Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wniósł kasację od postanowienia sądu rejonowego podtrzymującego postanowienie prokuratury o umorzeniu dochodzenia wobec matki podejrzanej o narażenie dwójki dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, która będąc pod wpływem... więcej...
- To piękne, że na starcie szóstej edycji Onko-Olimpiady stają dzieci, które już można uznać za prawdziwych zwycięzców. Oni wygrali z najgroźniejszym przeciwnikiem – chorobą nowotworową – mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas uroczystości rozpoczęcia igrzysk.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministerstwu Sprawiedliwości propozycje działań zwiększających poprawność funkcjonowania oraz skuteczności systemu wykrywania nadużyć seksualnych popełnianych na szkodę małoletnich cudzoziemców oraz systemu pomocy małoletnim cudzoziemcom... więcej...
17 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka z urzędu podjął sprawę polskiego noworodka odebranego matce w szpitalu przez niemiecki Jugendamt. Marek Michalak wystąpił do Konsulatu RP w Monachium o szczegółowe wyjaśnienia, zbadanie sprawy toczącej się przed sądem i obecność na... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim w sprawie wszczętej z urzędu o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnią, u której w chwili urodzenia stwierdzono 0,8 promila alkoholu we krwi. - Kobieta,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak równości w przyznawaniu świadczenia 500+ dla rodzin wychowujących dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. – Odmienne traktowanie dzieci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności jest niedopuszczalne – uważa Marek... więcej...
Ukraińska rodzina z dziewięciorgiem dzieci, od dwóch lat mieszkająca w Polsce, nie musi wracać do ogarniętego wojną Mariupola. Komendant Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze – po interwencji Rzecznika Praw Dziecka – udzielił jej zgody na pobyt ze względów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka proponuje zmianę przepisów, tak aby nie różnicowały ​prawa cudzoziemców do świadczenia 500+​. Dziś wsparcie finansowe na wychowanie dzieci otrzymują jedynie cudzoziemcy​, którzy w karcie pobytu posiadają adnotację „dostęp do rynku pracy”. –... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził półtoraroczną dziewczynkę, która z podejrzeniem pobicia trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. - Odwiedziny pacjentów CZD zawsze są emocjonalne. Z jednej strony chciałbym, aby trafiało tu jak najmniej dzieci, z... więcej...
- Występowanie z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej należy uznać za czynność, którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może dokonywać samodzielnie – uważa Rzecznik Praw Dziecka, wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zapewnienie wszystkim dzieciom przebywającymi poza granicami Polski równego dostępu do edukacji. Niepokojące sygnały w tej sprawie płyną z Irlandii i Japonii. Już w listopadzie 2015 r. RPD... więcej...
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii na nowo podjął prace nad projektem ustawy zakazującej korzystania z solariów przez dzieci w ramach. – To dobra wiadomość, poprzestanie na działaniach edukacyjnych nie pozwoli skutecznie uchronić najmłodszego pokolenia przed skutkami... więcej...
Był z dziećmi do samego końca – to postawa, która zasługuje na najwyższe uznanie i pamięć. 74 lata temu, prawdopodobnie w obozie w Treblince zginął Janusz Korczak, pedagog, lekarz, pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka. Marek Michalak, jak co roku, w rocznicę... więcej...
5 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych kard. Franciszka Macharskiego. Przyjaciel Dzieci, Kawaler Orderu Uśmiechu został pochowany w Katedrze na Wawelu, w krypcie biskupów krakowskich. W mszy pogrzebowej, której przewodniczył... więcej...
Zdarza się, że podczas egzaminów gimnazjalnych dochodzi do pomyłek w wydawaniu arkuszy egzaminacyjnych, w skutek czego wyniki testów są unieważniane, a dzieci muszą pisać egzamin ponownie. - Dla uczniów to zupełnie niepotrzebny stres – uważa Rzecznik Praw Dziecka i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prof. Ewa Jarosz, Społeczny Doradca RPD oraz Wiktoria, Weronika i Kornel – stanowili polską delegację podczas czwartej edycji międzynarodowej konferencji Children as Actors for Transforming Society (CATS), która w dniach 26 lipca... więcej...
Od 2006 r. polskie sądy decyzje o pobycie nieletniego w ośrodku leczniczym podejmują bez konsultacji ze specjalistami. – Jedyna komórka, która mogła merytorycznie wesprzeć tę trudną decyzję, została zawieszona do odwołania. To nie jest właściwa sytuacja z perspektywy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny włączył się w akcję „Tornister Pełen Uśmiechu”, organizowaną przez Caritas Polska. Szkolne wyprawki, książki oraz pluszaki od trafią do: Ani (14 lat), Marysi (12), Kacpra (9), Aleksandra (7) i Bartka (8). Finał akcji... więcej...
3 sierpnia br. w Senat RP zapoznał się i przyjął Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2015 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do... więcej...
- Odpracowane długu alimentacyjnego poprzez prace społeczne może przyczynić się do zwiększenia stopy zwrotu należności wobec funduszu alimentacyjnego – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Poziom stanu zadłużenia wobec... więcej...

Strony