Skip to:

6 sierpnia 2014 roku w Senacie odbyła się debata dotycząca uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Senatorowie wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysława Augustyna. W... więcej...
7 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Teresą Hernik Prezesem PEFRON. Rozmowa dotyczyła problemów dzieci z niepełnosprawnością, planów współpracy oraz wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
7 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny usług opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Marek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślił, że realne koszty opieki ponoszone przez... więcej...
7 sierpnia 2014 roku gośćmi Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka byli: Anna Lechowska Prezes Stowarzyszenia „Szansa” w Głogowie, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Zbigniew Pawlak autor książki „Biesłan pęknięte miasto”. Rozmowa, podczas której Rzecznik... więcej...
7 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Pawłem Skrzywankiem Prezesem uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Rozmowa dotyczyła kolejnych działań Rzecznika Praw Dziecka na rzecz wsparcia lecznictwa uzdrowiskowego. Spotkanie poświęcone było kondycji... więcej...
6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu rzecznikowi praw dziecka oraz tym, którym towarzyszył do końca. W tym roku przypada 72. rocznica śmierci Starego Doktora, Stefanii... więcej...
1 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie korzystania przez nastolatków z usług oferowanych przez solaria oraz konieczności stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i życie... więcej...
Na polecenie Rzecznika Praw Dziecka w lipcu 2014 roku zostało przeprowadzonych 69 kontroli miejsc wypoczynku letniego, gdzie w sumie wypoczywało 3394 dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na terenie czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i... więcej...
1 sierpnia 2014 roku w Warszawie posadzeniem Drzewa Pamięci w Ogrodzie Saskim i uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczczono 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystych obchodach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,... więcej...
31 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Sejmowych  Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjęcie prac w zakresie stworzenia uregulowań prawnych, które... więcej...
Zakończyła się kolejna – V edycja konkursu ogłaszanego nieprzerwanie od 2009 roku przez Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do absolwentów, którzy... więcej...
30 lipca br. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła bez poprawek uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 lipca br. ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która zrealizowała wiele... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: Książka pt. „Moje prawa – ważna sprawa” (9 września 2014) Wydawnictwo Literatura z Łodzi prezentuje publikację Renaty Piątkowskiej i Anny Czerwińskiej - Rydel „Moje prawa – ważna... więcej...
XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne", pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka od lat zamienia Ciechocinek w radosne święto młodych talentów i muzyki. W koncercie galowym, który odbył się 26 lipca br., uczestniczył Rzecznik... więcej...
Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i wyróżnienie laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł" – to najważniejsze punkty centralnych obchodów Święta Policji, z udziałem m.in. Premiera Donalda Tuska i Ministra... więcej...
25 lipca Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka. W wystąpieniach generalnych i na poszczególnych etapach prac nad nowelizacją Rzecznik... więcej...
Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zawiera on ponad 100 zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu wprowadzonego w 2012 r. Projekt, którego II czytanie w... więcej...
24 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniach generalnych do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy ponownie zwrócił uwagę na prawa dzieci z... więcej...
22 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sej­mo­wej Ko­mi­sji Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej i Ro­dzi­ny, która rozpatrywała sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji z prac nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie... więcej...
Uczestników niezwykłych kolonii w Świdnicy, która na dwa tygodnie zamieniła się w Miasto Dzieci, 21 lipca br. odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dzieci zaprezentowały Rzecznikowi praktyczne umiejętności, zdobyte podczas specjalnych warsztatów, gdzie uczyły... więcej...

Strony

Subskrybuj