Skip to:

Zbliżają się tak upragnione, szczególnie przez najmłodszych, wakacje. Latem dzieci mają więcej swobody, częściej przebywają w gronie rówieśników bez nadzoru i same decydują w jaki sposób spędzają wolny czas. Dzięki temu uczą się samodzielności, nawiązują przyjaźnie,... więcej...
14 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w którym przybliżył problemy związane z pełną realizacją prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem,... więcej...
- Prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji to jedno z podstawowych praw człowiek. Place zabaw i inne miejsca spędzania czasu wolnego muszą być dostępne, bezpieczne i przyjazne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu do... więcej...
O myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który jako pierwszy niekonstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka upominał się o prawa najmłodszych – do szacunku, miłości i podmiotowego traktowania, rozmawiali uczestnicy sympozjum naukowego „Pedagogika korczakowska we współczesnej... więcej...
Od Rodzinnego pikniku bliskości, czyli spotkania z dziećmi i ich rodzicami na placu zabaw w Parku na Wyspie wizytę w Pile rozpoczął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W spotkaniach z pilskimi dziećmi Rzecznikowi towarzyszyła Janina Zgrzembska – córka Ireny... więcej...
- Kwestie dotyczące sprawowania właściwej opieki w szczególności nad małoletnimi pacjentami pozostają w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka. Jak wskazywałem w poprzednich wystąpieniach, aby opieka ta mogła być sprawowana bez przeszkód, niezaprzeczalnie... więcej...
- Doceniając dotychczasowe zaangażowanie resortu oraz służb podległych, mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, kolejny raz proszę o podjęcie wieloaspektowych i wzmożonych działań, których celem będzie zabezpieczenie praw dzieci wykorzystywanych do żebractwa –... więcej...
12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania występowaniu problemu otyłości i nadwagi u dzieci i odniesienie się resortu zdrowia do sugestii Prezesa AOTMiT... więcej...
- Rok Ireny Sendlerowej jest rokiem człowieczeństwa i  niech on się nie skończy 31 grudnia 2018 roku – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej, kierując swój apel szczególnie do młodzieży. 11 czerwca w Świdnicy na Dolnym Śląsku uroczyście obchodzono Rok Ireny... więcej...
- Irena Sendlerowa działała w czasach, kiedy za pomoc drugiemu człowiekowi groziła śmierć. Dziś nie musimy stawać przed takim wyborem, czy jednak robimy wszystko, co możemy? – pytał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas IV Międzynarodowego Zjazdu Szkół im. Ireny... więcej...
Dzieci i młodzież - mediatorzy ruszają naprawiać świat. Wierzę w Was i bardzo kibicuję. Macie cudownych rodziców i nauczycieli. Z takim wsparciem o Gdańsku jeszcze nie raz usłyszymy i będzie to dobry przekaz – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po spotkaniu w... więcej...
- Bardzo dziękuję za wyróżnienie, zwłaszcza że moją nominację zgłosił prof. Bogusław Śliwerski, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Najserdeczniej gratuluję wszystkim nagrodzonym i docenionym, szczególnie młodzieży i ich wspaniałym nauczycielom –... więcej...
- Irena Sendlerowa w swoim przekazie, w swoich działaniach była bardzo wiarygodna, prawdziwa w swoim człowieczeństwie i trosce o drugiego człowieka. Za nią stały czyny, konkrety, wynik egzaminu w czasach najtrudniejszych, egzaminu z człowieczeństwa, z przyzwoitości, z... więcej...
- Siódmy finał niezwykle ważnej akcji WOŚP nauki dzieci pierwszej pomocy. Warty wsparcia i poparcia. Dobra robota. Gratuluję i dziękuję – podsumował spotkanie z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i instruktorami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 6 czerwca drużyny... więcej...
Blisko 40 tys. interwencji podjął Rzecznik Praw Dziecka w 2017 roku. 7 czerwca, szczegółową informację o działalności wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka przedstawił członkom połączonych komisji sejmowych: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji,... więcej...
Zgodnie z dyspozycją ustawową Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak już po raz dziesiąty przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka, tym razem za rok 2017 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Po wysłuchaniu przez senatorów Informacji i Uwag... więcej...
– Problem, który wyłonił się na kanwie zgłaszanych do Rzecznika Praw Dziecka spraw dotyczy interpretacji obowiązujących przepisów prawa przez organy wydające decyzje w zakresie ustalenia uprawnienia do świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w zakładach... więcej...
Członkowie senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu wysłuchali Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka,... więcej...
- Występowanie zakażeń w szpitalach jest niebezpieczne dla wszystkich pacjentów, w szczególności jednak wyrażam zaniepokojenie sytuacją hospitalizowanych dzieci – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego,... więcej...
- Dzieci z FAS nie mają równego startu, wchodzą w życie z obciążeniami zdrowotnymi oraz intelektualnymi, dlatego we wrześniu ubiegłego roku zaproponowałem przepisy prawne, które wywołały dyskusję trwającą kilka miesięcy. Jej efektem jest propozycja edukacyjna, kampania... więcej...

Strony

Subskrybuj