Skip to:

W czerwcu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 18 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
- Mediacje pozwalają rozwiązać konflikty pomiędzy ludźmi lub instytucjami, ułatwiają nawiązywanie relacji na równych zasadach, można je więc rozumieć również jako swoiste spoiwo praw człowieka – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania... więcej...
W odpowiedzi na wspólny apel RPD i RPO, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o planach przeprowadzenia kampanii społecznej, której celem będzie nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimentacji i zachęcenie do płacenia alimentów. Resort... więcej...
27 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim wręczono akty powołania członkom Zespołu Analiz Systemowych. W jego skład weszli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Finansowego oraz Biura... więcej...
4 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Przedstawicielstwo w Bydgoszczy odbędzie się dyżur specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. W trakcie dyżuru (godz. 10-16) zainteresowane osoby mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące... więcej...
28 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów powołanego w lutym br. przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że uchylanie się od płacenia alimentów godzi... więcej...
Los dzieci w czasie wojen i konfliktów zbrojnych był tematem VII. Międzynarodowej konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, która odbyła się 24 czerwca br. w Oświęcimiu. Spotkanie referatem pt. „Ochrona praw dziecka podczas... więcej...
- W postępowaniach opiekuńczych nie funkcjonuje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka – uważają Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Marek Michalak i Adam Bodnar apelują do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o otoczenie dziecka prawną... więcej...
24 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 w dwóch szkołach w woj. śląskim: Szkole Podstawowej w Leśnej i Szkole Podstawowej w Siennej. Obydwa wydarzenia poprzedziła Msza Święta w Kościele... więcej...
Karta praw dziecka-pacjenta, Kodeks praw dziecka oraz mnóstwo pluszaków trafiło do Szpitala Powiatowego w Żywcu, który Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 23 czerwca. Rzecznik złożył wizytę u małych pacjentów, którym dodał otuchy w czasie choroby oraz... więcej...
23 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w finale Gminnej Kampanii Profilaktycznej „Nie jestem Niewidzialny”, której celem jest zwrócenie uwagi dorosłych na potrzeby i problemy dzieci. Marek Michalak odwiedził wszystkie placówki edukacyjne w gminie i spotkał... więcej...
Analiza orzeczeń dotyczących uprowadzenia dzieci za granicę przeprowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka wskazuje, że przed wydaniem rozstrzygnięcia sądy niejednokrotnie ograniczają się do ustalenia, czy wywiezienie dziecka nosi cechy bezprawnego uprowadzenia lub... więcej...
- Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji zależy również od stanu urządzeń na placach zabaw, boiskach szkolnych i w parkach – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Marek Michalak apeluje o uważna kontrolę miejsc, w... więcej...
- Rodzicielstwo zastępcze to ważne zadanie społeczne – tworzy warunki sprzyjające rozwojowi i wychowaniu dzieci, które znalazły się w trudniejszej sytuacji życiowej. Gdy brakuje wsparcia rodziny biologicznej daje szansę i nadzieje na pomyślne dzieciństwo – mówił... więcej...
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła bez uwag sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Nad przyjęciem sprawozdania pozytywnie zagłosowało 22 członków Komisji (wszyscy obecni na Sali... więcej...
Drogie Uczenice, Drodzy Uczniowie, już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.  Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego,... więcej...
22 czerwca br. w Sejmie RP Marek Michalak przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2015 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później... więcej...
20 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie. Wizyta Rzecznika była okazją do zapoznania uczniów i wychowawców z instytucją Rzecznika Praw Dziecka, w  tym szeroko rozumianą koncepcją... więcej...
- W murach tej szkoły czuć ducha Ireny Sendlerowej – powiedział Marek Michalak na zakończenie wizyty w Zespole Szkół nr 65 w Warszawie. W budynku ZSS z Oddziałami Integracyjnymi mieszczą się: Szkoła Podstawowa nr 236 i Gimnazjum nr 61. Obie placówki noszą imię Ireny... więcej...
Jak reklamować nieudany wyjazd wakacyjny, ile kosztuje rozmowa telefoniczna za granicą, mobilne aplikacje ułatwiające podróż. O tych oraz innych ważnych sprawach przy planowaniu letniego wypoczynku przypomina 40 instytucji, w tym Rzecznik Praw Dziecka biorących udział... więcej...

Strony