Skip to:

- Wszyscy mamy jeden cel, żeby podejmowane działania były ukierunkowane na pomoc najmłodszym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otwierając 16 stycznia br. inaugurujące posiedzenie Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń... więcej...
- Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich... więcej...
- Życzę Wam, aby tolerancja przeradzała się wprost w akceptację drugiego człowieka – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy. Młodzież zaprosiła swojego Rzecznika do udziału w VIII Tygodniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócili się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej w drugiej połowie 2017 r. kontroli doraźnej, poświęconej... więcej...
Marek Michalak zwrócił się do dzieci i młodzieży z życzeniami beztroskiego ale przede wszystkim zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. - Wierzę, że wspaniały, beztroski czas dostarczy Wam pozytywnych wrażeń i niezapomnianych przygód, a do szkoły wrócicie wypoczęci, pełni... więcej...
Brak regulacji prawnych odnośnie postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego, to problem,  który Rzecznik Praw Dziecka sygnalizował... więcej...
- Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej odnoszą się jedynie do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół – zwraca uwagę Marek Michalak i apeluje do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o objęcie dzieci w wychowaniu... więcej...
Dzieci z Przedszkola Zielony Groszek na warszawskim Grochowie złożyły wizytę swojemu Rzecznikowi by porozmawiać o ważnych dziecięcych sprawach i prawach. Podczas spotkania z Rzecznikiem dzieci opowiadały m.in. o prezentach, jakie znalazły pod choinką w przedszkolu i w... więcej...
- Z zadowoleniem przyjmuję, że przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw wielu zgłaszanym przez mnie od dziewięciu lat postulatom. Jednym z nich było przywrócenie możliwości zaskarżania do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń wydanych w oparciu o regulacje Konwencji... więcej...
9 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów powołanego w lutym 2016 roku przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie było okazją do podsumowań dotychczasowych działań i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza, podczas spotkania kolędowego z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Spotkanie, które odbyło się 8 stycznia w Domu... więcej...
Pobieranie przez szpitale opłat za pobyt przy łóżku chorego oraz warunki i organizacja pobytu rodzica przy hospitalizowanym dziecku to jeden z tematów rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Łukaszem Chmielowcem. Podczas... więcej...
- Otwarcie nowej przestrzeni dla dzieci ze spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Piękna inicjatywa, staranne wykonanie, dużo serca dla dzieci i ich rodziców. Spotkanie z młodzieżą rewelacyjne. Tam prawa dziecka zajmują należyte miejsce - tak Marek... więcej...
6 stycznia 2018 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami Dobrej. Rzecznikowi podczas wizyty w Dobrej i Piekiełku towarzyszył ks. prof. Adam Solak, Społeczny Doradca RPD. - Moc wzruszeń i emocji. Dziękuję za tak piękne przyjęcie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka podjął z urzędu do wyjaśnienia sprawę 14-letniej dziewczynki pobitej na warszawskiej Ochocie. Z doniesień medialnych wynika, że pobicie było motywowane nienawiścią na tle rasistowskim. Rzecznik wystąpił do Prokuratury o udzielenie informacji na... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz zwraca się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z propozycją zmian przepisów dotyczących pracy ośrodków. Chodzi o podkreślenie roli środka wychowawczego w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego... więcej...
- Irena Sendlerowa dzień po dniu przez lata robiła to, co czuła, że robić powinna – zmieniała świat. Swoim życiem pokazała, że pojedynczy człowiek może się przeciwstawić morderczemu terrorowi. Kładąc na szali własne życie przyczyniła się do uratowania tysięcy... więcej...
- Uratowała 2,5 tys. dzieci, ryzykując swoim życiem co najmniej 2,5 tys. razy, takie postawy i takie postacie warto przypominać - przekonywał Marek Michalak, z którego inicjatywy ustanowiono 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Rzecznik Praw Dziecka w styczniu br.... więcej...
Na początku roku Rzecznik Praw Dziecka zachęcał resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Teraz pyta... więcej...
- Choć każda z badanych spraw miała swoją specyfikę, analiza akt pozwoliła jednak dostrzec, że postępowania o rozwiązanie stosunku adopcji nie są prowadzone w sposób gwarantujący w pełni ochronę dobra małoletniego adoptowanego – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...

Strony

Subskrybuj