Skip to:

Czasem wzruszająca, momentami bardzo trudna, a przez cały czas wyjątkowo intensywna - taka była wizyta Rzecznika Praw Dziecka na Tajwanie (30.11-03.12.2016). Marek Michalak z misją upowszechniającą prawa dziecka i walkę z przemocą wobec dzieci do Azji udał się na... więcej...
Ponad 20 ekspertów z całego kraju wzięło udział w debacie „Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015 r.”,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że sądy orzekające w sprawach rodzinnych zwlekają z przesłaniem postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej do ośrodków adopcyjnych nawet przez kilka miesięcy. – To poważne uchybienie procesowe, które opóźnia rozpoczęcie procedury... więcej...
6 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem społeczności Zespołu Szkół nr 53 w Warszawie. Spotkanie było okazją do debaty poświęconej prawom dziecka. Zespół Szkół nr 53 tworzą: XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, 5 grudnia, w dniu Waszego Święta na najwyższą serdecznością i szacunkiem ściskam każdą pomocną dłoń i serdecznie dziękuję każdemu z osobna za okazywane serce, bezinteresowność, wytrwałość i empatię. Wierzę, że dla każdego z Was ciężka praca na... więcej...
W listopadzie 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 21 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Co należy zrobić, aby dzieci pozbawione możliwości wychowania w rodzinie biologicznej miały lepszy start w dorosłym życiu, po ukończeniu pełnoletności? O tym mówią najnowsze zalecenia Zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów opieki profilaktycznej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą. - Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz... więcej...
Trudno wskazać bardziej doświadczone instytucje w Polsce, które upominają się o prawa dziecka. Najpiękniejsze jest to, że od lat robią to właściwie jednym głosem. 28 listopada w Teatrze 6. piętro w Warszawie okrągłe jubileusze istnienia wspólnie świętowali Komitet... więcej...
257 – tyle dzieci w wieku od 0-10 lat przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej niezgodnie z przepisami. W sumie, w całej Polsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ich umieszczonych ponad 3 tys. – wynika z najnowszego badania Rzecznika Praw Dziecka. Marek... więcej...
W Auli im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyła się jubileuszowa konferencja „Prawa dziecka w teorii i praktyce” z okazji 35-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz 15-lecia Instytucji Rzecznika Praw Dziecka.      
Są zarzuty prokuratorskie za nieumyślne spowodowanie śmierci dla mężczyzny, który pełnił nadzór nad boiskiem, na którym w maju 2015 r. w wyniku przewrócenia się bramki życie stracił małoletni Igor Z. Policja i prokuratura rejonowa umorzyły śledztwo, ale na wniosek... więcej...
26 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystej, ekumenicznej inauguracji tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To już 23. edycja akcji. WDPD to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła... więcej...
- Należy wzmocnić ochronę dzieci poprzez wprowadzenie zakazu reklam, które ośmieszają dziecko, bądź ukazują je w krępującej sytuacji, a także mogą spowodować podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych – to jedna z uwag Rzecznika Praw Dziecka do Dezyderatu nr 10... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka nie ustaje w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, aby w bezpośredni sposób zachęcać je do troski o własne prawa. Tym razem gośćmi Marka Michalaka byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisław Wyspiańskiego w Płońsku. Swojego Rzecznika... więcej...
Nieprofesjonalne wykonywanie usług psychologicznych stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Trudno kontrolować te usługi skoro brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu psychologa - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą, która doprowadzi do zmiany przepisów w zakresie adopcji. Zaproponowane przez Marka Michalaka zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają uczynić pracę... więcej...
Postanowienia sądu wydane w oparciu o przepisy Konwencji haskiej powinny być wykonalne wtedy, gdy uzyskają przymiot prawomocności – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W ocenie Marka Michalaka, w sytuacji gdy postępowanie w przedmiocie wydania dziecka nie jest ostatecznie... więcej...
"Dziecko swoje prawa ma” – to nowa książka, która w przystępny sposób przybliża rodzicom idee ochrony praw dziecka. Jej autorką jest Dorota Zawadzka, psycholog, pedagog i Społeczny Doradca Rzecznika. - Mam nadzieję, że przeczytanie książki, którą trzymacie Państwo w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MEN o podniesienie subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka. W tym samym wystąpieniu, zwraca także uwagę na kwestię dotowania przez jednostki samorządu... więcej...

Strony

Subskrybuj