Skip to:

- Prawo musi chronić dorosłe dzieci rodziców, w przypadkach braku wykonywania przez nich obowiązków rodzicielskich, uchylania się od świadczeń alimentacyjnych, nadużywania władzy rodzicielskiej czy popełniania na szkodę małoletnich dzieci przestępstw. Zstępni w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpili do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej problemu nie alimentacji dzieci. – Ukształtowanie wśród... więcej...
Dziś, 9 września przypada Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Dzień, w którym od 1999 roku przypominamy o strasznych skutkach, jakie niesie z sobą spożywanie alkoholu przez kobiety w okresie ciąży. FAS to najcięższa forma wad wrodzonych, powodująca... więcej...
Nadchodzący Światowy Dzień FAS – obchodzony 9 września, jest najlepszą okazją, by nie tylko zaapelować o odpowiedzialność i zachowanie całkowitej abstynencji przez kobiety będące w ciąży, ale też podjąć działania wprowadzające skuteczne rozwiązania prawne, regulujące... więcej...
Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu 24 maja br. jest odpowiedzią na wielokrotnie od 2009 roku zgłaszane przez Rzecznika postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia... więcej...
20 listopada odbędą się trzecie obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs RPD na miasto-gospodarza tegorocznych obchodów wygrała Piła. – To nie ma być teoretyczne święto, ani święto dorosłych. To... więcej...
- Jak można się skontaktować z Rzecznikiem Praw Dziecka?, czy Rzecznik ma możliwość uchwalania ustaw?, oraz czy często otrzymuje fałszywe zgłoszenia? – to tylko niektóre z pytań, jakie padły 5 września podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka ze... więcej...
W sierpniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 28 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Apel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o przeprowadzenie kompleksowej oceny istniejących procedur i ich skuteczności w sytuacji podejmowania interwencji Policji w związku ze zgłoszeniami przypadków... więcej...
Paulina Łohinowicz, Michał Matczak, Iza Namyślak i Patrycja Pawłowska z  głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w asyście prezes stowarzyszenia Anny Lechowskiej, społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, odwiedzili 1 września br. Rzecznika Praw... więcej...
- Możliwość przedłużenia okresu nauki uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności – jako jedna z form indywidualizacji procesu kształcenia – powinna być dostępna dla wszystkich dzieci w Polsce – również w szkołach artystycznych. Obecne uregulowania mogą prowadzić do... więcej...
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości - przedstawiony przez resort 29 sierpnia br. projekt przepisów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego w zakresie procedury stosowania Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kilka razy apelował do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o... więcej...
Wyprawki szkolne, w tym również te spakowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, zostały przekazane w Zamościu potrzebującym dzieciom. Akcję „Tornister Pełen Uśmiechów” - po raz dziewiąty - zorganizował Caritas. Finał dziewiątej edycji akcji odbył się na... więcej...
- Czy i jakie prace zostały podjęte celem wdrożenia zaproponowanych rozwiązań do codziennej praktyki organizacji pracy ośrodków adopcyjnych oraz czy i w jakim zakresie zaplanowano wprowadzenie postulowanych zmian w prawie? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
Jak swoją rolę wypełniają asystenci rodziny, a także ocena prawidłowości zatrudniania i organizacji pracy asystentów rodziny były przedmiotem kontroli, jaką w 2015 roku przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Wyniki kontroli „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle... więcej...
18 sierpnia w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na warszawskich Bielanach bliscy, znajomi, przyjaciele oraz wierni czytelnicy pożegnali Wandę Chotomską - Ikonę Orderu Uśmiechu, Wielką Damę polskiej literatury dla dzieci, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. ... więcej...
- Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – mówi o udziale w konferencji CATS Paulina Łohinowicz. Michalina Horbatowska podkreśla, że CATS to motywator do kolejnych działań w środowisku lokalnym, a Tymon Radzik... więcej...
6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jak co roku, złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu nieformalnemu rzecznikowi praw dziecka. - Był z dziećmi do samego końca – to postawa, która zasługuje na najwyższe uznanie i... więcej...
W lipcu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 22 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...

Strony