Skip to:

Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował, że 5-letnia Roksana nie trafi do domu dziecka i zostanie z babcią. O takie rozwiązanie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka. Gdy w grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił wniosek babki o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie podtrzymuje stanowisko dotyczące potrzeby wprowadzenia bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów. W wystąpieniu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Marek Michalak zadowoleniem odnotowuje fakt, że zostały... więcej...
6 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził dwa z trzech ośrodków rehabilitacji oraz centrum obsługi rodziców prowadzone przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Marek Michalak z uznaniem mówi o ludziach, którzy na co dzień pomagają dzieciom i dorosłym w... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym odmówiono prawa do świadczenia rodzicielskiego, którzy wcześniej pobierali świadczenie pielęgnacyjne ponieważ zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Poszkodowanymi są m.in. rodzice-bezrobotni... więcej...
W marcu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 23 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera prawie 300 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
4 kwietnia br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła 20-osobowa grupa uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej wraz z opiekunami. Uczniowie z „PG2”, pod opieką Anny Grytczuk, szkolnego pedagoga, byli już gośćmi Marka Michalaka w 2013 r... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2016 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument w sposób kompleksowy obrazuje sytuację dzieci w Polsce oraz wskazuje obszary koniecznych zmian w zakresie ochrony... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę na potrzebę poprawy warunków pobytu dzieci w szkole. Powód? Szkoły nie spełniają wymagań w zakresie pełnego uwzględnienia zasad higieny pracy umysłowej. W wystąpieniach generalnych do: Głównego Inspektora Sanitarnego,... więcej...
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tej okazji siedziba Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie - w ramach globalnej akcji - została podświetlona na niebiesko. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tradycyjnie włączył się do akcji "Na... więcej...
Do VIII edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Termin zgłaszania prac został przedłużony do 15... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas ferii zimowych w sezonie 2016/2017. Kontrolerzy RPD odwiedzili w sumie 56 losowo wybranych miejsc, w których odpoczywało prawie 2 tys. dzieci. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem ustalenia dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o świadczenia rodzinne. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy powodem odmowy jest pobieranie stypendium socjalnego. Marek Michalak apeluje do Minister Rodziny, Pracy i... więcej...
Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocą. Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostateczną wersję. - Nowelizacja przepisów to... więcej...
W trakcie ostatniej wizyty w Głogowie (24 marca) Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystości otwarcia „okna życia”, które powstało z inicjatywy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i będzie funkcjonować przy szpitalu miejskim im. Jana Pawła II. Okno życia w... więcej...
Prof. Marian Zembala został wyróżniony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Marek Michalak wręczył medal znakomitemu kardiochirurgowi, przyjacielowi dzieci podczas uroczystości z okazji Święta Szkoły nr 12 im. Kawalerów... więcej...
24 marca br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Głogowska „12”, szkoła im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, to placówka, w której dyskusja o prawach dziecka jest naturalna i... więcej...
W styczniu 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka zarządził kontrolę na kolejowym przejściu granicznym Terespol – Brześć, w celu sprawdzenia, czy dochodzi tam do przypadków zawracania na Białoruś rodzin, które chciały ubiegać się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej.... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych. Uczniowie wskazują, że są przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie mogą dostatecznie wypocząć oraz realizować i rozwijać swoich pasji. W dodatku z... więcej...
  Jej Ekscelencja Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji była gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie dotyczyło działań RPD w polskim systemie ochrony praw dziecka. Rzecznik przybliżył Pani Ambasador problemy, z jakimi najczęściej zwracają się do niego... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe... więcej...

Strony