Skip to:

- Kiedy obejmowałem urząd Rzecznika Praw Dziecka za priorytet swojej działalności przyjąłem walkę z wszelkimi formami przemocy wobec dzieci. Za jedną z najistotniejszych  zmian, o którą bardzo mocno walczyłem, uważam wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zakazu... więcej...
- Dla wielu dzieci styczność z pojęciem „praw ucznia” może być pierwszym etapem edukacji prawnej. Świadome swoich praw dziecko, stanie się świadomym swoich praw dorosłym – mówi Marek Michalak, który 13 marca br. w Płocku uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą, oraz... więcej...
- Ustawa wprowadzająca zakaz wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci zasługuje na pełną akceptację – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedkładając przewodniczącym senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska swoją... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przekazanie stanowiska GIS w sprawie nadzoru nad przechowywaniem szczepionek oraz o wskazanie rekomendacji dotyczących zmian prawnych w zakresie nadzoru nad całym... więcej...
W marcu wystartowała najnowsza kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole. -  Przemoc rówieśnicza... więcej...
- Gdzie przebiega granica między byciem grzecznym a prawem do wyrażania własnego zdania? – to jedno z pytań, które usłyszał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikowie niedaleko Poznania, gdzie 9 marca... więcej...
Lidia i Jerzy Owsiakowie za działalność na rzecz dzieci zostali uhonorowani przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznaka Honorowa, którą nadaje Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Zarząd Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydował, że celem zbiórki 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w roku 2018 prowadzonej przez WOŚP będzie podnoszenie standardu opieki na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Fundacja WOŚP... więcej...
Mamy zapaść w psychiatrii dzieci i młodzieży – sytuacja wymaga nie tylko działań długofalowych i na przyszłość, ale działań natychmiastowych, na tu i teraz – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, otwierając spotkanie lekarzy psychiatrów z mediami. Na każdym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przygotował i przekazał na ręce prezesów sądów apelacyjnych zestawienie najnowszych zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) i innych międzynarodowych organów i organizacji ochrony praw... więcej...
- Rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku podkreślają, że kompleksowy program zajęć, którego realizację umożliwia tzw. forma „turnusowa”  forma turnusowa, jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy dla dzieci, zwłaszcza w przygotowaniu ich do realizacji obowiązku szkolnego... więcej...
- Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne, w tym umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów, w tym, w drodze mediacji – zauważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
„W podziękowaniu za poświęcenie, życzliwość i pracę na rzecz dzieci” – dziękując za przyjaźń i zaangażowanie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiznie wręczyli uroczyście Markowi Michalakowi okolicznościową statuetkę Przyjaciela... więcej...
- Najmłodsi pacjenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość jak najczęstszych kontaktów z osobami bliskimi. To szczególnie istotne w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych, potrzebujących – podkreśla Marek Michalak w wystąpieniu do Rzecznika Praw Pacjenta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka niepokoją dalsze informacje na temat przypadków występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku  Klebsiella pneumoniae, w tym NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1) oraz typu OXA-48. - Moje szczególne obawy budzi sytuacja w... więcej...
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak krytycznie odniósł się do propozycji zmiany rozporządzenia w sprawie regulaminu pobytu w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców. Celem zmian zaproponowanych przez ten... więcej...
Naukowcy, badacze i praktycy na co dzień zajmujący się ochroną praw dziecka w Japonii (zrzeszonych w japońskim stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka) złożyli wizytę studyjną w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony... więcej...
- Polska jako kraj określany zaszczytnym mianem „Ojczyzny Praw Dziecka” nie może przejść obojętnie wobec krzywdy i cierpienia, którego codziennie doświadczają syryjskie dzieci. Szczególnie w roku 2018 – ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ireny... więcej...
- Świetna atmosfera w niezwykłym miejscu. Ludzie - z pasją. Pytań ogrom, każde w punkt – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumowuje spotkanie z uczniami szkół podstawowych w Mońkach. Spotkanie było okazją do rozmów o najważniejszych prawach i sprawach młodych... więcej...
Prezydent RP podpisał ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. O przepisy zawarte w tej ustawie Rzecznik Praw Dziecka zabiegał od 2009 roku... więcej...

Strony

Subskrybuj