Skip to:

O sytuacji dzieci rozwodzących się rodziców i kampanii "Jestem mamy i taty" rozmawiali 14 marca 2014 roku w audycji "Wieczorne Polaków rozmowy" Radia dla Ciebie psycholog Aleksandra Piotrowska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. – W ferworze walki dorośli często... więcej...
Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 13 marca 2014 roku omawiano propozycję inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przedmiotem dyskusji było uregulowanie i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński podczas spotkania 11 marca 2014 roku rozmawiali o sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Omawiano możliwość wprowadzenia takich regulacji (zgodnie z wcześniejszym... więcej...
Karta Praw Dziecka-Pacjenta była przedmiotem rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Rzecznikiem Praw Pacjenta Panią Krystyną Barbarą Kozłowską. Podczas spotkania 11 marca 2014 roku przedyskutowano także aktualne problemy dotyczące praw małoletnich pacjentów,... więcej...
W marcu br. ruszyła kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że... więcej...
W skierowanym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wystąpieniu z 5 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora... więcej...
4 marca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji podsumowującej realizację w 2013 roku Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem bezpieczniej”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw... więcej...
3 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Rzecznik zwrócił uwagę na problem niedoszacowania w latach ubiegłych procedur... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 1. Premiera spektaklu „Bankructwo Małego Dżeka” (15 marca 2014) Spektakl przygotowany przez warszawski Teatr Lalka będzie nowym spojrzeniem na tekst Janusza Korczaka. Po 90 latach... więcej...
21 lutego 2014 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, w której rozszerzono ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi poprzez wydłużenie okresów przedawnień przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, o co wielokrotnie... więcej...
W poniedziałek 24 lutego 2014 roku rozpocznie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, podczas którego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej i konsultacji psychologicznej w Ośrodkach Pomocy dla Osób... więcej...
Analiza funkcjonowania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przygotowanie propozycji koniecznych zmian były głównym tematem roboczego spotkania, które odbyło się 19 lutego 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: Rodzinna roczna wyprawa dookoła świata z dwójką dzieci (01.07.2014-30.06.2015) Rodzice, Agnieszka i Wojciech Łopacińscy, zapaleni podróżnicy postanowili zabrać w niezwykłą podróż... więcej...
14 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza ponownie zgłosił propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka. Zdaniem Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 1. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (wrzesień 2014 – czerwiec 2015) Projekt edukacji filmowej „Filmoteka Szkolna” polega na comiesięcznych spotkaniach młodzieży szkolnej w kinie i... więcej...
Każdego roku 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II wyznaczając 11 lutego dniem, który ma szczególnie uwrażliwić na cierpienie pacjentów, a także zachęcić do wspierania lekarzy i duszpasterzy, którzy pomagają chorym. Ten szczególny dzień... więcej...
11 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju... więcej...
7 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w programie należy wprowadzić priorytet opieki nad dziećmi.... więcej...
O problemach młodych ludzi, niewystarczającej świadomości prawnej i rzeczywistości, która wygląda często inaczej niż powierzchowny przekaz medialny rozmawiał Rzecznik Praw Dziecka z młodzieżą z Pajęczna, która odwiedziła Biuro RPD 7 lutego 2014 roku. - Media są... więcej...
Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem roboczego spotkania międzyresortowego, które zwołał 6 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka. W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa... więcej...

Strony

Subskrybuj