Skip to:

- Różnorodność funkcjonalności Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w skuteczny sposób może wypełnić prawo dziecka do ochrony przed przemocą – skonstatował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po wizycie w Centrali Monitorowania SDE w Warszawie. Meandry działania... więcej...
- Pragnę wyrazić uznanie dla Rządu RP oraz Rzecznika Praw Dziecka za skuteczne przeprowadzenie ostatnich zmian prawa, jak również za wdrożenie przepisów wymagających przestrzegania wytycznych w zakresie żywienia w placówkach oświatowych – napisała w oświadczeniu Hilal... więcej...
Jednym z problemów zjawiska niealimentacji jest ukrywanie przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ombudsmani w lutym 2016 r. powołali Zespół... więcej...
26 kwietnia 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji Festiwalu Kultury Żydowskiej „Sprawiedliwi 2016” w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym punktem wydarzenia był spektakl taneczny „Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa”, w wykonaniu Zespołu... więcej...
- Prawa dziecka nie powinny być traktowane tylko jako tarcza, ale przede wszystkim  jako zaproszenie do dialogu – przekonywał Rzecznik Praw Dziecka uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Goście Rzecznika, zapytani o najważniejsze dla nich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony faktem, że konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach, zamiast motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania często wywołują poczucie niesprawiedliwości. Problem w marcu br. Rzecznik zgłosił Ministerstwu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzieci niereagujące na leczenie standardowe choroby Leśniowskiego – Crohna powinny jak najszybciej mieć możliwość dostępu do leczenia biologicznego. – W chwili obecnej małoletni pacjent w sposób najbardziej dotkliwy ponosi koszty... więcej...
- Każde dziecko jest inne, wszystkim należy się taki sam szacunek – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami oraz ich opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 330 w Warszawie. Wizyta dzieci ze stołecznej SP 330 to tradycyjny element... więcej...
Hilal Elver, specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. prawa do wyżywienia była gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Hilal Elver odwiedza polskie instytucje w celu zebrania informacji na temat stanu przestrzegania prawa do wyżywienia.... więcej...
Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zabezpieczenia szeroko rozumianego dobra dzieci, były tematem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania Marek Michalak ponownie wyraził... więcej...
Zasady organizacji szkolnych zawodów organizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” wykluczają niektórych uczniów z rywalizacji – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Celem programu ogłoszonego... więcej...
20 kwietnia 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To doroczne spotkanie zwoływane w celu przedstawienia najważniejszych problemów wynikających z orzecznictwa Trybunału w minionym... więcej...
- Centrum Zdrowia Dziecka to miejsce, w którym wyleczono, a wielokrotnie uratowano wiele dzieci. Beneficjentami każdej nowej inwestycji w tym miejscu są właśnie najmłodsi pacjenci, taki rozwój cieszy – zauważa Rzecznik Praw Dziecka, który wziął udział w uroczystości... więcej...
- W sytuacji stwierdzenia przemocy domowej, pomoc państwa musi być natychmiastowa – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry apeluje o zwrócenie uwagi sędziom z wydziałów karnych i prokuratorom na zasadność... więcej...
Dzięki interwencji Rzecznika Praw Dziecka i Konsulatu RP małoletni Polak odebrany matce podczas wakacji w Hiszpanii, wrócił do kraju w towarzystwie dziadka. Rzecznik Praw Dziecka podjął sprawę dotyczącą odebrania matce dziecka przez hiszpańskie służby socjalne dziecka... więcej...
18 kwietnia 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doroczne posiedzenie zwoływane jest w celu rozpatrzenia Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2015 roku. W uroczystym... więcej...
Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka wymóg dołączenia do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w razie jego przysposobienia, odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, może naruszać ochronę danych osobowych. -... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Narodowym z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i początków Państwa Polskiego, które odbyło się w Poznaniu. Podczas posiedzenia Sejmu i Senatu, zorganizowanego po raz pierwszy w historii poza... więcej...
List do Uczniów i Uczennic klas III gimnazjów Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, przed Wami ważny egzamin, który sprawdzi dotychczas zdobytą przez Was wiedzę i umiejętności. Domyślam się, że pomimo intensywnych przygotowań, denerwujecie się. Chcę Was zapewnić, że to... więcej...
Książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko!” doczekała się audiobooka. Do płyty dołączone są propozycje zabaw dla najmłodszych, które pomagają zrozumieć, czym są prawa małego pacjenta. Powstanie książki, a w następnej... więcej...

Strony