Skip to:

Dlaczego zamknięto ośrodki adopcyjne upoważnione do prowadzenia procedur zagranicznych i czy na skutek tej decyzji nie został naruszony interes i prawa dzieci? - pyta Rzecznik Praw Dziecka Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską. 13 stycznia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka upomina się o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Zastrzeżenia Marka Michalaka dotyczą m.in. kontaktu nieletniego z obrońcą, procedur składania skarg i wniosków oraz warunków intymności... więcej...
Ostrzejsze kary za przemoc wobec dzieci, w tym wprowadzenie kar za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane na dzieciach - coraz bliżej. O zaproponowanej przez Rzecznika Praw Dziecka nowelizacji przepisów kodeksu karnego w tym zakresie pozytywnie... więcej...
25 stycznia gościem Rzecznika Praw Dziecka była Barbara Passini z Krajowego Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Marek Michalak zaniepokojony jest czy decyzja o zamknięciu ośrodka nie zrodzi negatywnych konsekwencji dla dzieci i nie narusza ich praw.... więcej...
O najmilsze wspomnienia z pracy, ale i tak trudne sprawy jak realizacja prawa do obojga rodziców – pytali Rzecznika Praw Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, którzy złożyli wizytę w biurze na ul. Przemysłowej. Grupa uczniów... więcej...
24 stycznia br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie. Zgodnie z praktykowanym wizytę w biurze na ul. Przemysłowej rozpoczęła się od lekcji o prawach dziecka.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że dostęp do właściwych i tanich opatrunków to nie jedyny problem dzieci chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. - Potrzebują kompleksowej opieki świadczonej w jednym miejscu, rzeczywistego dostępu do stomatologa i stałego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do ministrów zdrowia i edukacji o aktywniejszą profilaktykę e-uzależnień. Co dziesiąty polski nastolatek należy do grupy zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od internetu. Zdaniem Marka Michalaka konieczne jest zwrócenie większej... więcej...
O tym, jak zmieniały się prawa dziecka na przestrzeni lat, szkolnej edukacji oraz uzależnieniu od internetu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak rozmawiał z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Goście ze Śląska odwiedzili Warszawę w ramach... więcej...
Do VIII edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać... więcej...
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, sprawy o ustanowienie opieki powinny być traktowane priorytetowo. Marek Michalak zauważa, że postępowania o ustanowienie opieki są wszczynane z opóźnieniem lub trwają wiele tygodni, a nawet miesięcy. Przepisy kodeksu rodzinnego i... więcej...
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej 13-letniej Darynie z Ukrainy, która od dwóch lat mieszka w Polsce z matką. O taką decyzję wnioskował Rzecznik Praw Dziecka. Jeszcze w grudniu dziewczynce groziła deportacja w tereny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce, aby 2018 był rokiem Ireny Sendlerowej. - Uratowała 2,5 tys. dzieci, ryzykując swoim życiem co najmniej 2,5 tys. razy, takie postawy i takie postacie warto przypominać - przekonuje Marek Michalak. Wniosek RPD, wraz z propozycją uchwały w tej... więcej...
14 stycznia 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w Balu Karnawałowym dla dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, który odbył się w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Pro Familia”. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zachęca resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W wystąpieniu do Ministrów:... więcej...
13 stycznia 2017 r. w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” lekarze, prawnicy oraz Rzecznik Praw Dziecka dyskutowali, o tym jak w sposób skuteczny rozpoznawać przemoc wobec dzieci. – Wczesna reakcja może uratować życie dziecka – podkreślił Marek Michalak.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka pracuje nad opracowaniem standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej. Członkowie zespołu ekspertów powołanego przez Marka Michalaka nie mają wątpliwości, że beneficjentami mediacji są w równej mierze dzieci i młodzież oraz placówki edukacyjne.... więcej...
O najtrudniejsze sytuacje w pracy, co zabrałby na bezludną wyspę, jaką super moc chciałby posiadać i czy dzieci powinny móc wierzyć w św. Mikołaja i Wróżkę Zębuszkę? – to tylko niektóre z pytań, które Rzecznikowi Praw Dziecka zadała 10-letnia Antonina z Warszawy.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwraca uwagę na problem umieszczania – wbrew przepisom – małych dzieci (do 10 l.) w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W wystąpieniu generalnym apeluje do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań przeciwdziałających... więcej...
11 stycznia 2017 r. na warszawskich Powązkach pożegnano dr Marię Łopatkową. – Jak lwica walczyła o prawa dziecka, mądrością wspierała dorosłych, dzięki niej najmłodsi obywatele mają swojego rzecznika. Będzie nam jej brakowało – powiedział podczas uroczystości... więcej...

Strony