Skip to:

12 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anną Mieszkowską – autorką książek o Irenie Sendlerowej m.in. pt. „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej”. Spotkanie było okazją do wspomnień rozmów z Bohaterką tego roku, jak i snucia planów uhonorowania... więcej...
- Prawa dziecka to nie tylko wspaniała idea na przyszłość. To realne działania tu i teraz, które trzeba badać, mierzyć, monitorować i raportować  – nad tym zadaniem dyskutowali – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - uczestnicy międzynarodowej konferencji "... więcej...
Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą już ponad 11 mld zł. Jak poprawiać sytuację dzieci, którym należne są alimenty? Czy zaostrzenie kodeksu karnego zadziała na dłużników alimentacyjnych? Dlaczego tak ważna... więcej...
- Miarą sprawności i poziomu rozwoju państwa jest stosunek do osób z niepełnosprawnościami - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i apeluje o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji o... więcej...
- Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, co się wydarzyło, by historia się nie powtórzyła - mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Zagórowie. W ramach Roku Ireny Sendlerowej podczas wizyty... więcej...
W związku z doniesieniami dotyczącymi podawania dzieciom szczepionek przeznaczonych do utylizacji z powodu ich nieprawidłowego przechowywania (chodzi o przerwanie tzw. łańcucha chłodniczego) Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o... więcej...
- W naszym ciągłym zainteresowaniu pozostaje problematyka przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, zwłaszcza w kontekście jego niedawnej nowelizacji – piszą Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej. - Każde działanie przybliżające do implementacji Konwencji, a przez to do pełnej realizacji dziecięcego prawa do partycypacji,... więcej...
31 stycznia br. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Dziecka i oddalił skargę kasacyjną obywatela Danii, dzięki czemu matka nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej nad synem. Sprawa dotyczy matki, która razem z synem opuściła Danię w 2013 r. i... więcej...
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka na stałe wpisał się do kalendarza świąt, tym bardziej więc cieszy tak duży odzew na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na organizację ODPD 2017. Do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło prawie 400 sprawozdań ze szkolnych... więcej...
W związku z pojawiającymi się informacjami o rozprzestrzenianiu się gruźlicy – w szczególności na terenie Ukrainy – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zapytał Ministra Zdrowia o aktualną sytuację w Polsce oraz działania zapobiegawcze podejmowane przez resort zdrowia... więcej...
26 stycznia Marek Michalak spotkał się z małymi podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Piszkowicach koło Kłodzka. W ośrodku prowadzonym przez Siostry Maryi Niepokalanej pod stałą opieką przebywa 50 ciężko chorych dzieci. Podczas spotkania odbyła się... więcej...
- Cieszę się, że Sejm przychylił się do moich uwag i potwierdził wydłużenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej z dwóch do czterech miesięcy, dzięki czemu uchwalone prawo nie będzie tylko na papierze, ale będzie realnym instrumentem służącym pomocy dzieciom. O... więcej...
- Dzieci z niepełnosprawnością należą do kręgu osób, które wymagają szczególnej opieki i troski. Są mniej samodzielne od pełnosprawnych rówieśników, zaś w czasie choroby wymagają często stałej opieki ze strony rodzica – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i... więcej...
Do IX edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać... więcej...
- Obecna sytuacja panująca w systemie ochrony zdrowia jest w mojej ocenie trudna i wymaga pilnych działań o charakterze systemowym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Na problemy z... więcej...
- Irena Sendlerowa to była taka kobieta, która dzieliła się całym sercem z całym światem i kochała cały świat – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej, która wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem i Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia... więcej...
- Przegłosowana poprawka, że skargę kasacyjną mogą wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, jest odpowiedzią na postulaty, które zgłaszałem w Sejmie RP 9... więcej...
Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami, kompetencje opiekuna, współpraca rady rodziców z dyrektorem szkoły – to tylko niektóre tematy, jakie poruszono 18 stycznia br. podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z przedstawicielami Forum Rad Rodziców z... więcej...
W związku z dramatycznie niekorzystną sytuacją w dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o... więcej...

Strony