Skip to:

Utraciliśmy kolejną szansę na ugruntowanie i ponowne podkreślenie w świadomości środowiska międzynarodowego, że Polska jest Ojczyzną Praw Dziecka i w pełni zasługuje na noszenie tego dumnego miana – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do Pani Premier Beaty Szydło i... więcej...
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka podjął z urzędu sprawę znęcania się nad trójką chłopców w wieku 5, 7 i 9  lat. Średni z nich z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, który zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Początkowo Prokuratura Rejonowa w Drawsku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z apelem o uwzględnienie w projektowanych przepisach, dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej, uwag Rzecznika zawartych w Wystąpieniu. Proponowane przez rząd rozwiązania... więcej...
27 września 2017 roku zakończył prace Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej. Przekazał na ręce Rzecznika Praw Dziecka dokumenty dotyczące standardów wprowadzania do szkół i innych placówek oświatowych mediacji rówieśniczej i szkolnej,... więcej...
25 września 2017 r. do Rzecznika Praw Dziecka przybyli młodzi goście z Legnicy – podopieczni szkół, w których działają koła TPD – wraz z wychowawcami, opiekunami oraz prezesem Legnickiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Kazimierzem Pleśniakiem. Dzieci miały... więcej...
Marek Michalak w wystąpieniu do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego poparł przedłożenie rządowe, które w znacznej części realizuje postulaty zgłaszane przez Rzecznika Praw Dziecka. Ustawa przywraca możliwość zaskarżenia do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) w Helsinkach, gdzie obradowano nt. edukacji i prawa dziecka do informacji. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Tuomas Kurttila – Rzecznik Praw... więcej...
Drodzy i Szanowni,  „Nie przyszliśmy na świat, aby "wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić trwały ślad” – powiedział Papież Franciszek w lipcu ubiegłego roku na... więcej...
Drodzy i Szanowni, 20 września już po raz czwarty obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju każdego młodego człowieka. Dzięki zaangażowaniu wielu z Was jego... więcej...
Podczas IV Festiwalu Zespołów Dziecięcych „Piosenka, Uśmiech i My”, organizowanego przez Fundację Muzyczny Krąg w warszawskim Amfiteatrze Bemowo, wręczono po raz pierwszy Nagrodę „Niezauważalni”, dedykowaną pamięci Ireny Sendlerowej. Nagroda przyznawana jest osobom... więcej...
Wieloletnia batalia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka o ochronę życia i zdrowia dzieci przed szkodliwym promieniowaniem wytwarzanym w solariach dobiega końca. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z ... więcej...
Uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci - Marcie Santos Pais, rozpoczął się w środę w Warszawie III Międzynarodowy... więcej...
Ponad pół tysiąca osób z Polski i zagranicy spotkało się w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby dyskutować o prawach dziecka. Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka zorganizowali III Międzynarodowy Kongres... więcej...
W drugim dniu III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka i VIII Konferencji korczakowskiej światowi znawcy myśli pedagogicznej Janusza Korczaka pochylili się nad filozofią, pedagogiką i praktyką Starego Doktora.   Korczak nadal inspiruje! Pierwsza sesja poświęcona była... więcej...
Od Janusza Korczaka do Ireny Sendlerowej – tak można podsumować trzeci dzień Kongresu. To właśnie te dwie wielkie postaci wpłynęły na świadomość i myślenie o prawach przysługujących najmłodszym. Stary Doktor – pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka – w dziecku... więcej...
To był dzień, w którym młodzi ludzie głośno wyrazili swoje zdanie. Ich referaty na temat partycypacji zainaugurowały dyskusję o udziale dzieci i młodzieży w życiu publicznym. O wielkim dziecięcym marzeniu – idei Orderu Uśmiechu – w kontekście przestrzegania praw... więcej...
Nim rozpocznie się III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Konferencja Korczakowska Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka Batia Gilad i gość honorowy Kongresu – Specjalny Przedstawiciel Sekretarza... więcej...
- W przeddzień odbywającego się w Polsce III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, ponownie apeluję do Pani Premier o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. Jako Rzecznik Praw Dziecka deklaruję pełną... więcej...
Wymiana doświadczeń związanych z systemem opieki nad dziećmi i młodzieżą była głównym tematem spotkania Irwina Elmana – Rzecznika Praw Dzieci i Młodzieży największej kanadyjskiej prowincji Ontario z polskim RPD Markiem Michalakiem. Obaj Rzecznicy rozmawiali nie tylko o... więcej...

Strony