Skip to:

16-letni Tymon Radzik znalazł się w gronie trojga dzieci z całego świata nominowanych do tegorocznej Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju, tzw. „dziecięcego Nobla”. - Tymon potrafi w mądry sposób pokazać, czego dzieci dziś oczekują od świata dorosłych. Poprzez... więcej...
14 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Elblągu uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Dziecka i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego stosowania przemocy wobec wychowanków dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zebraniu członków ENOC organizowanym przez greckiego Rzecznika Praw Dziecka wraz z UNICEF w Atenach. Tematem spotkania była  ochrona praw małoletnich cudzoziemców. W konferencji, oprócz polskiego RPD, brali udział... więcej...
- Mediacja jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne... więcej...
W dniach 12-15 listopada na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu roboczym europejskich rzeczników nt. pomocy dzieciom „w drodze”. W seminarium uczestniczyła również Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza... więcej...
Dyrektorzy, Wychowawcyi Nauczyciele Szkół i Przedszkoli Wielce Szanowni Państwo,             20 listopada, już po raz czwarty, będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm... więcej...
O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez dzieci od 2009 roku apelował do kolejnych ministrów zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Prezydent Andrzej Duda 8 listopada podpisał ustawę zakazującą korzystania z solariów osobom, które nie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wskazują na potrzebę rozwiązania problemu adopcji zagranicznych, poprzez uszczelnienie systemu i doprecyzowanie procedur... więcej...
W dniach 7-9 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak przebywał na 17-tym  Nieformalnym Seminarium ASEM, które odbyło się w Sofii. Zorganizowane przez Asia-Europe Foundation spotkanie poświęcone było prawom człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw... więcej...
Urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, rezygnacja z nadzoru zakładu pracy i wprowadzenie w jego miejsce nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze... więcej...
Konferencja Flying Bag - plecak z przyszłości, Międzynarodowy Ruch Flying Bag, Warszawa Wiem. Czuję. Pomagam! Empatia w szkole, Kulczyk Foundation, Warszawa Endo dla Fundacji Spełnionych Marzeń "Razem możemy więcej", Studio MK Sp.z.o.o S.K.A., Warszawa Znamy swoje... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił ponownie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do ustanowienia kuratora dla małoletniego cudzoziemca bez... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych. Z dostępnych Rzecznikowi danych wynika, że coraz powszechniejszy i poważniejszy staje się... więcej...
Ich zadanie to pomóc innym rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz apeluje w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
31 października br. Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła odniósł się do poszczególnych... więcej...
- Wiele odkrył, wiele przeanalizował, bardzo dużo zostawił, co my odkrywamy także dzisiaj i co nam pomaga lepiej rozumieć dziecko. Dlaczego mu się to udało? Bo potrafił w dziecku widzieć człowieka i starać się zrozumieć, co ten człowiek ma do powiedzenia. Wsłuchiwał... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej zwrócił uwagę na problemy uczniów klas siódmych w związku z wejściem w życie reformy edukacji. Problemy bezpośrednio kierowane do Rzecznika Praw Dziecka, a... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dalej monitoruje problemy w dostępie do immunosupresyjnych produktów leczniczych stosowanych u małoletnich pacjentów. Już w lipcu 2017 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, wskazując, że drastyczna... więcej...
Wojewódzkie Sądy Administracyjne i organy administracji znów podzieliły argumentację Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem chodzi o świadczenia rodzicielskie, dowóz dziecka z niepełnosprawnością do szkoły oraz dopłaty do wypoczynku małoletnich. Świadczenia rodzicielskie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości przekazał propozycje i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Większość z proponowanych zmian w prawie Marek Michalak ocenił... więcej...

Strony

Subskrybuj