnością,... więcej...
19 listopada br. w Międzynarodowym  Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas konferencji prasowej wyniki badań dotyczące sposobu użytkowania sieci Internet przez dzieci i młodzież oraz potencjalnych zagrożeń, z... więcej...
18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w jubileuszowej konferencji „Prawa dziecka. Lubię to!” zorganizowanej z okazji 30-lecia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z upoważnienia... więcej...
17 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się debata dotycząca wykorzystywania zapisów Konwencji o Prawach Dziecka w praktyce sądów rodzinnych. Spotkanie zorganizował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład pt. "Możliwości wykrywania przemocy w gabinecie lekarza pediatry" podczas konferencji "Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy", która odbyła się 15 listopada br. w gmachu... więcej...
14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałków województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego i łódzkiego, w sprawie dużej ilości zatruć substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami na terenie ich województw. Rzecznik z... więcej...
14 listopada Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. Rzecznik Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym 14 listopada br. do Ministra Sportu i Turystyki, Andrzeja Biernata, zwrócił się o udzielenie informacji, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo dzieci przebywających w hotelach i innych podobnych... więcej...
14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie... więcej...
W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. - Mamy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka Jorgosa Moschosa uczestniczył w obchodach 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Atenach. W dniach 9-11 listopada br. Rzecznik spotkał się m.in. podczas seminarium "Prawa dziecka od... więcej...
Trzydniowy Kongres Praw Dziecka, organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z udziałem Marty Santos Pais, specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci, zakończył się 7 listopada br. w Krakowie spotkaniem z dziećmi i... więcej...
Seminarium pod hasłem „Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem” 7 listopada br. zgromadziło w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przedstawicieli NGO, działaczy społecznych i ekspertów,... więcej...
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas głosowań na 79. posiedzeniu, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z propozycją szczególnego uhonorowania wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o prawach dziecka oraz ustanowienia 20 listopada Dniem Praw... więcej...
6 listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i  Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci Marta Santos Pais, gość honorowy Kongresu Praw Dziecka organizowanego w Polsce z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach... więcej...
- Dziś ochronę praw dziecka trudno sobie wyobrazić bez Konwencji o Prawach Dziecka. Możemy podkreślać z dumą, że jej powstanie jest jednym z najcenniejszych osiągnięć Polski na arenie międzynarodowej - przypomniała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, otwierając 6... więcej...

Strony

Subskrybuj