Skip to:

Asertywność. Jeden z najwyższych aktów odwagi. To umiejętność odmawiania, szczególnie w sytuacjach ryzykownych lub wręcz głupich. Bezpieczeństwo. Wyścigi rowerowe? Tak, ale wyłącznie w specjalnie wytyczonych miejscach. Skoki do wody? Tak, ale tylko pod okiem ratownika... więcej...
Prawo dziecka do ochrony zdrowia było głównym tematem Dorocznego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca w Estonii. W Tallinnie spotkali się rzecznicy praw dziecka z Litwy, Łotwy, Polski oraz Estonii. W tym... więcej...
„Drogi Panie Rzeczniku, dobrych rzeczy zrobił Pan dla nas bez liku” – tak zaczyna się wiersz, który podczas spotkania z Markiem Michalakiem odczytali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnie. W ostatnich kilku latach Rzecznik z dziećmi z Rudna spotykał się kilkukrotnie.... więcej...
Książka „Moje prawa – ważna sprawa!”, autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej ukazała się w formie audiobooka. Płyta została wydana pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Audiobook, tak jak książka, uzmysławia dzieciom, jakie są ich prawa... więcej...
14 czerwca br. 22 uczniów Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie wraz z opiekunami odwiedziło Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W SP 143 wiedza o prawach dziecka przekazywana jest systematycznie. Corocznie uczniowie wraz z nauczycielami organizują apel... więcej...
W sumie ponad 100 pytań zadali Rzecznikowi Praw Dziecka uczniowie szkół w Zduńskiej Woli. Podczas spotkań, które 13 czerwca odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Marek Michalak przeczytał też fragment książki „Mam prawo i nie zawaham się go użyć”, opowiadał o... więcej...
- Wykorzystywanie małoletnich do żebractwa stanowi szczególną formę przemocy, powodującą degradację osobowości dziecka, niekorzystnie wpływającą na jego rozwój – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza... więcej...
Podczas III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został uhonorowany wyróżnieniem „Nieobojętny 2016”. Do Warszawy zjechały dzieci z ponad 30 szkół noszących imię Sendlerowej z Polski, Niemiec i Meksyku. Wśród nich byli... więcej...
- Centrum Zdrowia Dziecka zamiast pozostać symbolem najlepszej opieki medycznej, chlubą polskiej dbałości o zdrowie dzieci, może stać się dziś Pomnikiem nieodpowiedzialności dorosłych i cierpienia niczemu winnych dzieci oraz ich rodziców. Ten konflikt trzeba rozwiązać... więcej...
Ile razy w roku dzwoni Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i kto najczęściej prosi o pomoc – to tylko niektóre z pytań, które Markowi Michalakowi zadali uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennej. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziło... więcej...
Promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli – to główny cel programu „Twoje dane – twoja sprawa”, organizowanego już od sześciu lat przez Generalnego... więcej...
7 czerwca br. senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wysłuchała Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2015 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie,... więcej...
W połowie przedszkoli w woj. podlaskim doszło do nieprawidłowości w procesie rekrutacji, a w wielu istnieje zagrożenia związane z dostępnością miejsc. Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta MEN czy monitoruje problem i jak zamierza go rozwiązać? - Zagwarantowanie prawa do... więcej...
Istnienie wielu placówek wsparcia dziennego bywa zagrożone, a szkoda, bo to one mają wspierać rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
4 czerwca w Tucholi Marek Michalak uczestniczył w uroczystościach Powiatowego Dnia Dziecka, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz XIV Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, odbywających się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Wydarzenia te od lat... więcej...
- Trudno być dobrym pedagogiem bez znajomości myśli Janusza Korczaka – powiedział Marek Michalak podczas seminarium naukowego „Mądrość Pedagogiczna – Inspiracje Korczakowskie”, które zorganizowały Zakład Pedagogiki Pracy i Doradztwa Zawodowego i Koło Naukowe Studentów... więcej...
- W szkole, która potrafi zintegrować nauczycieli i rodziców w ramach wspólnych przedsięwzięć, łatwiej nie tylko o przestrzeganie elementarnych praw dziecka, ale również „dobry klimat” dla edukacji – mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas Święta Patrona Szkoły,... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływają skargi na warunki sanitarne w placówkach dla dzieci. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego w dalszym ciągu funkcjonują takie, w których nie mają zapewnionej bieżącej ciepłej wody i korzystają z zewnętrznych ustępów. -... więcej...
W maju 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 16 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
4 czerwca szczególnie mocno myślimy o dzieciach na całym świecie, które są ofiarami agresji. – Nie tylko o tych, które zginęły, zostały ranne, lub osierocone w wyniku konfliktów zbrojnych, ale również o dzieciach „w drodze”, czyli małoletnich uchodźcach – podkreśla... więcej...

Strony