Skip to:

19 listopada w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami jednej ze skierniewickich podstawówek oraz szóstoklasistami z Michałówki, by porozmawiać o prawach dziecka, które gwarantuje najmłodszym Konwencja o prawach dziecka... więcej...
20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – cztery lata temu 7 listopada podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W całej Polsce z tej okazji w szkołach i placówkach odbywają się... więcej...
- Projekt ustawy wprowadza szereg instrumentów prawnych służących efektywniejszej egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Niemniej, podkreślenia wymaga, że pomimo propozycji podniesienia progu dochodowego... więcej...
W dniach 14-16 listopada w Sztokholmie o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci rozmawiali książę Szwecji Daniel, Prezydent Malty, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ Marta Santos Pais, ministrowie ds. społecznych wszystkich państw regionu bałtyckiego (z... więcej...
- Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy gwarantuje dzieciom Konwencja o Prawach Dziecka, ale budowanie świata bezpiecznego dla dzieci wymaga konsekwencji i skoordynowanych działań, dlatego tak ważne jest opracowanie i wdrożenie przez rząd Narodowej... więcej...
List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka       Nie ma dzieci – są ludzie…                         Janusz Korczak   Drodzy i Szanowni,   20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku... więcej...
- Wydanie decyzji o ograniczeniu wydawania przepustek nieletnim przebywającym w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych może naruszać prawa dziecka i zaburzać proces resocjalizacji – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra... więcej...
Już po raz 4. z inicjatywy Rady Europy 18 listopada obchodzimy Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W ten sposób międzynarodowa społeczność zwraca uwagę na problem przemocy seksualnej i konieczność podejmowania działań prewencyjnych. Europejskie... więcej...
Wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawnemu prawu dziecka do ochrony jego życia i zdrowia, uważa Rzecznik Praw Dziecka i przypomina, że szczepienia... więcej...
- Czy kwestia dostosowania kuratoryjnych konkursów przedmiotowych – nie tylko językowych – do zmienionego reformą polskiego systemu szkolnego, w szczególności w zakresie konieczności uwzględnienia różnic programowych w przypadku uczniów kontynuujących edukację w... więcej...
29 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, która w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Rzecznik został wyróżniony tytułem „Przyjaciela Szkoły”.... więcej...
- To niepokojące, że obecny, obarczony nacechowaniem politycznym, sposób wyłaniania kandydata nie doprowadził do powołania nowego rzecznika. Dlatego apeluję do marszałków Sejmu i Senatu, by wyłanianie kandydata na rzecznika praw dziecka dokonywane było wspólnie, przy... więcej...
Pokażmy, że jest możliwe, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro najmłodszych, usiedli i porozumieli się przy jednym stole – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Marszałków Sejmu RP i Senatu RP, prosząc, aby proces wyłaniania kolejnego kandydata... więcej...
- Świetna, merytoryczna konferencja. Dziękuję za organizację, zaproszenie i tak poważne potraktowanie podmiotów tego panelu - dzieci i młodzieży – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który 24 października wziął udział w konferencji „Prawa Człowieka w... więcej...
- Sześciu wspaniałych laureatów medalu Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi w Ochronie Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori: siostra Małgorzata Chmielewska, Grzegorz Kasdepke, Janina Ochojska, prof. Małgorzata Syczewska, Henryka Szczepanowska i dr Ludmiła Bacewicz.... więcej...
23 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu raport pt. „National regulations of formal child maintenance administration in Poland and Baltic states”, zawierający wyniki badań porównawczych... więcej...
- Po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci, w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obszarze. Uważam za... więcej...
22 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk uczestniczył w posiedzeniu Komitetu. Podczas spotkania Marek Michalak przedstawił referat pt. „Kluczowe obszary działalności Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Architektem Rozwoju 2018 Instytucja Rzecznika Praw Dziecka została uhonorowana prestiżową nagrodą Architekt Rozwoju, przyznawaną przez United Nations Global Compact Poland. W tegorocznej edycji wyróżniono podmioty, które niezłomnie stoją na straży... więcej...
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu odwiedzili Biuro Rzecznika Praw Dziecka. To już kolejny rocznik młodych ludzi z tej placówki, który bierze udział w spotkaniu z Markiem Michalakiem. Wizyta w stolicy była dla uczniów okazją do spotkania z Rzecznikiem Praw... więcej...

Strony