Skip to:

Niecały miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się Wielkopolsce. Miastem gospodarzem została Piła. Wzorem lat ubiegłych Rzecznik Praw Dziecka zaprasza aby każda szkoła lub przedszkole w Polsce... więcej...
W wystąpieniu do swojego holenderskiego odpowiednika Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na problem możliwej nadmiernej ingerencji holenderskich służb w życie polskich rodzin. Rzecznik wskazał m.in. na umieszczanie polskich dzieci w rodzinach zastępczych... więcej...
Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne... więcej...
23 października w Warszawie rozpoczęła się 14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. To dwa dni spotkań kilkuset profesjonalistów z całego świata, na co dzień stykających się w pracy zawodowej z problematyką przemocy wobec najmłodszych. W... więcej...
Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 na warszawskim Bemowie nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach nadania imienia 20 października wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele... więcej...
19 października 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas gali finałowej jubileuszowej, XV edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”, odebrał z rąk Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka nagrodę specjalną KOPD – za życzliwość, serce... więcej...
18 października Senat przyjął ustawę zakazującą korzystania z solariów przez niepełnoletnich. O wprowadzenie takich regulacji od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apelował do kolejnych Ministrów Zdrowia, wskazując, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca... więcej...
- Mediacja stanowi narzędzie, które umożliwia realizację pełni praw dzieci, tam gdzie do porozumienia nie mogą dojść dorośli, ale i rówieśnicy. W praktyce, w wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka –... więcej...
IV edycja konkursu „List do Taty”, podobnie jak poprzednie, obfitowała w wielkie emocje, a wszystko za sprawą pięknych, dojrzałych i wzruszających listów, jakie młodzi ludzie pisali do swoich ojców. 18 października w samo południe Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,... więcej...
- Pamiętajmy i uczmy od najmłodszych lat, że każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność, która jest źródłem jego praw i wolności – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 18 października w całej Polsce pod honorowym patronatem RPD obchodzony jest... więcej...
Z okazji XX-lecia prawa ochrony danych osobowych w Polsce, Generalny Inspektor Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”. Konferencja objęta patronatem honorowym... więcej...
W dniu 16.10.2017 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Małgorzatą Wokacz-Zaborowską, Sylwią Mądrą oraz Agnieszką Kossowską – przedstawicielkami rodziców, działających aktywnie na rzecz poprawy  sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na terenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kolejny raz zwraca uwagę na problem umieszczania – wbrew przepisom – małych dzieci (do 10 l.) w instytucjonalnej pieczy zastępczej. I ponownie apeluje do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań przeciwdziałających zjawisku.... więcej...
Czy młody człowiek może powiedzieć „nie” zgodnie z prawem? – to tytuł wykładu inauguracyjnego, jaki na Wadowickim Uniwersytecie Dzieci 14 października wygłosił dla najmłodszych studentów Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Podczas inauguracji Wadowickiego... więcej...
W przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził położoną na warszawskim Ursynowie Szkołę Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta rozpoczęła się odebraniem ślubowania od tegorocznych pierwszoklasistów – Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystąpieniu pytają Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską czy planuje w swoim resorcie podjęcie działań zmierzających do wypracowania kompleksowych... więcej...
  Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Wielce Szanowni Państwo, 14 października, tradycyjnie, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób... więcej...
We wrześniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 25 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny wskazał problem niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, po wprowadzeniu od 1 października 2017 r. nowych rozwiązań w zakresie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o rozważenie możliwości zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem byłoby podniesienie świadomości prawnej wśród polskich rodziców... więcej...

Strony

Subskrybuj