Skip to:

27 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w jubileuszowym spotkaniu z okazji 10-lecia programu „Dziecko w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje, podczas którego z upoważnienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył pracownikom Fundacji... więcej...
Wielkopolska Policja oraz Rzecznik Praw Dziecka wspólnie realizują nowy program pilotażowy dotyczący ograniczenia zjawiska traumatyzacji dzieci. Ostatni wtorek listopada, mimo, że większości z nas kojarzy się z wiatrem czy deszczem, będzie dniem niezwykle radosnym.... więcej...
Z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Gmachu Głównym Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się przedstawiciele wszystkich państw świata, żeby przypomnieć założenia i praktyczne działanie Światowej Konstytucji Praw Dziecka. Jubileuszowe obrady rozpoczęła... więcej...
20 listopada 2014 roku odbyła się Gala Finałowa drugiej edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Serca Gagi”. W Centrum Nauki Kopernik statuetki odebrali przedstawiciele instytucji i twórcy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w roku 2014 działaniami na rzecz dzieci.... więcej...
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do osób wykonujących tę niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę, dziękując im za ogromne zaangażowanie i wielką wytrwałość w niesieniu pomocy wszystkim... więcej...
19 listopada br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. standaryzacji pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, opieki i wychowania.... więcej...
20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W pełni wykorzystajmy ten czas na refleksję, a przede wszystkim rozmowy o prawach najmłodszych – zarówno włączając ich do dyskusji, jak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 19 listopada 2014 r. skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zwrócił uwagę na problem wykluczenia z zajęć edukacyjnych z grupą rówieśniczą dzieci chorych, w tym z niepełnosprawnością,... więcej...
19 listopada br. w Międzynarodowym  Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas konferencji prasowej wyniki badań dotyczące sposobu użytkowania sieci Internet przez dzieci i młodzież oraz potencjalnych zagrożeń, z... więcej...
18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w jubileuszowej konferencji „Prawa dziecka. Lubię to!” zorganizowanej z okazji 30-lecia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z upoważnienia... więcej...
17 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się debata dotycząca wykorzystywania zapisów Konwencji o Prawach Dziecka w praktyce sądów rodzinnych. Spotkanie zorganizował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład pt. "Możliwości wykrywania przemocy w gabinecie lekarza pediatry" podczas konferencji "Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy", która odbyła się 15 listopada br. w gmachu... więcej...
14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałków województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego i łódzkiego, w sprawie dużej ilości zatruć substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami na terenie ich województw. Rzecznik z... więcej...
14 listopada Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. Rzecznik Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym 14 listopada br. do Ministra Sportu i Turystyki, Andrzeja Biernata, zwrócił się o udzielenie informacji, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo dzieci przebywających w hotelach i innych podobnych... więcej...
14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie... więcej...
W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. - Mamy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka Jorgosa Moschosa uczestniczył w obchodach 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Atenach. W dniach 9-11 listopada br. Rzecznik spotkał się m.in. podczas seminarium "Prawa dziecka od... więcej...
Trzydniowy Kongres Praw Dziecka, organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z udziałem Marty Santos Pais, specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci, zakończył się 7 listopada br. w Krakowie spotkaniem z dziećmi i... więcej...
Seminarium pod hasłem „Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem” 7 listopada br. zgromadziło w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przedstawicieli NGO, działaczy społecznych i ekspertów,... więcej...

Strony

Subskrybuj