Skip to:

17 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas wizyty w Głogowie spotkał się z samorządami uczniowskimi szkół głogowskich i liderami młodzieżowymi, by zainaugurować dolnośląską kampanię przeciwko mowie nienawiści. W Szkole Podstawowej nr 12 z... więcej...
16 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.... więcej...
16 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Krzysztofa Grzesiowskiego w „Sygnałach Dnia” radiowej Jedynki. Tematem rozmowy była kampania społeczna Rzecznika „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”. - Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka.... więcej...
16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla... więcej...
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia ogłosiło konkurs dla  dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowany w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta... więcej...
Święto edukacji, 14 października br., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spędził w Toruniu odwiedzając Kujawsko-Pomorskie. Spotkał się z władzami województwa z Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Osób Jąkających się,... więcej...
15 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysława Augustyna oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Piotra Zientarskiego z prośbą o zainicjowanie prac... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Szanowni Państwo, obchody Dnia Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter... więcej...
13 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego ds. monitorowania losów dziecka, zorganizowanym na wniosek RPD w Ministerstwie Zdrowia. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zabiegał o jak najlepsze zabezpieczenie... więcej...
- Nagroda dla Kailasha Satyarthiego za wielce szlachetną działalność i dla Malali Yousafzai, czyli dla dziecka za walkę o prawa dzieci, to bardzo optymistyczny sygnał, szczególnie w roku 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, kiedy mówimy o dzieciach... więcej...
10 października br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedziły dzieci, które wraz z rodzicami i opiekunami realizują projekt "Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno-obywatelska przedszkolaków" małopolskiego Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".... więcej...
9 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie omówiono informację Rady Ministrów z realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy... więcej...
8 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o... więcej...
8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił w Senacie "Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka". - W 2013 do Biura RPD wpłynęło łącznie 48,580 spraw. To ponad 4,5-... więcej...
W dniach 9 - 11 października 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka poddano m.in analizie obecne brzmienie art. 58 §1a i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W trakcie obrad z... więcej...
8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Senatorami RP – Mieczysławem Augustynem, Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotrem Zientarskim, Przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, od lat... więcej...
7 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP, przedstawiając stanowisko w kwestii... więcej...
6 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z przedstawicielami Agencji Upside i Havas Media – odebrał brązową statuetkę w konkursie Effie Awards 2014 za kampanię "Reaguj. Masz prawo".... więcej...
2 października 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. regulacji nadawania filmom oznaczenia kategorii wiekowej. Podczas spotkania przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,  wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od  0 do 5 lat. Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie  do stosowania... więcej...

Strony

Subskrybuj