Skip to:

Świat rozwija się tak szybko, że prawo nie nadąża nad zmianami. Naszym pilnym zadaniem jest takie dostosowanie przepisów, by odpowiadały wyzwaniom współczesności związanym z błyskawicznym rozwojem nowoczesnych technologii – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka. Mikołaj... więcej...
Rzecznik Praw Obywatelskich chce obowiązkowej edukacji seksualnej w polskich szkołach. Rzecznik Praw Dziecka: to naruszy konstytucję i prawo rodziców do wychowywania Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, uważa, że dzisiejsze przepisy, które dają prawo rodzicom do... więcej...
- Dzieci dostały do rąk wspaniałe narzędzie, jakim jest Internet. Ale do tego narzędzia nie dołączono instrukcji obsługi. Dlatego tak istotna jest ochrona danych w internecie – mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji... więcej...
- Dziecko jest najważniejsze - wspólnie pragniemy, by ta zasada znajdowała praktyczne zastosowanie. To szlachetne motto, które przyświeca Kongresowi Rodzicielstwa Zastępczego, wyznacza również moją misję – mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas „7. Kongresu... więcej...
Tato, nie boję się, gdy ciemno jest, Ojciec za rękę prowadzi mnie... te słowa znanego przeboju zespołu Arka Noego zabrzmiały w zupełnie nowej odsłonie podczas koncertu otwierającego Narodowy Dzień Dziecka w warszawskich Łazienkach Królewskich. Na głównej scenie... więcej...
Życie w sieci wciąga wszystkie pokolenia, ale dla dzieci jest szczególnie ważne. Niestety, choć internet stwarza wiele możliwości, na młodych użytkowników czyha też w nim sporo zagrożeń. W Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie o swoich prawach i bezpieczeństwie w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wręczył odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony praw dziecka” pracownikom szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim, w której agresor postrzelił 11-letnią uczennicę i woźną. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy... więcej...
Po dramatycznych medialnych doniesieniach o stosowaniu przemocy wobec wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zawiadomił prokuraturę, a także wysłał tam na kontrolę grupę ekspertów. Od wczesnego rana przez co... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wziął udział w dorocznym spotkaniu Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich. Na zaproszenie Litewskiej Rzecznik Praw Dziecka Edity Žiobienė do Wilna przyjechali także rzecznicy z Łotwy i Estonii. Dwudniowe spotkanie to okazja do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o powołanie w każdym województwie Rzecznika Praw Ucznia. – W ten sposób powstanie system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i problemach w szkole. Rzecznicy będą wsparciem dla... więcej...
Tylko świadomy zagrożeń internauta może ustrzec się przed niebezpieczeństwem płynącym z sieci. Użytkownik nieświadomy jest całkowicie bezbronny. Dlatego najważniejsza jest edukacja użytkowników internetu, i to nie tylko dzieci, lecz także rodziców, którzy często nie są... więcej...
Dziękuję za zawieszenie strajku. Cieszę się, że radykalne działania ustępują, a dzieci przestały być zakładnikami. To pierwszy krok do mediacji, do tego, by ponownie można było rozmawiać – tak Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skomentował rozpoczęcie obrad okrągłego... więcej...
Do Biura Rzecznika Praw Dziecka przyjechała młodzież z całej Polski, aby debatować nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) „Porozmawiajmy o prawach dziecka w środowisku... więcej...
Sąd Rejonowy w Krakowie Nowej Hucie uznał argumenty Rzecznika Praw Dziecka i nakazał wykreślenie dwóch 15-latków z rejestru pedofilów. Dzieci znalazły się tam, bo pokazały swym niepełnoletnim kolegom amatorski filmik z ich udziałem i elementami pornografii. Sędzia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak kibicował ponad 120 lubelskim przedszkolakom, które próbowały swoich sił w IV Paraolimpiadzie Przedszkolaków „Czy Ty, czy Ja - każdy w sporcie szansę ma”. W sportowe szranki stanęły dzieci zdrowe wraz kolegami i koleżankami  z ... więcej...
Strajk nauczycieli może doprowadzić do sprzecznego z konstytucją podziału uczniów na dwie kategorie – tych, którzy będą mieli równe prawa do kontynuowania edukacji, i tych, którzy tego prawa zostaną pozbawieni. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał... więcej...
Dzięki pomocy prawnej Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka trójka małych dzieci odebranych w Szwecji obywatelowi Federacji Rosyjskiej i przekazanych arabskiej rodzinie zastępczej pozostanie przy ojcu. Rodzina Rosjan, którzy uciekli do Polski, poczeka w naszym kraju... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka powoła Młodzieżową Radę Doradców - zapowiedział Mikołaj Pawlak na spotkaniu z przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Młodzieżowa Rada Doradców będzie głosem środowiska młodzieżowego, a także naturalnym rzecznikiem praw dziecka... więcej...
Sytuacja dzieci w polskich ośrodkach dla cudzoziemców - to jeden z głównych problemów omawianych podczas spotkania Komisarz Praw Człowieka Dunji Mijatović z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem. Pani Komisarz odwiedziła warszawskie biuro Rzecznika  podczas... więcej...
Od kwietnia zostanie rozszerzona działalność telefonicznej linii interwencyjnej - Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12). Wszystkie osoby - uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne - uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące... więcej...

Strony