Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony niebezpiecznym zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych w Internecie, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o realizację postulatu Rzecznika, ponawianego od 2010 roku, w zakresie profilaktyki... więcej...
16 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji partnerskiego programu edukacyjnego Fundacji Szczęśliwej Drogi i polskiego oddziału firmy Microsoft dla podopiecznych różnego typu placówek, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w ramach cyklu spotkań z absolwentami uczelni, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia osób z... więcej...
Bezdomne dzieci, małoletni uchodźcy, porwania rodzicielskie, dzieci w mediach, adopcje i dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz dzieci w małżeństwach transgranicznych - to główne zagadnienia poruszone podczas oficjalnej wizyty Marka Michalaka w Belgii (13-15 marca).... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, doceniając działalności 15 letniego Tymona Radzika, ucznia III klasy Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, zgłosił jego kandydaturę do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokojowej 2017. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie wspierał małoletniego w jego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami zarządu Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – Bożeną Janicką oraz Jarosławem Królem. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce. Dyskutowano m.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anną-Carin Öst, przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce, aby omówić sytuację małoletnich cudzoziemców. Podczas rozmowy - w szczególności - poruszono problemy z... więcej...
Los chorych na pęcherzowe oddzielanie naskórka (EB) - w szczególności tych najmłodszych - nieustanie leży na sercu Rzecznika Praw Dziecka. W ślad za wystąpieniami generalnymi do MZ w sprawach najważniejszych dla pacjentów, Marek Michalak zaprosił do Warszawy, tych,... więcej...
7 marca br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził południową Wielkopolskę. Najpierw spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Wielowsi (gmina Sieroszowice), następnie w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w otwarciu Centrum Mediacji Rówieśniczej... więcej...
Regulaminy, które nie przewidują odpowiedzialności przedsiębiorcy za bezpieczeństwo dziecka, stwarzające zagrożenia zabawki i urządzenia - to wyniki kontroli sal zabaw. UOKiK, Inspekcja Handlowa i Rzecznik Praw Dziecka wspólnie przygotowali zalecenia dla rodziców i... więcej...
- Stworzyliśmy świetnie funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, które nigdy nie zapomina o tych, którzy potrzebują pomocy – mówił Jerzy Owsiak podczas uroczystości podsumowującej 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród osób wyróżnionych przez Fundacje... więcej...
Proponowane przez Ministra Zdrowia zmiany w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej będą miały negatywne konsekwencje dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci - konsekwentnie przekonuje Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak wielokrotnie zwracał na to uwagę... więcej...
Procedury przesłuchania dzieci - ofiar i dzieci - świadków były głównym tematem Dorocznego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się w dniach 1-2 marca na Łotwie. W Rydze spotkali się Rzecznicy Praw Dziecka z Litwy, Łotwy, Polski... więcej...
W lutym 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 26 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera prawie 300 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka z urzędu podjął sprawę czwórki małoletnich, o opiekę nad którymi - po śmierci matki - starał się ich pełnoletni brat. 24 lutego Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do wniosków Rzecznika Praw Dziecka i ustanowił 21-letniego Mateusza kuratorem... więcej...
Sejm znowelizował kodeks karny. Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. O takie zmiany w przepisach zabiegał Rzecznik Praw Dziecka. Nowego znaczenia nabiera... więcej...
23 lutego w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - To ważny projekt, który wprowadza nową jakość uczestnictwa dzieci w życiu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka skutecznie upomniał się prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych. Wójt Gminy Popów w ramach autokontroli uwzględnił dwie skargi wniesione przez Rzecznika Praw Dziecka na decyzję odmawiające matce prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu... więcej...
Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Dziecka, że zgodnie z wnioskami RPD, świadczenia z zakresu pediatrii zostały ujęte w planie taryfikacji na 2017 r. Marek Michalak o przeszacowanie procedur medycznych dla dzieci zabiega od dawna. W opinii Rzecznika są... więcej...
Posłowie Sejmu RP nie mają wątpliwości – kary za przestępstwa stosowane wobec dzieci powinny być wyższe, a Ci, którzy wiedzą o tym, że dziecku dzieje się poważna krzywda – nie mogą być bezkarni. W Sejmie przedstawiono sprawozdanie o przedstawionym przez Prezydenta... więcej...

Strony