Skip to:

2 marca 2016 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie i opiekunowie Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Oddział... więcej...
1 marca 20016 roku w Ministerstwie Zdrowia eksperci z Biura Rzecznika Praw Dziecka uczestniczyli w spotkaniu międzyinstytucjonalnego Zespołu, który podjął prace w zakresie diagnozy problemu i opracowania koncepcji zmian w systemie opieki stomatologicznej dzieci i... więcej...
Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać Rzecznikiem Praw Dziecka? Jakie sprawy podejmuje RPD i czy zawsze broni dzieci? Czy Janusz Korczak jest dla niego wzorem? – to tylko niektóre z pytań, które padły podczas spotkania Marka Michalaka z młodzieżą w Gimnazjum nr 119... więcej...
27 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził Złotów i okolice (woj. wielkopolskie). Marek Michalak wygłosił referat podczas konferencji poświęconej zapobieganiu stygmatyzacji dzieci w pieczy zastępczej oraz spotkał się z dziećmi przebywającymi na oddziale... więcej...
W lutym 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 31 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Konferencja „Relacja uczeń nauczyciel” - Tarnów VI Sympozjum... więcej...
W Polsce od lat prowadzone są programy resocjalizacyjne przeznaczone dla nieletnich obywateli Niemiec, ale pozostają one poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Rzecznik Praw Dziecka chce mieć pewność, że prawa dzieci nie są przy tym naruszane i apeluje do Minister Edukacji... więcej...
Kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy? – pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Problem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przekazał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001... więcej...
Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC są zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. - Bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami – napisali w raporcie, który... więcej...
Małoletnie matki przebywające w placówkach resocjalizacyjnych powinny mieć możliwość wychowania swoich dzieci – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W wystąpieniach generalnych do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Minister Edukacji Narodowej Anny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46). Projekt ma na celu dostosowanie obowiązującego prawa do wyroku... więcej...
Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie przekonywały Rzecznika Praw Dziecka, że najważniejszym przysługującymi im prawem jest to do prywatności i tajemnicy. Aby pogłębić wiedzę dzieci Marek Michalak przeczytał im jedno z opowiadań zawartych w książce pt. „... więcej...
- Podstawą bezpieczeństwa na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej powinny być oddziaływania wychowawcze i przyjazny klimat, nie monitoring wizyjny – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety... więcej...
22 lutego 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się uroczysta Gala podsumowująca I edycję Konkursu „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wręczył nagrody laureatom konkursu na grę o tematyce praw dziecka. Spotkanie z twórcami było okazją do praktycznego sprawdzenia grywalności projektów. Marek Michalak rozstrzygnął konkurs jeszcze w styczniu 2016 r. 22 lutego do Biura zaprosił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka tradycyjnie włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-27 lutego), organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przez cały tydzień w Biurze RPD dodatkowo dyżurować będą prawnik i psycholog. Bezpłatne porady... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych... więcej...
Nie ma wieku, od którego należy rozmawiać z dziećmi o przysługujących im prawach. Dowodem na to była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dzieci z Przedszkola nr 158  w Warszawie. Z Markiem Michalakiem spotkało się 50 uśmiechniętych i energicznych dzieci z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce zwiększyć rolę kuratora, który uczestniczy w kontaktach dziecka z rodzicem. – Nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. Obecne przepisy na to... więcej...
18 lutego 2016 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie. Podczas spotkania 25 uczniów z klasy 1B zapoznało się z najważniejszymi prawami dziecka oraz ich rolą w codziennym życiu, aktywnie pytało... więcej...

Strony