Skip to:

Wielce Szanowni Państwo, 5 grudnia, w dniu Waszego Święta na najwyższą serdecznością i szacunkiem ściskam każdą pomocną dłoń i serdecznie dziękuję każdemu z osobna za okazywane serce, bezinteresowność, wytrwałość i empatię. Wierzę, że dla każdego z Was ciężka praca na... więcej...
W listopadzie 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 21 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Co należy zrobić, aby dzieci pozbawione możliwości wychowania w rodzinie biologicznej miały lepszy start w dorosłym życiu, po ukończeniu pełnoletności? O tym mówią najnowsze zalecenia Zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów opieki profilaktycznej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą. - Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz... więcej...
Trudno wskazać bardziej doświadczone instytucje w Polsce, które upominają się o prawa dziecka. Najpiękniejsze jest to, że od lat robią to właściwie jednym głosem. 28 listopada w Teatrze 6. piętro w Warszawie okrągłe jubileusze istnienia wspólnie świętowali Komitet... więcej...
257 – tyle dzieci w wieku od 0-10 lat przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej niezgodnie z przepisami. W sumie, w całej Polsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ich umieszczonych ponad 3 tys. – wynika z najnowszego badania Rzecznika Praw Dziecka. Marek... więcej...
W Auli im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyła się jubileuszowa konferencja „Prawa dziecka w teorii i praktyce” z okazji 35-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz 15-lecia Instytucji Rzecznika Praw Dziecka.      
Są zarzuty prokuratorskie za nieumyślne spowodowanie śmierci dla mężczyzny, który pełnił nadzór nad boiskiem, na którym w maju 2015 r. w wyniku przewrócenia się bramki życie stracił małoletni Igor Z. Policja i prokuratura rejonowa umorzyły śledztwo, ale na wniosek... więcej...
26 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystej, ekumenicznej inauguracji tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To już 23. edycja akcji. WDPD to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła... więcej...
- Należy wzmocnić ochronę dzieci poprzez wprowadzenie zakazu reklam, które ośmieszają dziecko, bądź ukazują je w krępującej sytuacji, a także mogą spowodować podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych – to jedna z uwag Rzecznika Praw Dziecka do Dezyderatu nr 10... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka nie ustaje w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, aby w bezpośredni sposób zachęcać je do troski o własne prawa. Tym razem gośćmi Marka Michalaka byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisław Wyspiańskiego w Płońsku. Swojego Rzecznika... więcej...
Nieprofesjonalne wykonywanie usług psychologicznych stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Trudno kontrolować te usługi skoro brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu psychologa - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą, która doprowadzi do zmiany przepisów w zakresie adopcji. Zaproponowane przez Marka Michalaka zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają uczynić pracę... więcej...
Postanowienia sądu wydane w oparciu o przepisy Konwencji haskiej powinny być wykonalne wtedy, gdy uzyskają przymiot prawomocności – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W ocenie Marka Michalaka, w sytuacji gdy postępowanie w przedmiocie wydania dziecka nie jest ostatecznie... więcej...
"Dziecko swoje prawa ma” – to nowa książka, która w przystępny sposób przybliża rodzicom idee ochrony praw dziecka. Jej autorką jest Dorota Zawadzka, psycholog, pedagog i Społeczny Doradca Rzecznika. - Mam nadzieję, że przeczytanie książki, którą trzymacie Państwo w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MEN o podniesienie subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka. W tym samym wystąpieniu, zwraca także uwagę na kwestię dotowania przez jednostki samorządu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak przepisów regulujących opiekę nad dziećmi cierpiącymi na choroby przewlekłe, uczęszczającymi do szkół i przedszkoli. W przepisach prawa oświatowego nie ma regulacji w zakresie opieki nad dziećmi z chorych np. na cukrzycę,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony coraz większą liczbą nieprawdziwych informacji na temat szczepień ochronnych dzieci pojawiających się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach. O podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających rozpowszechnianiu treści mogących... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na luki w znowelizowanych przepisach ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie zostali objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, nie obowiązuje ich także wymóg niekaralności –... więcej...
Spotkania z przedszkolakami, pacjentami szpitala powiatowego, uczestnikami debaty młodzieżowej „Głogów w akcji” oraz wychowankami świetlic środowiskowych - wypełniły plan wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Głogowie i okolicach (21 listopada). Jej Gospodarzem była Anna... więcej...

Strony