Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. Jarosławem Peregud-Pogorzelskim oraz prof. Teresą Jackowską, krajowym konsultantem w dziedzinie pediatrii, Społecznym Doradcą RPD. Podczas spotkania omówiono... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Marek Michalak proponuje w nim, aby świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania Fundacji ITAKA oraz Fundacji Dzieci Niczyje o dofinansowanie prowadzenia numerów zaufania. W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pyta o datę ogłoszenia konkursu na realizację takiego... więcej...
Dostępność oraz jakość świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu pediatrii, psychiatrii, a także stomatologii, były wiodącymi tematami spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Podczas spotkania omówiono... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 26 uczniów z klasy IIId. Dzieci z warszawskiej „109” pytały Marka Michalaka o jego uprawnienia, zakres obowiązków, najtrudniejsze... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka tradycyjnie wsparł akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując na aukcję sygnowaną kopię karykatury Janusza Korczaka autorstwa Jacka Frankowskiego oraz pióro z grawerem RPD. Podczas 24. Finału, w studiu TVP spotkał się z 9-letnim... więcej...
Publikacja pt. „Prawa Dziecka – dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych” wzbogaciła Bibliotekę Rzecznika Praw Dziecka. Prace nad zebraniem najważniejszych międzynarodowych dokumentów poświęconych prawom dzieci i ich ochronie trwały dwa lata. Autorami zbioru i... więcej...
- Potrzebne są działania systemowe przeciwdziałające bezdomności dzieci – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Marek Michalak zauważa, że przede wszystkim należy ograniczyć kierowanie rodziców z... więcej...
W ubiegłych latach do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane były sprawy dotyczące niezapewnienia właściwej opieki medycznej, w wyniku czego dochodziło do zgonu dziecka podczas porodu. Resort zdrowia zlecił kontrolę w wybranych placówkach, teraz RPD pyta o jej efekty. Po... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia o ograniczenie dostępu do korzystania z solariów przez osoby małoletnie, tak jak zrobiono to już m.in. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. RPD już w poprzednich latach zabiegał o zmianę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Zdrowia o intensyfikację działań zapobiegających rozwojowi epidemii próchnicy wśród dzieci i proponuje stworzenie Strategii Walki z Próchnicą wśród Dzieci. Marek Michalak od lat angażuje się w walkę z epidemią próchnicy wśród... więcej...
Od 1 stycznia 2016 r. książeczka zdrowia dziecka jest obowiązkowym elementem dokumentacji medycznej. Otrzymają ją bezpłatnie wszyscy rodzice nowonarodzonych dzieci. O ponowne wprowadzenie do systemu prawnego książeczki od lat zabiegał Rzecznik Praw Dziecka. Książeczka... więcej...
W końcu 2015 r. Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka powiększyła się o dwie książki: „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka”, autorstwa prof. Ewy Jarosz oraz „Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zapalając świecę Caritas, wsparł Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Zobacz świąteczno-noworoczne życzenia Rzecznika dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Źródło: YouTube/Caritas Polska
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie apeluje, aby przestępstwa przeciwko wolności seksualnej m.in. molestowanie seksualne czy gwałt popełnione na szkodę małoletniego nie podlegały przedawnieniu karalności. Wiele ofiar takich przestępstw podejmuję walkę o ukaranie... więcej...
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw Dziecka od postanowienia Sądu Rejonowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w przedmiocie umorzenia śledztwa w sprawie doprowadzenia małoletniego do poddania się innym... więcej...
Trwa walka o utrzymanie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o pomoc w realizacji prawa dzieci do edukacji na zasadach równego... więcej...
„Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” – pod takim hasłem odbyła się IV Miejska Konferencja zorganizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Gośćmi i prelegentami wydarzenia byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Dorota Zawadzka,... więcej...
Według Ministerstwa Sprawiedliwości w „61 przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną”. Rzecznik Praw Dziecka chce poddać dogłębnej analizie te sprawy. - Jako Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uważa, że sądy zbyt rzadko orzekają czasowy lub dożywotni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją lub leczeniem dzieci wobec osób, które popełniły przestępstwa seksualne lub przeciwko zdrowiu i życiu. W efekcie osoby... więcej...

Strony