Skip to:

List do Rodziców Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Wielce Szanowni Państwo, konsekwentne przypominanie, że rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych, to społeczny... więcej...
27 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w trosce o rozwój dziecka”, którą w Laskowej zorganizowała Katedra Psychologii Społecznej i Komunikacji... więcej...
Świdnica i Poznań były kolejnymi miejscowościami na mapie Polski, które Rzecznik Praw Dziecka odwiedził na zaproszenie dzieci i młodzieży. Wizyta w Świdnicy (24 maja) rozpoczęła się od spotkania z dziećmi i wychowawcami Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego... więcej...
- Sytuacja w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie bezpośrednio naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia – pisze Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Wystąpienie jest reakcją Marka Michalaka na „odejście... więcej...
Wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do zdrowia i edukacji oraz pomysły na kontynuację współpracy - były przedmiotem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Ambasadorem Państwa Katar w Warszawie J.E. Ahmedem S... więcej...
„Prawa dziecka w cywilizacji informacyjnej” to tytuł konferencji, która w listopadzie br. zostanie zorganizowana wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas spotkania w... więcej...
- Dzięki takim spotkaniom bezustannie trwa dzieło Janusza Korczaka. Międzynarodowe studia jego spuścizny pozwalają nam na nowo odkrywać i lepiej rozumieć przesłania Korczaka, dzięki czemu skuteczniej możemy pomagać najmłodszym. Aktualność myśli Korczaka znajdujemy... więcej...
- Mamy wspólny cel – chcemy, aby polskie dzieci były szczęśliwe. Życzę siły, determinacji, wytrwałości i sukcesów podczas codziennej, trudnej pracy – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak składając życzenia sędziom, prokuratorom i prawnikom w Dniu Wymiaru... więcej...
Ok. 30 proc. z miliona niealimentowanych dzieci nie dostaje finansowego wsparcia od jednego z rodziców dlatego, że zobowiązanego do alimentacji rodzica na to nie stać z powodu braku pracy.  Jak rozwiązać problem Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na podstawie... więcej...
20 maja w Osieku odbył się XII Zlot Szkół i Placówek imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. – Wasze-nasze szkoły wspaniale rozumieją, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka – mówił podczas uroczystości Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz... więcej...
19 maja br. Marek Michalak uczestniczył w obradach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Marek Michalak Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka powołał 3 lipca 2012 roku. W jej skład weszli najwybitniejsi... więcej...
Blisko 50 tys. interwencji podjął Rzecznik Praw Dziecka w 2015 r. 18 maja, szczegółową informację o działalności wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka przedstawił członkom połączonych komisji sejmowych: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i... więcej...
- Młodzi wolontariusze pomagają wyjść z cienia ludziom w potrzebie, nie oczekując gromkich braw za swoje czyny. Ale to dobro wraca, zapewniam – mówiła podczas XXIII Stołecznej Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Joanna Fabisiak, prezes Fundacji... więcej...
17 maja 2016 r. Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2015 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wysłuchali członkowie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia... więcej...
Osoba, która jest ofiarą przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję. Choć osób świadomych tego rozwiązania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy... więcej...
- Siła organizacji pozarządowych to siła państwa – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas II Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego, który 16 maja odbył się w Krzyżowej k. Świdnicy. W Kongresie obok 350 przedstawicieli organizacji pozarządowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka będzie zawiadamiany przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka – to jedna z nowych regulacji znowelizowanej ustawy o Karcie Nauczyciela, którą w... więcej...
13 maja 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce Abp. Celestino Migliore, z którym dyskutował o wadze i roli przestrzegania praw dziecka. Podczas spotkania w Nuncjaturze Rzecznik Praw Dziecka wyraził wdzięczność za... więcej...
Anna Dymna Doktorem Honoris Causa APS, prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Maciej Tanaś i ks. prof. Adam Solak z Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI a Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Członkiem Honorowym Towarzystwa... więcej...

Strony