Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 23 kwietnia 2014 roku przedstawił senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o... więcej...
 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 1. IV edycja ogólnopolskiej Akcji Dzieci-Dzieciom oraz Bajkowy Festiwal Teatralny (31 sierpnia – 30 listopada 2014) Podczas przygotowań do festiwalu, dzieci z całej Polski,... więcej...
16 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal... więcej...
Ruszyła kolejna odsłona akcji Historia Misia: „Nie bij mnie – kochaj mnie” organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci oraz braku reakcji dorosłych wobec aktów krzywdzenia... więcej...
Uczniowie Gimnazjum nr 23 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni 15 kwietnia 2014 roku odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o rozpowszechnianiu praw dziecka w Polsce. Podczas spotkania gimnazjaliści opowiedzieli Rzecznikowi o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 23 kwietnia 2014 roku rozpoczną zdawanie egzaminu gimnazjalnego. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas III szkół gimnazjalnych
14 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych. Rzecznik wskazuje na konieczność zmian w obecnie obowiązujących przepisach... więcej...
Aktualne problemy dotyczące zdrowia dzieci, m.in. leczenia chorób nowotworowych kości oraz postulowane przez Rzecznika wprowadzenie do dokumentacji medycznej Książeczki Zdrowia Dziecka, to główne tematy rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Podsekretarzem... więcej...
Dyskusja nad poszczególnymi paragrafami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego odbyła się w dniach 10-12 kwietnia 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. W trakcie spotkania poddano... więcej...
Jubileusz dwudziestej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Czemiernikach imienia Tadeusza Kościuszki był okazją do spotkania uczniów z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. W uroczystościach jubileuszowych 11 kwietnia 2014 roku uczestniczyli także Wiceminister... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości. Jedyna w Polsce placówka wykonująca zabiegi implantowania endoprotez u dzieci –... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn o uzupełnienie stanowiska resortu w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności o... więcej...
4 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszki Odorowicz, w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach. Powyższe zagadnienie było... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, w sprawie emisji w radiu i telewizji reklam artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których obecność w... więcej...
Do grona uhonorowanych odznaką Rzecznika Praw Dziecka dołączyła 4 kwietnia 2014 roku prof. Jadwiga Bińczycka, która odznakę odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas wiosennego plenarnego posiedzenia Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. 4... więcej...
Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem spotkania 3 kwietnia 2014 roku, którego gospodarzem był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wiceminister Pracy... więcej...
3 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podejmując temat organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci. Organizatorzy wypoczynku zagranicznego są zobowiązani do przekazywania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak włączył się do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony siedem lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tego dnia, w ramach solidarności z osobami z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 31 marca 2014 roku złożył w Sejmie i Senacie „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w... więcej...

Strony

Subskrybuj