Skip to:

Kary za przestępstwa popełniane na dzieciach  powinny być ostrzejsze – uważa Rzecznik Praw Dziecka i przekazuje Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie propozycje siedmiu nowych regulacji dla przepisów Kodeksu karnego. Zmiany mają objąć m.in. takie kwestie jak: przestępstwa... więcej...
Poziom zadłużenia wobec osób uprawnionych do alimentów wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci to 300 tys. osób – zwracają uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wspólnie apelują do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczy w spotkaniu ekspertów poświęconym nowym formom agresji rówieśniczej jakimi są bullying i cyberbullying. Obradom we włoskiej Florencji przewodniczy Marta Santos Pais - Specjalny Przedstawiciel Sekretarza ONZ ds. przemocy... więcej...
Jakie prawa mają dzieci? Dlaczego prawa dziecka nie są przestrzegane w równym stopniu we wszystkich krajach świata? Czym jest Konwencja o prawach dziecka? Kto stoi na straży przestrzegania praw dziecka? Na czym polega praca Rzecznika Praw Dziecka? – to tylko kilka z... więcej...
8 maja w Kościele Św. Krzyża w Warszawie, Wielka Narodowa Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Polsce odznaczyła Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka Orderem Świętego Stanisława. Marek Michalak otrzymał Order II klasy (Krzyż Komandorski z Gwiazdą) i został wpisany... więcej...
Problemem polskich szkół jest nie tyle występowanie przypadków „ciężkiego” łamania uczniowskich praw, ale ogólnie niesprzyjający klimat dla budowania demokratycznych relacji – wynika z raportu z badań „Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego”,... więcej...
5 maja w Toruniu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół nr 6 w Toruniu. Podczas II Wojewódzkiego Dnia Godności Osób... więcej...
Przed zbliżającymi się wakacjami Rzecznik Praw Dziecka alarmuje, że dopalacze w dalszym ciągu są powszechnie dostępne, można je kupić nie tylko w internecie, ale również z automatów. - Lista zakazanych substancji „nie nadąża” za rzeczywistością – pisze w wystąpieniu do... więcej...
W kwietniu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 35 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. - Deklaruję pełną gotowość do... więcej...
30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. To znakomita okazja, aby przypomnieć dorosłym, że kary cielesne nie są pożądaną metodą wychowawczą. Rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w Polsce żyje grupa małoletnich cudzoziemców o nieustalonym obywatelstwie, która nie może korzystać z pełni praw zagwarantowanych w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka. – Polska jak najszybciej powinna podpisać i... więcej...
Rumunia zamierza utworzyć instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Dla najpełniejszego zabezpieczenia praw małoletnich obywateli autorzy pomysłu chcą wykorzystać doświadczenia polskiego Rzecznika Praw Dziecka. Po raz pierwszy Rumuni zainteresowali się polskimi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę Ministerstwu Sprawiedliwości na brak biegłych na etapie postępowań sądowych zainicjowanych odwołaniem od orzeczeń Wojewódzkich Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zaniepokojenie Marka Michalaka budzą: brak dostatecznej... więcej...
- Różnorodność funkcjonalności Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w skuteczny sposób może wypełnić prawo dziecka do ochrony przed przemocą – skonstatował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po wizycie w Centrali Monitorowania SDE w Warszawie. Meandry działania... więcej...
- Pragnę wyrazić uznanie dla Rządu RP oraz Rzecznika Praw Dziecka za skuteczne przeprowadzenie ostatnich zmian prawa, jak również za wdrożenie przepisów wymagających przestrzegania wytycznych w zakresie żywienia w placówkach oświatowych – napisała w oświadczeniu Hilal... więcej...
Jednym z problemów zjawiska niealimentacji jest ukrywanie przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ombudsmani w lutym 2016 r. powołali Zespół... więcej...
26 kwietnia 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji Festiwalu Kultury Żydowskiej „Sprawiedliwi 2016” w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym punktem wydarzenia był spektakl taneczny „Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa”, w wykonaniu Zespołu... więcej...
- Prawa dziecka nie powinny być traktowane tylko jako tarcza, ale przede wszystkim  jako zaproszenie do dialogu – przekonywał Rzecznik Praw Dziecka uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Goście Rzecznika, zapytani o najważniejsze dla nich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony faktem, że konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach, zamiast motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania często wywołują poczucie niesprawiedliwości. Problem w marcu br. Rzecznik zgłosił Ministerstwu... więcej...

Strony