Skip to:

27 stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca wnioski Rzecznika Praw Dziecka skierowane do Ministra Sprawiedliwości w wystąpieniach z 25 maja 2010 r., 30 listopada 2011 r., 2 kwietnia 2012 r. oraz 14... więcej...
9-letni Kacper z Warszawy napisał list do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sprawy spadkowej, o czym media informowały od 22 stycznia 2014 roku. Rzecznik, choć listu nie otrzymał, w oparciu o doniesienia medialne podjął sprawę. 24 stycznia chłopiec... więcej...
Jubileusz 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka, działalność Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC kampania mająca na celu ograniczenie przemocy wobec dzieci to tylko niektóre tematy rozmowy Rzecznika Praw Dziecka z Ambasador Portugalii w Polsce. Maria Amélia... więcej...
W klinice "Budzik" w warszawskim Międzylesiu przy Klinice Neurorehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka 21 stycznia wybudziło się kolejne, już siódme, dziecko. Tym samym klinika nie tylko daje nadzieję, ale także realną szansę na wyzdrowienie. 22 stycznia Rzecznik Praw... więcej...
W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer” w Konstancinie-Jeziornie przebywa ponad setka młodych pacjentów z różnymi schorzeniami kręgosłupa, którym wykwalifikowana kadra pomaga wrócić do zdrowia. Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży szczegółową diagnostykę oraz... więcej...
List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do dzieci i młodzieży z okazji rozpoczynających się ferii zimowych. List Rzecznika Praw Dziecka
W dniach 13-14 stycznia 2014 roku - w związku z tragiczną śmiercią 16-latka w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach - przeprowadzona została kontrola zlecona przez Rzecznika Praw Dziecka. Celem badania było ustalenie okoliczności śmierci nastolatka i... więcej...
15 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka", gdzie pracownicy, przyjaciele, wolontariusze i zaproszeni goście podsumowali 10 lat działania organizacji. – W imieniu Pana Prezydenta pragnę przekazać... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 9 stycznia 2014 1. 13 edycja Social Media Day Poland: KIDS! (11 lutego 2014) Tematami przewodnimi tegorocznych spotkań z cyklu Social Media Day Poland będą dzieci w mediach... więcej...
9 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Pani Senator prof. dr hab. Alicji Chybickiej, wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Dzieci. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia odnoszące się do skutków... więcej...
Polska została doceniona w oficjalnym raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania nt. przemocy wobec dzieci przeprowadzonego przez Sekretarza Generalnego ONZ. Nasz kraj wymieniony jest w raporcie... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, dotychczasowe... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje na temat działań podjętych wobec... więcej...
7 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Poseł na Sejm RP Magdaleną Kochan, Zastępcą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rozmowa dotyczyła projektu zmian przepisów, regulujących procedurę „... więcej...

Strony

Subskrybuj