Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego czy zostały opracowane konkretne nowe rozwiązania w zakresie zapobiegania występowania gruźlicy w Polsce i prosi o ich przedstawienie. W styczniu w związku z pojawiającymi się... więcej...
Spośród prac zgłoszonych  na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka w różnych aspektach w każdej kategorii konkursowej przyznano po jednej nagrodzie i jednym wyróżnieniu.   Lista... więcej...
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem (sygn. akt I OSK 1164/16) w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Praw Dziecka dotyczące świadczeń rodzinnych. Zgodnie z decyzją NSA dostęp do świadczeń rodzinnych przysługuje wszystkim cudzoziemcom, którzy są uprawnieni do pracy w... więcej...
Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. - W pełni zgadzam się z wnioskiem NIK, że na problematykę zdrowia dzieci i młodzieży wpływa nie tylko polityka zdrowotna Ministerstwa... więcej...
22 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził - na zaproszenie uczniów i nauczycieli - społeczność warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej i wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego Marek... więcej...
Jubileusz 50-lecia Orderu Uśmiechu skłonił Aleksandrę Klicką - Młodzieżowego Doradcę Rzecznika Praw Dziecka do zorganizowania w rodzinnym Ciechanowie konkursu propagującego wiedzę na temat Orderu Uśmiechu, jego historii i roli w życiu społeczeństwa. Uroczystość... więcej...
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu od 18 czerwca nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. W uroczystościach związanych z nadaniem uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który jest Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Obchody... więcej...
Jakie są najważniejsze dla uczniów prawa dziecka opowiadała młodzież ze Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie. Uczniowie postanowili informacje o tym zamknąć dla następnych pokoleń w kapsule czasu, którą 15 czerwca br. zakopali w asyście... więcej...
Drodzy i Szanowni, gdy po raz ostatni zadzwoni szkolny dzwonek ogłaszając koniec roku szkolnego, z pewnością poczujecie radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą i przygodami... więcej...
19 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Wrocław, gdzie spotkał się z uczniami Zespołu Szkół EKOLA oraz uczestnikami i autorami nietuzinkowego projektu „Słońce świeci wszystkim”. Spektakl poetycko-muzyczny promował książkę pod tym samym tytułem,... więcej...
- Musimy pamiętać, że około połowa wszystkich uchodźców na świecie to dzieci. Dzieci, którym odebrano prawdziwe, beztroskie dzieciństwo. Dzieci, które często przez całe swoje życie musiały uciekać przed przemocą, obawiając się każdego dnia o swój los. – mówi  Rzecznik... więcej...
W ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, we współpracy z władzami Rabki Zdroju, zorganizował w dniu 16 czerwca br. Międzynarodową Konferencję naukową pt. „Irena Sendlerowa dzieciom. Biografia i przesłanie Kawalera Orderu Uśmiechu... więcej...
Zbliżają się tak upragnione, szczególnie przez najmłodszych, wakacje. Latem dzieci mają więcej swobody, częściej przebywają w gronie rówieśników bez nadzoru i same decydują w jaki sposób spędzają wolny czas. Dzięki temu uczą się samodzielności, nawiązują przyjaźnie,... więcej...
14 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w którym przybliżył problemy związane z pełną realizacją prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem,... więcej...
- Prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji to jedno z podstawowych praw człowiek. Place zabaw i inne miejsca spędzania czasu wolnego muszą być dostępne, bezpieczne i przyjazne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu do... więcej...
O myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który jako pierwszy niekonstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka upominał się o prawa najmłodszych – do szacunku, miłości i podmiotowego traktowania, rozmawiali uczestnicy sympozjum naukowego „Pedagogika korczakowska we współczesnej... więcej...
Od Rodzinnego pikniku bliskości, czyli spotkania z dziećmi i ich rodzicami na placu zabaw w Parku na Wyspie wizytę w Pile rozpoczął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W spotkaniach z pilskimi dziećmi Rzecznikowi towarzyszyła Janina Zgrzembska – córka Ireny... więcej...
- Kwestie dotyczące sprawowania właściwej opieki w szczególności nad małoletnimi pacjentami pozostają w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka. Jak wskazywałem w poprzednich wystąpieniach, aby opieka ta mogła być sprawowana bez przeszkód, niezaprzeczalnie... więcej...
- Doceniając dotychczasowe zaangażowanie resortu oraz służb podległych, mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, kolejny raz proszę o podjęcie wieloaspektowych i wzmożonych działań, których celem będzie zabezpieczenie praw dzieci wykorzystywanych do żebractwa –... więcej...
12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania występowaniu problemu otyłości i nadwagi u dzieci i odniesienie się resortu zdrowia do sugestii Prezesa AOTMiT... więcej...

Strony

Subskrybuj