Skip to:

XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne", pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka od lat zamienia Ciechocinek w radosne święto młodych talentów i muzyki. W koncercie galowym, który odbył się 26 lipca br., uczestniczył Rzecznik... więcej...
Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i wyróżnienie laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł" – to najważniejsze punkty centralnych obchodów Święta Policji, z udziałem m.in. Premiera Donalda Tuska i Ministra... więcej...
25 lipca Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka. W wystąpieniach generalnych i na poszczególnych etapach prac nad nowelizacją Rzecznik... więcej...
Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zawiera on ponad 100 zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu wprowadzonego w 2012 r. Projekt, którego II czytanie w... więcej...
24 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniach generalnych do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy ponownie zwrócił uwagę na prawa dzieci z... więcej...
22 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sej­mo­wej Ko­mi­sji Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej i Ro­dzi­ny, która rozpatrywała sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji z prac nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie... więcej...
Uczestników niezwykłych kolonii w Świdnicy, która na dwa tygodnie zamieniła się w Miasto Dzieci, 21 lipca br. odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dzieci zaprezentowały Rzecznikowi praktyczne umiejętności, zdobyte podczas specjalnych warsztatów, gdzie uczyły... więcej...
22 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Marszu Pamięci upamiętniającym ofiary warszawskiego getta. W tym roku motywem przewodnim była historia Emanuela Ringelbluma, twórcy podziemnego archiwum getta warszawskiego, dlatego miejscem... więcej...
Uregulowanie sytuacji dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zmiany przepisów dot. wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontrola wojewody nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenie liczby podopiecznych asystenta rodziny i... więcej...
16 lipca 2014 roku Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili podopieczni świetlicy Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, którzy w ramach wakacyjnej wyprawy zwiedzali Warszawę. Podczas spotkania młodzież wzięła udział w warsztatach o prawach dziecka.... więcej...
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości 10 lipca 2014 roku rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej wśród najmłodszych dzieci. Zebrani parlamentarzyści i goście, wśród których obecny był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz... więcej...
9 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinię Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31... więcej...
9 lipca 2014r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem o przeprowadzenie analizy praktyki umarzania postępowań przygotowawczych z powołaniem się na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich. Do... więcej...
Młodzi ludzie ze wszystkich województw, tworzący społeczność programu Profilaktyka a Ty, podczas dorocznego, Ogólnopolskiego Przystanku PaT, prezentują artystyczne dokonania minionego roku i planują kolejne przedsięwzięcia, których tematem przewodnim jest profilaktyka... więcej...
4 lipca br. w 25. rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowano uroczyste posiedzenie Izby. Udział w uroczystościach wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Premier... więcej...
W związku z kolejnymi przypadkami pozostawiania dzieci w samochodach bez opieki podczas panujących wysokich temperatur i koniecznością ciągłego przypominania o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w każdej sytuacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.... więcej...
1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o wznowienie badań poziomu głośności w salach kinowych. Do Rzecznika regularnie napływają skargi na hałas panujący podczas projekcji filmów... więcej...
1 lipca 2014 roku Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci ze świetlic środowiskowych z gminy Żarów. W ramach akcji „Wakacje Uśmiechu” młodzi goście przez dwa dni zwiedzali Warszawę. Jednym z punktów tegorocznej wycieczki była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
30 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach w całości uwzględnił apelację Rzecznika Praw Dziecka z 16 stycznia 2014 roku od postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach o odebraniu dzieci matce i umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. Sąd Okręgowy postanowił, że dzieci... więcej...

Strony

Subskrybuj