Skip to:

Postępowania toczące się na postawie Konwencji haskiej wymagają szczególnej wnikliwości, z uwzględnieniem dobra dziecka, gdyż to od decyzji sądu zależy, w którym kraju będzie ono przebywało. - Niepokojące jest to, że sądy wydają prawomocne orzeczenia w przedmiocie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że obecne przepisy Kodeksu karnego wyłączają spod instytucji zatarcia skazania wyłącznie sprawców skazanych na bezwzględne kary pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę... więcej...
Tzw. rodziny wspierające mają zadanie pomóc innym rodzinom w m.in. w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. – Trzeba zrobić wszystko, aby łatwiej było można dostrzec ich potencjał – apeluje Rzecznik... więcej...
Tradycyjnie, jak co roku, harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Rzecznikowi Praw Dziecka Betlejemskie Światło Pokoju. 13 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju niesione przez harcerzy rozpoczęło drogę po Polsce. W tym roku służba przebiega pod... więcej...
Od szkolnych gazetek, przez skomplikowane quizy, nawet po lokalne manifestacje – tak w całym kraju świętowano Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada). Do Rzecznika Praw Dziecka spłynęło kilkaset sprawozdań z tego wydarzenia. Ci którzy wykazali się największą... więcej...
- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „zabezpieczenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Wieruszów, gdzie otworzył konferencję „Być małym dzieckiem w naszej okolicy”, zorganizowaną pod honorowym patronatem RPD przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”. Jedną z prelegentek wydarzenia była Dorota... więcej...
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na 2016 r., podobnie jak w 2015 r., zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do finansowania nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie nie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z członkami Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej. Dzięki nim zostały wypracowane standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania. - Wypracowany dokument w znaczący sposób... więcej...
Mali pacjenci przebywający w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie będą mogli słuchać radia z cyfrowych odbiorników. Akcji patronuje Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak wziął udział w uroczystości przekazania cyfrowych radioodbiorników, dzięki którym pacjenci szpitala... więcej...
- Zdejmuję policyjny mundur bo kończy się moja służba, ale ta idea pozostaje we mnie – mówił insp. Grzegorz Jach podczas świątecznego spotkania społeczności programu „PaT”. Twórca programu profilaktyki uzależnień Komendy Głównej Policji, Społeczny Doradca Rzecznika... więcej...
Niska wycena procedur pediatrycznych, brak zapłat za nadwykonania, niedobór pediatrów w szpitalach powiatowych oraz wysoki wiek specjalistów – to tylko niektóre problemy lekarzy pracujących z dziećmi, o których rozmawiali konsultanci krajowy i wojewódzcy z całej Polski... więcej...
- Filmy wyświetlane w kinach lub sprzedawane na nośnikach często pozbawione są informacji o minimalnym wieku widza lub z informacją, które go zaniżają. Potrzebne są przepisy, które zlikwidują tę dowolność – apeluje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra... więcej...
Minął termin dostosowania warunków funkcjonowania placówek wsparcia dziennego do nowych wymagań lokalowych i sanitarnych. – Część nie zdążyła, więc zostały zamknięte, a co z dziećmi? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Minister Rodziny, Pracy i Polityki... więcej...
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony w 1993 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia pełnego przestrzegania praw człowieka i wolności oraz równego traktowania osób z... więcej...
- Jest prosta zasada, o której należy pamiętać: wszystko, co zakrywa bielizna jest Twoje i nikt nie ma prawa robić nic przez co będziesz czuł się nieswojo i będziesz się wstydził – przypomina film edukacyjny przygotowany przez Radę Europy. Nawiązuje on do problemu... więcej...
Na zaproszenie Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD w Legnicy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w IV Forum Laureatów Legnickiej Statuetki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nade wszystko dziecko”, które odbyło się 21 listopada 2015 r. w auli I Liceum... więcej...
Zapewnienie polskim dzieciom możliwości nauki języka ojczystego za granicą powinno być jednym z priorytetów współpracy z Polonią i Polakami. Z informacji napływających do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że w Irlandii ta zasada nie jest przestrzegana. Marek Michalak chce... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podniesienie kwoty minimalnej dochodu dla osób, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tej chwili rodzicowi wychowującemu samodzielnie dziecko, zarabiającemu... więcej...
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu rozpoczął kampanię „Lepsza przyszłość w domu z uśmiechem” promującą adopcję. W konferencji rozpoczynającej akcję uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka. Podczas wizyty w Toruniu Marek Michalak spotkał się także z dziećmi z... więcej...

Strony