Skip to:

"Mamy jedne usta i dwie ręce. Przestańmy tyle gadać i zacznijmy więcej robić, żeby prawa dzieci były lepiej przestrzegane" - to zdanie najwłaściwiej podsumowuje przebieg sympozjum pt. „Ochrona praw podstawowych z perspektywy dzieci” zorganizowane 28 czerwca w Brukseli... więcej...
Informacja prasowa: Rozpoczęły się wakacje, a zatem nadszedł okres, kiedy dzieci spędzają jeszcze więcej wolnego czasu w Internecie. Zgodnie z najnowszym raportem międzynarodowej organizacji Global Dignity niemal połowa nastolatków spotyka się tam ze zjawiskiem hejtu,... więcej...
Z informacji Rzecznika Praw Dziecka wynika, że zdarzają się sytuacje, w których sądy opiekuńcze umieszczają małoletnie matki pozbawione opieki rodzicielskiej wraz z ich dziećmi w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W efekcie małoletnie pozostają... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony kwestią ciągłości opieki zdrowotnej nad noworodkiem po opuszczeniu szpitala. Zauważa, że brak jest przepisów normujących działania, które w tej sytuacji powinna podjąć placówka medyczna. W wystąpieniu generalnym do Ministra... więcej...
Ministerstwo Edukacji Narodowej uchyliło decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamknięcia Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Szkoła może funkcjonować na dotychczasowych zasadach. O rozwiązanie zapewniające realizację prawa dziecka do nauki zabiegał... więcej...
Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi i praktycznymi informacjami promującymi bezpieczny wypoczynek. Poniżej linki do materiałów przygotowanych przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wiele innych... więcej...
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Dziecka wniesioną w sprawie rodziny z Czeczenii z ośmiorgiem dzieci. Rodzina przyjechała do Polski w 2013 r., składając wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju. W styczniu 2015... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie szukam wakacyjnych liderów. Nie muszą być najwięksi i najsilniejsi, dobrego lidera cechuje przede wszystkim mądrość i odpowiedzialność za członków grupy. Lider, to ktoś kto wstawi się za słabszym, zareaguje na krzywdę innych,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży. Rzecznik nawiązał do swojego uczestnictwa w I Kongresie Zdrowia Psychicznego i informacji uzyskanych podczas sesji poświęconej problemom dzieci i młodzieży.  W... więcej...
12 czerwca 2017 r. do BRPD wpłynęła odpowiedź MSWiA na uwagi, jakie Rzecznik przedstawił 15 lutego 2017 r. wobec przygotowywanej przez Rząd nowelizacji polskiego prawa azylowego i migracyjnego. Jak wynika z odpowiedzi, postulaty Rzecznika zostały w znacznej mierze... więcej...
O pilotażowym projekcie domów Barnahus, dyskutowali 14 czerwca br. w Brukseli rzecznicy praw dziecka i eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Polskę - obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - reprezentowała przedstawicielka Fundacji Dajemy... więcej...
- Bez konkretnego, dodatkowego wsparcia budżetu Rzecznika Praw Dziecka, nie ma możliwości wydłużenia pracy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD na godziny nocne i w dni wolne od pracy. Natomiast od lat podejmuję szereg inicjatyw o charakterze profilaktyki wakacyjnego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji na konieczność zagwarantowania uprawnień w zakresie kontaktów nieletnim doświadczonym trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się, zatrzymanych przez Policję, a następnie... więcej...
13 czerwca Michał (lat 13), Kacper (lat 10), Maciej (lat 11) i Nina (lat 12)  z olsztyńskiej grupy edukacyjnej Nomada, inicjatorzy akcji #dodaj1 odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o idei rodzicielstwa zastępczego. Podczas spotkania młodzi... więcej...
Rodzice skarżą się Rzecznikowi Praw Dziecka na pracę kontrolerów w środkach komunikacji miejskiej. Uważają, że są nieuprzejmi wobec dzieci, potęgują stres i działają tylko w celu nałożenia kary. Skargi rodziców dotyczą zarówno kontroli ważności samych biletów, jak... więcej...
Dzieci z niepełnosprawnością wymagają szczególnej ochrony ze strony państwa, dlatego rodzic zastępczy niespokrewniony z dzieckiem, rezygnując z pracy powinien otrzymywać odpowiednie wsparcie – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i apeluje do Minister Rodziny,... więcej...
12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci z Zespołu Szkół Uzdrowiskowych i społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju. Mali pacjenci rabczańskich uzdrowisk na spotkanie z Rzecznikiem przygotowali mnóstwo pytań oraz ciekawy występ... więcej...
9 czerwca br. w Sejmie RP Marek Michalak przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.. Rzecznik Praw Dziecka prezentując działania podejmowane w 2016 roku, które zostały szczegółowo omówione... więcej...
8 czerwca 2017 r. parlamentarzyści w Sejmie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, o co wnioskował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Na 436 głosujących posłów z wszystkich klubów i kół parlamentarnych tylko jeden parlamentarzysta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę, że nie miejsce, ale dostępność i jakość świadczeń stomatologicznych dla dzieci finansowanych z budżetu państwa, mają największe znaczenie w poprawie fatalnych statystyk występowania próchnicy u dzieci. To odpowiedź na... więcej...

Strony