Skip to:

Podsumowanie najważniejszych działań oraz dyskusja o najpilniejszych problemach do rozwiązania – były przedmiotem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka ze swoimi Społecznymi Doradcami. Z gronem ekspertów pożegnała się Henryka Krzywonos - Strycharska, która... więcej...
Niektóre placówki wsparcia dziennego, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze na własnych stronach internetowych i profilach portali społecznościowych upubliczniają fotografie podopiecznych oraz inne dane umożliwiające identyfikację... więcej...
- Mocno wierzę, że choć część postulatów, które dotyczą stomatologii dziecięcej, a o realizację których wspólnie zabiegamy, będzie miało szczęśliwy finał – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas wystąpienia w trakcie II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-... więcej...
4 listopada 2015 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci z klasy VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Spotkania z uczniami to stały element procesu upowszechniania praw dziecka. Dzieci z Nowej Wsi odwiedziły Rzecznika w ramach wycieczki do Warszawy. Podczas... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak chce, aby dzieci powyżej 15. roku życia były przesłuchiwane w sprawach karnych w warunkach zapewniających komfort i bezpieczeństwo. W tej chwili przesłuchanie w specjalnym pomieszczeniu i z udziałem psychologa przysługuje jedynie... więcej...
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, które odwiedziły Rzecznika Praw Dziecka, egzamin ze znajomości praw dziecka zdały celująco. Wizyta odbyła się w ramach przygotowań do szkolnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Z Markiem Michalakiem... więcej...
Standardy pracy placówek oświatowych, o ustanowienie których od lat zabiegał Rzecznik Praw Dziecka, stały się faktem. 2 listopada br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie wprowadzające je do systemu prawnego. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i... więcej...
MEN realizuje postulaty RPD dotyczące skuteczniejszej ochrony małoletnich. Dzieci nie będą więcej przesłuchiwane w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli w obecności obwinionego. Co więcej, w trakcie przesłuchania zawsze będzie obecny psycholog. Długo wyczekiwane... więcej...
- Dzieci zasługują na szczególne traktowanie podczas czynności procesowych, również w postępowaniach cywilnych – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak po raz kolejny apeluje o to, aby małoletni byli obligatoryjnie przesłuchiwani w specjalnych pomieszczeniach i w... więcej...
Ochrona praw dzieci na wszystkich płaszczyznach codziennego życia oraz możliwości współpracy na rzecz najmłodszych obywateli – to wiodące tematy poruszone podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą (28 października br... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny likwidacji tzw. okien życia, co zalecił Polsce Komitet Praw Dziecka ONZ. Zgadza się natomiast z koniecznością wzmocnienia i promowania istniejących alternatywnych rozwiązań np. instytucji zwanej „zgodą blankietową”. - Z punktu... więcej...
Uczniowie Gimnazjum nr 10  im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka (27 października 2015 r.). Dzieci pytały Marka Michalaka o jego uprawnienia, zakres obowiązków, najtrudniejsze podjęte sprawy oraz o Konwencję o prawach dziecka.... więcej...
Tzw. kuratorzy kolizyjni, reprezentujący dziecko pokrzywdzone przez jednego z rodziców, powinni być lepiej przygotowani do zadań – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak przekonuje również, że sądy opiekuńcze powinny wyznaczać takich kuratorów w początkowej fazie... więcej...
Grooming, dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania oraz ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych – to tematy prac wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka. We wszystkich kategoriach zwyciężyły absolwentki kierunków prawniczych... więcej...
Rośnie liczba skarg wpływających do Rzecznika Praw Dziecka dotyczących realizacji praw uczniów z niepełnosprawnościami. O działania poprawiające ich sytuację Marek Michalak pyta Ministra Edukacji Narodowej. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie wskazywał na potrzebę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę na problemy dzieci przebywających w szpitalach psychiatrycznych mimo braku wskazań medycznych do dalszej hospitalizacji. – To wina niewystarczającej ilości rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych oraz placówek... więcej...
- Respektowanie praw dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powinno być standardem, niestety nie wszędzie tak jest. Zalecenia, które przedstawiamy stanowią drogowskaz dla tych, którzy chcą organizować opiekę na najwyższym poziomie – mówi o zaleceniach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji „Dziecko ma prawo do sukcesu” (23 października), zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP przez Fundację Nowatorska Edukacja pod honorowym patronatem Poseł Ligii Krajewskiej. W wydarzeniu Markowi Michalakowi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki o stworzenie podstawy prawnej, która pozwoliłaby przeprowadzać testy DNA w sprawie ojcostwa nawet przy braku zgody domniemanego rodzica. - Bywa, że to jedyny dowód pozwalający ustalić pochodzenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ogłasza konkurs na projekt logo Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 20 listopada święto będzie obchodzone w Polsce po raz drugi w historii. Zwycięzca rywalizacji otrzyma 5 tys. złotych. - Chciałbym, aby wizualna identyfikacja na... więcej...

Strony