Skip to:

Są zarzuty prokuratorskie za nieumyślne spowodowanie śmierci dla mężczyzny, który pełnił nadzór nad boiskiem, na którym w maju 2015 r. w wyniku przewrócenia się bramki życie stracił małoletni Igor Z. Policja i prokuratura rejonowa umorzyły śledztwo, ale na wniosek... więcej...
26 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystej, ekumenicznej inauguracji tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To już 23. edycja akcji. WDPD to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła... więcej...
- Należy wzmocnić ochronę dzieci poprzez wprowadzenie zakazu reklam, które ośmieszają dziecko, bądź ukazują je w krępującej sytuacji, a także mogą spowodować podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych – to jedna z uwag Rzecznika Praw Dziecka do Dezyderatu nr 10... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka nie ustaje w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, aby w bezpośredni sposób zachęcać je do troski o własne prawa. Tym razem gośćmi Marka Michalaka byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisław Wyspiańskiego w Płońsku. Swojego Rzecznika... więcej...
Nieprofesjonalne wykonywanie usług psychologicznych stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Trudno kontrolować te usługi skoro brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu psychologa - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą, która doprowadzi do zmiany przepisów w zakresie adopcji. Zaproponowane przez Marka Michalaka zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają uczynić pracę... więcej...
Postanowienia sądu wydane w oparciu o przepisy Konwencji haskiej powinny być wykonalne wtedy, gdy uzyskają przymiot prawomocności – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W ocenie Marka Michalaka, w sytuacji gdy postępowanie w przedmiocie wydania dziecka nie jest ostatecznie... więcej...
"Dziecko swoje prawa ma” – to nowa książka, która w przystępny sposób przybliża rodzicom idee ochrony praw dziecka. Jej autorką jest Dorota Zawadzka, psycholog, pedagog i Społeczny Doradca Rzecznika. - Mam nadzieję, że przeczytanie książki, którą trzymacie Państwo w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MEN o podniesienie subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka. W tym samym wystąpieniu, zwraca także uwagę na kwestię dotowania przez jednostki samorządu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak przepisów regulujących opiekę nad dziećmi cierpiącymi na choroby przewlekłe, uczęszczającymi do szkół i przedszkoli. W przepisach prawa oświatowego nie ma regulacji w zakresie opieki nad dziećmi z chorych np. na cukrzycę,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony coraz większą liczbą nieprawdziwych informacji na temat szczepień ochronnych dzieci pojawiających się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach. O podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających rozpowszechnianiu treści mogących... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na luki w znowelizowanych przepisach ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie zostali objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, nie obowiązuje ich także wymóg niekaralności –... więcej...
Spotkania z przedszkolakami, pacjentami szpitala powiatowego, uczestnikami debaty młodzieżowej „Głogów w akcji” oraz wychowankami świetlic środowiskowych - wypełniły plan wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Głogowie i okolicach (21 listopada). Jej Gospodarzem była Anna... więcej...
22 listopada 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie.   Do Biura Rzecznika Praw Dziecka przyjechało 30 gimnazjalistów (uczniowie kl. I) wraz z opiekunem – p. Moniką Pałką. Spotkanie było okazją... więcej...
List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Szanowni Państwo, Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego... więcej...
20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie ustanowienia ODPD – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien... więcej...
Konflikty są normalnym i nieodłącznym elementem życia, ale tylko ich konstruktywne rozwiązywanie prowadzi do poprawy relacji międzyludzkich – mówiła Gail Sadalla, amerykańska ekspert w dziedzinie mediacji, podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem... więcej...
  Wielce Szanowni Państwo, 20 listopada w Polsce – po raz trzeci w historii – obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmiotowości.... więcej...
Od 14 listopada w Brzegu na Opolszczyźnie trwają obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Miasto zwyciężyło w konkursie ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka w sierpniu br. Marek Michalak, który jest już na Opolszczyźnie, do niedzieli, czyli dnia finału ODPD 2016,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zainaugurowali cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pt. „Prawa dziecka w obszarach społecznych”. Pierwsza z nich skupiła się na... więcej...

Strony

Subskrybuj