Skip to:

Piórniki, kredki, przybory do pisania, linijki, zeszyty i farby, to tylko niektóre ze szkolnych przyborów, które znalazły się w tornistrach spakowanych przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”, organizowanej przez Caritas Polska. Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci z łódzkiego hospicjum „Gajusz” (7 sierpnia). Następnie - wspólnie z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską - obejrzał odnowione mieszkanie przygotowane na potrzeby nowej rodziny zastępczej. Wizyta w Łodzi rozpoczęła się w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim w celu omówienia propozycji wspólnych działań na rzecz najmłodszych obywateli kraju. Spotkanie konstytucyjnych organów państwa miało na celu wytyczenie... więcej...
6 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marak Michalak wziął udział w uroczystości zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczył w uroczystym odebraniu przez Prezydenta odznaki Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu... więcej...
We wrześniu 2015 roku wejdą w życie przepisy ograniczające adopcje ze wskazaniem. Rodzice będą mogli wskazać osobę przysposabiającą ich dziecko tylko spośród swych krewnych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatnim dniu swego urzędowania nowelizację w tej... więcej...
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. - Nowe brzmienie ustawy zapewni sprawniejsze działanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka, co w konsekwencji przełoży się na jeszcze lepszą ochronę dziecka i jego praw - przekonuje... więcej...
Żanna Niemcowa, dziennikarka, córka zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa odebrała (5 sierpnia) w Warszawie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego i b. prezydenta Lecha Wałęsy Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy. Prezydent Komorowski powiedział,... więcej...
- To kompleksowe podejście do procesu adopcji. Uszczelniając go ograniczamy zjawisko handlu dziećmi – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o znowelizowanym (4 sierpnia) przez Senat Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego. W głosowaniu... więcej...
Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka osoby, które przez całe życie zawodowe konsekwentnie urzeczywistniały ideę ochrony praw dziecka i poprawy sytuacji dzieci w Polsce, otrzymały prezydenckie Krzyże Zasługi. Złotymi Krzyżami uhonorowani zostali: Anna Sobiesiak - dyrektor... więcej...
- Zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie będzie wprowadzony jeszcze w tej kadencji Sejmu – poinformował prof. Marian Zembala na spotkaniu (3 sierpnia) z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Szef resortu zdrowia obiecał także, że złoży... więcej...
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja zobowiązuje resort zdrowia do opracowania wzoru książeczki zdrowia dziecka. W prezydenckim uzasadnieniu czytamy m.in... więcej...
Od 27 lipca do 2 sierpnia br. delegacja młodzieży reprezentująca Rzecznika Praw Dziecka uczestniczyła w trzeciej edycji konferencji „Children as Actors for Transforming Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” – (CATS) /. Delegacji przewodniczyła prof.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka oraz Najwyższa Izba Kontroli zacieśniają współpracę na rzecz ochrony praw dziecka. Marek Michalak i Krzysztof Kwiatkowski podpisali porozumienie, które zobowiązuje strony m.in. do wzajemnego przekazywania informacji pomocnych do kontroli. – Chcemy... więcej...
Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika... więcej...
- Zachęcam do tworzenia młodzieżowych rad gmin wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do przewodniczących samorządów lokalnych. Marek Michalak przyłączył się w ten sposób do apelu młodzieży wyrażonego uchwałą podczas obrad... więcej...
31 lipca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 71 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jeden z nich otrzymała profesor nauk społecznych Barbara Smolińska-Theiss, Społeczny Doradca Rzecznika Praw... więcej...
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisano Pakt Społeczny Przeciwko Dopalaczom, który pozwoli skoordynować działania różnych instytucji i organizacji prowadzone w walce z tymi substancjami. Jednym z sygnatariuszy Paktu jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...
- Dla pełnej realizacji praw dziecka do obojga rodziców konieczne jest zagwarantowanie czynnego udziału prokuratorów w zabezpieczeniu przestrzegania praw małoletnich – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego... więcej...
Warsztaty kulturalne, zajęcia sportowe, wybory lokalnych władz, a nawet własna symboliczna waluta – to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla dzieci uczestniczących w projekcie „Milicz Miasto Dzieci”. Rzecznik Praw Dziecka objął wydarzenie honorowym patronatem.... więcej...
Od 27 lipca 2015 r. małoletni pokrzywdzeni i świadkowie przestępstw będą przesłuchiwani wyłącznie w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. przyjaznym pokoju. - Wejście w życie tej zmiany stanowi ważne dopełnienie obowiązujących przepisów, których celem jest... więcej...

Strony