Skip to:

W sierpniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 28 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Apel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o przeprowadzenie kompleksowej oceny istniejących procedur i ich skuteczności w sytuacji podejmowania interwencji Policji w związku ze zgłoszeniami przypadków... więcej...
Paulina Łohinowicz, Michał Matczak, Iza Namyślak i Patrycja Pawłowska z  głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w asyście prezes stowarzyszenia Anny Lechowskiej, społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, odwiedzili 1 września br. Rzecznika Praw... więcej...
- Możliwość przedłużenia okresu nauki uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności – jako jedna z form indywidualizacji procesu kształcenia – powinna być dostępna dla wszystkich dzieci w Polsce – również w szkołach artystycznych. Obecne uregulowania mogą prowadzić do... więcej...
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości - przedstawiony przez resort 29 sierpnia br. projekt przepisów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego w zakresie procedury stosowania Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kilka razy apelował do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o... więcej...
Wyprawki szkolne, w tym również te spakowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, zostały przekazane w Zamościu potrzebującym dzieciom. Akcję „Tornister Pełen Uśmiechów” - po raz dziewiąty - zorganizował Caritas. Finał dziewiątej edycji akcji odbył się na... więcej...
- Czy i jakie prace zostały podjęte celem wdrożenia zaproponowanych rozwiązań do codziennej praktyki organizacji pracy ośrodków adopcyjnych oraz czy i w jakim zakresie zaplanowano wprowadzenie postulowanych zmian w prawie? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
Jak swoją rolę wypełniają asystenci rodziny, a także ocena prawidłowości zatrudniania i organizacji pracy asystentów rodziny były przedmiotem kontroli, jaką w 2015 roku przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Wyniki kontroli „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle... więcej...
18 sierpnia w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na warszawskich Bielanach bliscy, znajomi, przyjaciele oraz wierni czytelnicy pożegnali Wandę Chotomską - Ikonę Orderu Uśmiechu, Wielką Damę polskiej literatury dla dzieci, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. ... więcej...
- Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – mówi o udziale w konferencji CATS Paulina Łohinowicz. Michalina Horbatowska podkreśla, że CATS to motywator do kolejnych działań w środowisku lokalnym, a Tymon Radzik... więcej...
6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jak co roku, złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu nieformalnemu rzecznikowi praw dziecka. - Był z dziećmi do samego końca – to postawa, która zasługuje na najwyższe uznanie i... więcej...
W lipcu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 22 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
1 sierpnia 2017 roku w 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył  okolicznościowy wieniec na Starym Mieście, pod Pomnikiem Małego Powstańca upamiętniającym dzieci - najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego.... więcej...
- Do rodziców z dziećmi, którzy nie mają miejsca stałego pobytu powinna być adresowana pomoc w postaci domów,  spełniających warunki dla zamieszkania z dzieckiem. Schroniska dla osób bezdomnych takich wymogów nie spełniają - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w niedzielę, 30 lipca, zlecił interwencję w sprawie 2,5-letniej dziewczynki, siostry zmarłego 6-miesięcznego Maksymiliana. W trybie pilnym Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa... więcej...
Spośród prac zgłoszonych  na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka w różnych aspektach nagrodzono trzy, a dwie otrzymały wyróżnienia. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac.... więcej...
27 lipca br. w Senat RP zapoznał się i przyjął Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o zbadanie orzeczeń zapadłych w sprawach prowadzonych na podstawie art. 577 k.p.c. o zmianę prawomocnych postanowień wydanych na podstawie Konwencji haskiej, celem... więcej...
- Szybka reakcja organów ścigania i podjęcie działań interwencyjnych są kluczowe nie tylko ze względu na zabezpieczenie dowodów w sprawie, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność udzielenia pomocy małoletniemu pokrzywdzonemu, a często oddzielenia go od sprawcy... więcej...

Strony