Skip to:

- Cieszę się, że Sejm przychylił się do moich uwag i potwierdził wydłużenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej z dwóch do czterech miesięcy, dzięki czemu uchwalone prawo nie będzie tylko na papierze, ale będzie realnym instrumentem służącym pomocy dzieciom. O... więcej...
- Dzieci z niepełnosprawnością należą do kręgu osób, które wymagają szczególnej opieki i troski. Są mniej samodzielne od pełnosprawnych rówieśników, zaś w czasie choroby wymagają często stałej opieki ze strony rodzica – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i... więcej...
Do IX edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać... więcej...
- Obecna sytuacja panująca w systemie ochrony zdrowia jest w mojej ocenie trudna i wymaga pilnych działań o charakterze systemowym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Na problemy z... więcej...
- Irena Sendlerowa to była taka kobieta, która dzieliła się całym sercem z całym światem i kochała cały świat – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej, która wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem i Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia... więcej...
- Przegłosowana poprawka, że skargę kasacyjną mogą wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, jest odpowiedzią na postulaty, które zgłaszałem w Sejmie RP 9... więcej...
Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami, kompetencje opiekuna, współpraca rady rodziców z dyrektorem szkoły – to tylko niektóre tematy, jakie poruszono 18 stycznia br. podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z przedstawicielami Forum Rad Rodziców z... więcej...
W związku z dramatycznie niekorzystną sytuacją w dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył oficjalną wizytę w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy ul. Oleandrów w Warszawie. - Ogromną rolą organizacji pozarządowych, obok bieżącej działalności interwencyjnej, jest podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz... więcej...
Uczniowie Va ze Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie 17 stycznia odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by przedstawić niezwykły projekt, realizowany przez kilka miesięcy. Tyle czasu upłynęło od przygotowań, przez sesje zdjęciowe, po... więcej...
- Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 % kobiet. Każde działanie, w tym zmiana przepisów prawa, która ma na celu ochronę dzieci przed nieodpowiedzialnym zachowaniem matek w okresie ciąży, jest propozycją w dobrym kierunku – zaznacza Rzecznik Praw... więcej...
- Wszyscy mamy jeden cel, żeby podejmowane działania były ukierunkowane na pomoc najmłodszym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otwierając 16 stycznia br. inaugurujące posiedzenie Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń... więcej...
- Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich... więcej...
- Życzę Wam, aby tolerancja przeradzała się wprost w akceptację drugiego człowieka – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy. Młodzież zaprosiła swojego Rzecznika do udziału w VIII Tygodniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócili się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej w drugiej połowie 2017 r. kontroli doraźnej, poświęconej... więcej...
Marek Michalak zwrócił się do dzieci i młodzieży z życzeniami beztroskiego ale przede wszystkim zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. - Wierzę, że wspaniały, beztroski czas dostarczy Wam pozytywnych wrażeń i niezapomnianych przygód, a do szkoły wrócicie wypoczęci, pełni... więcej...
Brak regulacji prawnych odnośnie postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego, to problem,  który Rzecznik Praw Dziecka sygnalizował... więcej...
- Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej odnoszą się jedynie do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół – zwraca uwagę Marek Michalak i apeluje do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o objęcie dzieci w wychowaniu... więcej...
Dzieci z Przedszkola Zielony Groszek na warszawskim Grochowie złożyły wizytę swojemu Rzecznikowi by porozmawiać o ważnych dziecięcych sprawach i prawach. Podczas spotkania z Rzecznikiem dzieci opowiadały m.in. o prezentach, jakie znalazły pod choinką w przedszkolu i w... więcej...
- Z zadowoleniem przyjmuję, że przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw wielu zgłaszanym przez mnie od dziewięciu lat postulatom. Jednym z nich było przywrócenie możliwości zaskarżania do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń wydanych w oparciu o regulacje Konwencji... więcej...

Strony