Skip to:

Uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych   Drodzy i Szanowni, okazją do napisania tego listu jest czekający Was niedługo egzamin. Test, który stanowić ma podsumowanie dotychczasowej edukacji szkolnej. Celowo piszę o całej edukacji, bo choć egzamin nosi nazwę... więcej...
18 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Pierwszym spotkaniu pacjentów wybudzonych ze śpiączki w Klinice Budzik, ich rodzin oraz osób, które przyczyniły się do tego sukcesu. W spotkaniu uczestniczyli m.in: inicjatorka powstania Kliniki... więcej...
16 kwietnia 2015 roku odwiedził uczniów z Zespołu Szkół w Choczu oraz spotkał się z podopiecznymi i wolontariuszami Powiatowej Świetlicy Środowiskowej Centrum Wolontariatu w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej. Wziął także udział w debacie „Społecznicy zmieniają... więcej...
14 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg przejazdowych dla wszystkich... więcej...
13 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze swoim społecznym doradcą ks. prof. Adamem Solakiem, na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszuli Augustyn, odwiedził Tarnów. Wziął udział w konferencji naukowej Wczesne... więcej...
10 kwietnia 2015 roku zakończyła się czterodniowa wizyta Przedstawicieli Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka: Aksany Filipishyny Dyrektora Departamentu Przestrzegania Praw Dziecka, Oleny Chornej zastępcy szefa jednostki Przestrzegania Praw Dziecka... więcej...
9 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Dorota Zawadzka wzięli udział w pracach jury konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na wyłonienie polskiej delegacji na Europejskie... więcej...
8 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Spotkanie dotyczyło senackiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Projekt nowelizacji ww. ustawy... więcej...
8 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w kolejnym spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie... więcej...
7 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o wnikliwe rozpatrzenie sytuacji dzieci z niepełnosprawnością posiadających obywatelstwo polskie, których rodzic jest cudzoziemcem... więcej...
7 kwietnia 2015 roku w Warszawie rozpoczęła się czterodniowa wizyta Przedstawicieli Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka. Wizyta ma na celu nawiązanie współpracy między polskim Rzecznikiem Praw Dziecka, a jego odpowiednikiem tworzonym na Ukrainie oraz... więcej...
2 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Piechoty w sprawie niewykonywania przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Rzecznik... więcej...
1 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie dotyczyło omówienia Projektu Systemu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tradycyjnie włączył się do akcji "Na niebiesko dla autyzmu". 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tego dnia, w ramach solidarności... więcej...
1 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji nowego programu skierowanego do dzieci i rodziców – Polskie Radio Dzieciom. Wśród gości uroczystości znaleźli się Tadeusz Sławecki Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,... więcej...
31 marca 2015 r. w Warszawie zakończyło się doroczne Rzeczników Praw Dziecka z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Warszawie gościli reprezentujący: Estonię Andres Aru z doradcami, Litwę Edita Ziobiene z doradcami,... więcej...
31 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej Informację o działalności za rok 2014 wraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka,... więcej...
30 marca 2015 r. w Warszawie rozpoczęło się doroczne, dwudniowe spotkanie Rzeczników Praw Dziecka z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Do Warszawy, na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, przybyli: reprezentujący Estonię pan Andres Aru z Departamentu Spraw... więcej...
Drodzy – Uczniowie i Uczennice, już tylko dni dzielą Was od sprawdzianu, który podsumowuje sześć lat edukacji w szkole podstawowej. Dla wielu z Was będzie to pierwszy tak poważny sprawdzian. Jestem pewien, że poradzicie sobie ze wszystkimi zadaniami najlepiej, jak to... więcej...
W ciągu pierwszego kwartału  2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął swoim honorowym patronatem 65 inicjatyw i przedsięwzięć na terenie całej Polski.   1. Warszawskie Dni Rodzinne V edycja (13-15.03.2015), Trójmiejskie Dni Rodzinne (17-19.04.2015),... więcej...

Strony