Skip to:

Sejm znowelizował kodeks karny. Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. O takie zmiany w przepisach zabiegał Rzecznik Praw Dziecka. Nowego znaczenia nabiera... więcej...
23 lutego w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - To ważny projekt, który wprowadza nową jakość uczestnictwa dzieci w życiu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka skutecznie upomniał się prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych. Wójt Gminy Popów w ramach autokontroli uwzględnił dwie skargi wniesione przez Rzecznika Praw Dziecka na decyzję odmawiające matce prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu... więcej...
Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Dziecka, że zgodnie z wnioskami RPD, świadczenia z zakresu pediatrii zostały ujęte w planie taryfikacji na 2017 r. Marek Michalak o przeszacowanie procedur medycznych dla dzieci zabiega od dawna. W opinii Rzecznika są... więcej...
Posłowie Sejmu RP nie mają wątpliwości – kary za przestępstwa stosowane wobec dzieci powinny być wyższe, a Ci, którzy wiedzą o tym, że dziecku dzieje się poważna krzywda – nie mogą być bezkarni. W Sejmie przedstawiono sprawozdanie o przedstawionym przez Prezydenta... więcej...
Szczęśliwym finałem zakończyła się walka o bezpłatny dowóz małoletniego Bartosza do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Kozach. Burmistrz Brzeszcz – która przez wiele miesięcy stała na stanowisku, że taki transport dziecku się nie należy - uwzględniła... więcej...
- Na chwilę obecną, mówiąc w dużym uproszczeniu, pobicie dziecka ze skutkiem utraty zdrowia jest chronione wymiarem kary takim samym, jak włamanie do domu i kradzież telewizora. To musi budzić sprzeciw społeczny - z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem o... więcej...
Po uwagach Rzecznika Praw Dziecka Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmieniło w znacznym stopniu treść projektu ustawy o ochronie lokatorów. Zdaniem Marka Michalaka, poprzednia wersja mogła doprowadzić do wykluczenia społecznego części osób m.in. kobiet w ciąży... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji uwagi wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem Rzecznika, proponowane zmiany zmierzają do... więcej...
Wkrótce małoletni uzyskają prawo do obecności – w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądem powszechnym oraz w sprawach administracyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny. – To nowa jakość... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzieci coraz częściej stają się ofiarami konsumpcjonizmu medialnego. Marek Michalak apeluje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zdecydowane działania zabezpieczające dobra dzieci w przestrzeni medialnej oraz do rodziców, o... więcej...
Wybitna polska piosenkarka Irena Santor i światowej sławy autorytet w zakresie leczenia słuchu prof. Henryk Skarżyński, dołączyli do grona Ambasadorów Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”. Dzisiejsi (13 lutego) Goście... więcej...
Prokuratura Krajowa chce wyższych kar dla oprawców dzieci z Drawska Pomorskiego. Matka i konkubent, którzy maltretowali dwóch chłopców zaproponowali dla siebie jedynie o 4 i 7 lat pozbawienia wolności. - Tak drastycznych opisów maltretowania dzieci, jak w aktach tej... więcej...
- „Okna życia” gwarantują anonimowość, tak jest i tak być musi, inaczej ich funkcjonowanie pozbawione byłoby sensu. Poza tym to miejsce przygotowane do pierwszej interwencji, gdzie dziecko się pozostawia, nie porzuca - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, odnosząc się do... więcej...
9 lutego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się seminarium eksperckie „Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Gospodarzami wydarzenia byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Generalny Inspektor... więcej...
Ile dzieci w Polsce cierpi, ponieważ rodzice uchylają się do obowiązku alimentacyjnego? Co należy zrobić, aby problem ten rozwiązać? Jak państwo może wspierać rodziny w kryzysie, by na konflikcie między rodzicami nie traciły dzieci? Na konferencji prasowej 9 lutego w... więcej...
9 lutego Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół w Kluczkowicach wraz ze swoimi nauczycielami. Dzieci spotkały się z Markiem Michalakiem w ramach poznawania instytucji pomagającym dzieciom w trudnych sytuacjach. Gośćmi Rzecznika byli uczniowie... więcej...
7 lutego 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym. Wizytę Rzecznika rozpoczął występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej, którego myślą przewodnią były prawa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu doszacowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, tak aby uwzględniały one rzeczywiste koszty leczenia młodych pacjentów. Adekwatna wycena świadczeń zdrowotnych dla... więcej...
Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa Rzecznik Praw Dziecka, który zaapelował do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów prawa w tym zakresie. Obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym jest... więcej...

Strony