Skip to:

Włosi opieszale egzekwują świadczenia alimentacyjne zasądzone przez sądy w Polsce, w skutego czego naruszane są prawa dzieci. Rzecznicy o pomoc w rozwiązaniu problemu apelują do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na trudności z egzekucją alimentów we Włoszech... więcej...
W lipcu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 14 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
Rejestracja w agencji, zapoznanie się z zawodem, a następnie praca, za którą otrzymują wynagrodzenie - tak część wakacji spędza kilkuset Świdniczan w wieku 6-12 lat. Brzmi niepokojąco? Nic z tego – to znakomita zabawa w ramach projektu dydaktyczno-wychowawczego Miasto... więcej...
W drodze na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z Papieżem Franciszkiem, 26-osobowa grupa gości z Argentyny, Boliwii, Chile, Peru i Włoch odwiedziła Rzecznika Praw Dziecka. Spotkanie rozpoczęło i zakończyło się śpiewem przy akompaniamencie gitary. Międzynarodowa grupa... więcej...
23 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Koncercie Galowym Laureatów 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Wiatraczek”. Na scenie amfiteatru Kadzielnia zaprezentowało się ponad 300 młodych wykonawców.  Przez dwa... więcej...
Z misją Janusza Korczaka można żyć cały rok, również w wakacje. I tak jest właśnie w Korczakowie, obozie dla dzieci i młodzieży, który w województwie lubuskim po raz kolejny odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Marek Michalak odwiedził jego... więcej...
22 lipca, w 74. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji getta, ulicami Warszawy w skupieniu maszerowali uczestnicy Marszu Pamięci. Wśród tych, którzy nieśli wstążki z imionami ofiar zagłady był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Piątkowy Marsz, który... więcej...
W dniach 26 lipca – 1 sierpnia, w szwajcarskim Caux po raz czwarty odbędzie się konferencja CATS - Children as Actors for Transforming Society (Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa). - Główną ideą CATS jest pokazanie, iż partnerstwo oraz współdziałanie dzieci... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do przygotowywanego przez Komisję Europejską projektu Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka sprawdza ile małych dzieci przybywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej wbrew obowiązującym przepisom. O pilne przekazanie danych regionalnych zwrócił się do Wojewodów w całym kraju. - Prawo jest nadal notorycznie łamane, a powiaty odpowiedzialne... więcej...
Włoski resort sprawiedliwości nagminnie i konsekwentnie nie pomaga w egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych zasądzonych wyrokami polskich sądów. Rzecznik Praw Dziecka prosi o wsparcie w tej sprawie swoją włoską odpowiedniczkę. Zasady egzekwowanie świadczeń... więcej...
Komitet Konkursowy w składzie: prof. Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca), prof. Ewa Jarosz, prof. Marek Konopczyński, prof. Adam Solak, dr Paweł Jaros, prof. Leszek Stadniczeńko, sędzia Agnieszka Rękas, który oceniał prace nadesłane w Konkursie na najlepszą pracę... więcej...
20 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się przedstawicielami Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI). Wśród delegatów byli m.in. Rzecznicy Praw Obywatelskich z Irlandii, Estonii czy Austrii. Rzecznik przedstawił gościom... więcej...
- Obecny sposób finansowania ośrodków adopcyjnych poważnie utrudnia pracę, do której zostały powołane – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W związku z sygnałami jakie docierają do niego z kraju Marek Michalak zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o... więcej...
Kwestia najlepszego zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców w Polsce była jednym z tematów spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafałem Rogalą. Uczestnicy spotkania nie mieli wątpliwości, że dobro małych... więcej...
10 złotych – tyle miesięcznego kieszonkowego otrzymuje wielu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. - To kwota nie tylko niewystarczająca do zaspokojenia podstawowych potrzeb - jest wręcz uwłaczająca godności... więcej...
Kiedy łączenie placówek dla dzieci jest korzystne z innymi jednostkami, a kiedy budzi wątpliwości? – Rzecznik Praw Dziecka odpowiada na te pytania w uwagach do poselskiego projektu o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy... więcej...
16 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji. Święto Policji przypada 24 lipca, w rocznicę powołania przez Sejm RP w 1919 roku Policji Państwowej. Tegoroczne centralne obchody, z udziałem Prezydenta RP... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o wyjaśnienia do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, w którym doszło do ujawnienia danych osobowych szesnastu małoletnich ofiar przestępstwa pedofilii. - To nie tylko niedopełnienie obowiązków wynikających z regulaminu pracy Sądów, ale... więcej...
W związku z atakiem terrorystycznym przeprowadzonym w Nicei 14 lipca br. Marek Michalak przesłał listy kondolencyjne z wyrazami współczucia na ręce Ambasadora Francji Pierre’a Buhler’a oraz francuskiej Rzeczniczki Praw Dziecka Geneviève Avenard. Rzecznik złożył również... więcej...

Strony