Skip to:

Uregulowanie sytuacji dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zmiany przepisów dot. wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontrola wojewody nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenie liczby podopiecznych asystenta rodziny i... więcej...
16 lipca 2014 roku Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili podopieczni świetlicy Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, którzy w ramach wakacyjnej wyprawy zwiedzali Warszawę. Podczas spotkania młodzież wzięła udział w warsztatach o prawach dziecka.... więcej...
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości 10 lipca 2014 roku rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej wśród najmłodszych dzieci. Zebrani parlamentarzyści i goście, wśród których obecny był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz... więcej...
9 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinię Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31... więcej...
9 lipca 2014r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem o przeprowadzenie analizy praktyki umarzania postępowań przygotowawczych z powołaniem się na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich. Do... więcej...
Młodzi ludzie ze wszystkich województw, tworzący społeczność programu Profilaktyka a Ty, podczas dorocznego, Ogólnopolskiego Przystanku PaT, prezentują artystyczne dokonania minionego roku i planują kolejne przedsięwzięcia, których tematem przewodnim jest profilaktyka... więcej...
4 lipca br. w 25. rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowano uroczyste posiedzenie Izby. Udział w uroczystościach wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Premier... więcej...
W związku z kolejnymi przypadkami pozostawiania dzieci w samochodach bez opieki podczas panujących wysokich temperatur i koniecznością ciągłego przypominania o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w każdej sytuacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.... więcej...
1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o wznowienie badań poziomu głośności w salach kinowych. Do Rzecznika regularnie napływają skargi na hałas panujący podczas projekcji filmów... więcej...
1 lipca 2014 roku Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci ze świetlic środowiskowych z gminy Żarów. W ramach akcji „Wakacje Uśmiechu” młodzi goście przez dwa dni zwiedzali Warszawę. Jednym z punktów tegorocznej wycieczki była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
30 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach w całości uwzględnił apelację Rzecznika Praw Dziecka z 16 stycznia 2014 roku od postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach o odebraniu dzieci matce i umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. Sąd Okręgowy postanowił, że dzieci... więcej...
30 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza o zmianę przepisów prawnych, regulujących nadawanie obywatelstwa polskiego, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, uprawionych do wystąpienia z... więcej...
28 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin i Przyjaciół Fundacji "Chcę urosnąć", który odbył się w Gołuchowie. Przygotowany przez Fundację Zjazd był wspaniałą okazją do spotkania oraz wymiany... więcej...
27 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczył w wojewódzkim zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół im. Marii... więcej...
26 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz flamandzki Komisarz Praw Dziecka Bruno Vanobbergen podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz ochrony praw dziecka. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło... więcej...
W dniu 25 czerwca br. gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka był flamandzki Komisarz Praw Dziecka Bruno Vanobbergen wraz z osobami towarzyszącymi, wśród których Flandrie reprezentował przedstawiciel rządu Flandrii w Polsce pan Koen Haverbeke. Spotkanie miało... więcej...
24 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, podczas 70 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W swoim wystąpieniu Rzecznik... więcej...
24 czerwca br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W spotkaniu udział wzięli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Podsekretarz Stanu w... więcej...
24 czerwca br. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, w związku w przypadającą w tym roku 25. Rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka odbyła się niezwykła uroczystość. Uczniowie z klas 1-3 w ramach projektu edukacyjnego przygotowanego... więcej...

Strony

Subskrybuj