Skip to:

Aktualne problemy dotyczące zdrowia dzieci, m.in. leczenia chorób nowotworowych kości oraz postulowane przez Rzecznika wprowadzenie do dokumentacji medycznej Książeczki Zdrowia Dziecka, to główne tematy rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Podsekretarzem... więcej...
Dyskusja nad poszczególnymi paragrafami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego odbyła się w dniach 10-12 kwietnia 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. W trakcie spotkania poddano... więcej...
Jubileusz dwudziestej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Czemiernikach imienia Tadeusza Kościuszki był okazją do spotkania uczniów z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. W uroczystościach jubileuszowych 11 kwietnia 2014 roku uczestniczyli także Wiceminister... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości. Jedyna w Polsce placówka wykonująca zabiegi implantowania endoprotez u dzieci –... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn o uzupełnienie stanowiska resortu w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności o... więcej...
4 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszki Odorowicz, w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach. Powyższe zagadnienie było... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, w sprawie emisji w radiu i telewizji reklam artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których obecność w... więcej...
Do grona uhonorowanych odznaką Rzecznika Praw Dziecka dołączyła 4 kwietnia 2014 roku prof. Jadwiga Bińczycka, która odznakę odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas wiosennego plenarnego posiedzenia Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. 4... więcej...
Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem spotkania 3 kwietnia 2014 roku, którego gospodarzem był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wiceminister Pracy... więcej...
3 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podejmując temat organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci. Organizatorzy wypoczynku zagranicznego są zobowiązani do przekazywania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak włączył się do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony siedem lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tego dnia, w ramach solidarności z osobami z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 31 marca 2014 roku złożył w Sejmie i Senacie „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w... więcej...
1 kwietnia 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej. Powyższa forma kształcenia nie daje... więcej...
Młodzi ludzie z grupy „Każde Dobre Serce” ze Słupska 1 kwietnia 2014 roku odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o idei Janusza Korczaka, współczesnej opiece i edukacji oraz rozpowszechnianiu praw dziecka. Podczas spotkania wolontariusze ze... więcej...
Współpraca na rzecz upowszechniania praw dziecka to główny temat rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim. Podczas spotkania 1 kwietnia 2014 roku omówiono założenia porozumienia programowego i możliwości... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 1 kwietnia 2014 roku będą pisać sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas VI szkół podstawowych
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 25 marca 2014 roku kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów... więcej...
W dniu dzisiejszym, w pierwszy dzień wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data 21 marca (21.03) nie jest przypadkowa, wskazuje ona na trzy chromosomy w 21 parze ludzkiego kariotypu, które wyróżniają osoby z zespołem Downa. By uczcić ten dzień, wiele polskich... więcej...
Do grona uhonorowanych odznaką Rzecznika Praw Dziecka dołączyła w marcu prof. Marta Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Prof. Marta Bogdanowicz – założycielka i wieloletnia... więcej...

Strony

Subskrybuj