Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że niesprawiedliwy podział pomocy materialnej spowodował zamknięcie wielu nowych polskich szkół w Irlandii. Efekt? Wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć w języku ojczystym. Problem dysproporcji w podziale... więcej...
- Państwo nie potrafi, bądź nie widzi potrzeby wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę efektywności wykonywania orzeczeń sądowych zobowiązujących do przymusowego leczenia odwykowego – uważa Rzecznik Praw Dziecka. – Tam gdzie jest alkohol, często jest i przemoc... więcej...
W związku z atakiem terrorystycznym przeprowadzonym w Brukseli 22 marca br. Marek Michalak przesłał listy z wyrazami współczucia na ręce belgijskich Rzeczników Praw Dziecka: Bernardowi De Vos’owi (część francuska) oraz Bruno Vanobbergen’owi (część flamandzka). W... więcej...
Podczas wizyty w Bielsku-Białej (21 marca 2016 r.) Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej, wziął udział w uroczystości odznaczenia Renaty Piątkowskiej Orderem Uśmiechu oraz odwiedził Dom Matki i Dziecka, przy... więcej...
18 marca 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi  w Głogowie. Podczas uroczystości Marek Michalak spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym oraz wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla... więcej...
Spotkanie z podopiecznymi Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Siostry Nazaretanki i uroczystości 10-lecia otwarcia pierwszego Okna Życia – były głównymi punktami wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Krakowie (19 marca). Siostry Nazaretanki pomagają kobietom w ciąży i tym... więcej...
- Konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach powinny motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania, a nie wywoływać poczucie niesprawiedliwości, co często ma miejsce – uważa Rzecznik Praw Dziecka. O rozwiązanie problemu Marek Michalak zwrócił się... więcej...
W MOW-ach i MOS-ach powinno przebywać maksymalnie 72 wychowanków, ośrodki powinny zatrudniać terapeutów, zapewniać opiekę medyczną i raz do roku przeprowadzać superwizję pracy – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak proponuje Minister Edukacji Narodowej Annie... więcej...
- Projekt uwzględnia wiele uwag zgłaszanych przez Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzając nową jakość w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Projektodawca wyraźnie dostrzega istotę ochrony praw dziecka i daje narzędzia do realizacji tej ochrony - mówił w Sejmie (16... więcej...
Co oznacza mądra promocja w kontekście działań społecznych dedykowanych dzieciom i młodzieży? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum „Mądra promocja – prezentacja działań społecznych”, zorganizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (15-16... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zgłosił udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie dotyczącej umorzenia kolejnego postępowania w przedmiocie nadania statusu uchodźcy rodzinie czeczeńskiej, zamieszkującej w naszym kraju od 2010 r.,... więcej...
11 marca 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach oraz Hospicjum Cordis w Katowicach. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził SP3 w Mysłowicach, gdzie wziął udział w uroczystościach obchodów 10-lecia nadania szkole imienia... więcej...
Dzieci to najbardziej narażona na wszelkie zagrożenia grupa uchodźców – alarmuje (na łamach PAP) rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Przypomina, że dzieci - gdziekolwiek by się znalazły, niezależnie od narodowości - są pod ochroną Konwencji o prawach dziecka.... więcej...
- Pamięć o tym, co się zdarzyło, pozwala nam budować to, co jest teraz, czyli teraźniejszość – mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się 8 marca 2016 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Podczas Gali nastąpiło uroczyste... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka odwiedził Dom Rodzinny w Żabcach prowadzony przez Jarosława i Edytę Wojtasińskich. – To wizytówka rodzicielstwa zastępczego – przekonuje Marek Michalak. W Żabcach Rzecznikowi towarzyszyła Joanna Luberadzka-Gruca z Fundacji Przyjaciółka, Społeczny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. – Projekt uwzględnia wiele uwag zgłaszanych w ostatnich latach przez Rzecznika Praw Dziecka, wprowadza nową jakość w postępowaniu... więcej...
Dostarczanie podręczników w terminie uniemożliwiającym korzystanie z nich od 1 września danego roku szkolnego, zbyt wąska oferta w stosunku do potrzeb uczniów, a także utrudniony dostęp do pomocy szkolnych to tylko niektóre z problemów uczniów z dysfunkcjami wzroku, na... więcej...
2 marca 2016 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie i opiekunowie Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Oddział... więcej...
1 marca 20016 roku w Ministerstwie Zdrowia eksperci z Biura Rzecznika Praw Dziecka uczestniczyli w spotkaniu międzyinstytucjonalnego Zespołu, który podjął prace w zakresie diagnozy problemu i opracowania koncepcji zmian w systemie opieki stomatologicznej dzieci i... więcej...
Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać Rzecznikiem Praw Dziecka? Jakie sprawy podejmuje RPD i czy zawsze broni dzieci? Czy Janusz Korczak jest dla niego wzorem? – to tylko niektóre z pytań, które padły podczas spotkania Marka Michalaka z młodzieżą w Gimnazjum nr 119... więcej...

Strony