Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał Medal Gloria Pediatrica za działalność na rzecz pediatrii w Polsce. Wyróżnienie przyznało Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Wyróżnienie wraz medalem i dyplomem podpisanym przez prof. Alicję Chybicką, Prezesa Polskiego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, wziął udział w uroczystości "Wieczór Twórców Kultury dla Dzieci", który odbył się 20 października br. w Warszawie. Podczas odbywającego się w... więcej...
W dowód uznania za wieloletnią, pełną zaangażowania i oddania działalność na rzecz dzieci, Rzecznik Praw Dziecka przyznał Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza - Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS... więcej...
Ponad dwa tysiące prac rywalizowało w konkursie „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy. W Gali Finałowej udział... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw", zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz warszawski ratusz. Jednym z tematów spotkania były problemy związane z... więcej...
Spotkanie z młodzieżą i ich opiekunami uczestniczącymi w I Ogólnopolskim Zlocie PaTportów – to główny cel sobotniej wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Bydgoszczy. Marek Michalak odwiedził również Wojewódzki Szpital Dziecięcy oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Pobyt w... więcej...
Wizyta u Rzecznika to część przygotowań do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie uczestnicy projektu Erazmus+ z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach przedstawią prezentację dotyczącą praw dziecka. Projekt pod hasłem „Embracing Europe” realizowany jest przez polskich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był jednym z prelegentów debaty (16 października) poświęconej wykluczeniu społecznemu, zorganizowanej w Sejmie RP w ramach konferencji przypominającej naukę społeczną Świętego Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II przez cały... więcej...
88 444 osób z całej Polski wzięło udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) prowadzonej przez jak największą liczbę osób. Akcję, zorganizowaną przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poparł Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W ... więcej...
- Z najwyższym niepokojem obserwujemy zaostrzającą się debatę publiczną i polaryzację stanowisk wokół kwestii przyjęcia do Polski ofiar wojny na Bliskim Wschodzie i pomocy, jaką nasz kraj chce zaoferować ludziom próbującym chronić swoje życie. Zadanie, przed którym... więcej...
16 października w życie wchodzi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu... więcej...
W Warszawie zakończył się XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK. Hołd Staremu Doktorowi na deskach stołecznych teatrów złożyli profesjonaliści i amatorzy z całego świata. Spektakle w ramach festiwalu odbywały się od 3 do 14 października, m... więcej...
-  Polska powinna niezwłocznie zmniejszyć liczbę dzieci w wieku poniżej 3 lat umieszczonych w placówkach, w tym także niepełnosprawnych oraz usprawnić proces umieszczania dzieci w rodzinnych formach opieki – mówi jedno z zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, dotyczące... więcej...
15 października w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podsumowano realizację programu „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015 r. Spotkanie otworzył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który program wspiera od lat. Spotkanie rozpoczął spektakl edukacyjno-profilaktyczny... więcej...
14 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w centralnych uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Podczas uroczystości, które odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premier Ewa Kopacz wręczyła najzdolniejszym uczniom... więcej...
14 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Konferencji „Przyjmowanie małego dziecka w żłobku i przedszkolu. Wsparcie rozwoju autonomii dziecka”. Gościem specjalnym wydarzenia była JKM Królowa Belgów Matylda. Podczas konferencji dyskutowano o... więcej...
Warszawa, 8 października 2015 Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty   Wielce Szanowni Państwo, w Dniu Edukacji Narodowej serdecznie dziękuję nauczycielom, pedagogom oraz wszystkim pracownikom oświaty za trud, jaki Państwo wkładacie w kształcenie i wychowanie... więcej...
13 października 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmowa była okazją do nakreślenia obszarów wspólnych działań i inicjatyw oraz do poruszenia tak ważnych tematów jak proces usamodzielniania się... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Konkursu „Nauczyciel roku” organizowanego przez „Głos Nauczycielski”. W tym roku zaszczytny tytuł przypadł Pani Katarzynie Nowak-Zawadzkiej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w przeddzień Dnia Edukacji... więcej...
12 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał brązową statuetkę w konkursie Effie Awards 2015 za kampanię "Jestem mamy i taty". Rok wcześniej, w tej samej kategorii, brązowym Effie została... więcej...

Strony