Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki o stworzenie podstawy prawnej, która pozwoliłaby przeprowadzać testy DNA w sprawie ojcostwa nawet przy braku zgody domniemanego rodzica. - Bywa, że to jedyny dowód pozwalający ustalić pochodzenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ogłasza konkurs na projekt logo Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 20 listopada święto będzie obchodzone w Polsce po raz drugi w historii. Zwycięzca rywalizacji otrzyma 5 tys. złotych. - Chciałbym, aby wizualna identyfikacja na... więcej...
- W ostatnich miesiącach zrobiono wiele, aby lepiej zabezpieczyć zdrowie dzieci, ale nie powinniśmy ustawać w tych działaniach – podkreśla Marek Michalak. Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem mówi o wprowadzeniu rozporządzenia usprawniającego monitorowanie losów... więcej...
Jak dotrzeć z informacją o prawach pacjenta do najmłodszych? Najlepiej językiem dzieci. Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka zainicjowali powstanie oraz objęli patronatem honorowym wydanie książki pt. „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach... więcej...
W 40,8 proc. skontrolowanych w ostatnich latach przez Inspekcję Handlową salach zabaw, zlokalizowanych najczęściej w centrach handlowych, stwierdzono nieprawidłowości. O zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z takiej rozrywki Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał Medal Gloria Pediatrica za działalność na rzecz pediatrii w Polsce. Wyróżnienie przyznało Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Wyróżnienie wraz medalem i dyplomem podpisanym przez prof. Alicję Chybicką, Prezesa Polskiego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, wziął udział w uroczystości "Wieczór Twórców Kultury dla Dzieci", który odbył się 20 października br. w Warszawie. Podczas odbywającego się w... więcej...
W dowód uznania za wieloletnią, pełną zaangażowania i oddania działalność na rzecz dzieci, Rzecznik Praw Dziecka przyznał Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza - Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS... więcej...
Ponad dwa tysiące prac rywalizowało w konkursie „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy. W Gali Finałowej udział... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw", zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz warszawski ratusz. Jednym z tematów spotkania były problemy związane z... więcej...
Spotkanie z młodzieżą i ich opiekunami uczestniczącymi w I Ogólnopolskim Zlocie PaTportów – to główny cel sobotniej wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Bydgoszczy. Marek Michalak odwiedził również Wojewódzki Szpital Dziecięcy oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Pobyt w... więcej...
Wizyta u Rzecznika to część przygotowań do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie uczestnicy projektu Erazmus+ z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach przedstawią prezentację dotyczącą praw dziecka. Projekt pod hasłem „Embracing Europe” realizowany jest przez polskich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był jednym z prelegentów debaty (16 października) poświęconej wykluczeniu społecznemu, zorganizowanej w Sejmie RP w ramach konferencji przypominającej naukę społeczną Świętego Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II przez cały... więcej...
88 444 osób z całej Polski wzięło udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) prowadzonej przez jak największą liczbę osób. Akcję, zorganizowaną przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poparł Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W ... więcej...
- Z najwyższym niepokojem obserwujemy zaostrzającą się debatę publiczną i polaryzację stanowisk wokół kwestii przyjęcia do Polski ofiar wojny na Bliskim Wschodzie i pomocy, jaką nasz kraj chce zaoferować ludziom próbującym chronić swoje życie. Zadanie, przed którym... więcej...
16 października w życie wchodzi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu... więcej...
W Warszawie zakończył się XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK. Hołd Staremu Doktorowi na deskach stołecznych teatrów złożyli profesjonaliści i amatorzy z całego świata. Spektakle w ramach festiwalu odbywały się od 3 do 14 października, m... więcej...
-  Polska powinna niezwłocznie zmniejszyć liczbę dzieci w wieku poniżej 3 lat umieszczonych w placówkach, w tym także niepełnosprawnych oraz usprawnić proces umieszczania dzieci w rodzinnych formach opieki – mówi jedno z zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, dotyczące... więcej...
15 października w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podsumowano realizację programu „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015 r. Spotkanie otworzył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który program wspiera od lat. Spotkanie rozpoczął spektakl edukacyjno-profilaktyczny... więcej...
14 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w centralnych uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Podczas uroczystości, które odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premier Ewa Kopacz wręczyła najzdolniejszym uczniom... więcej...

Strony