Skip to:

W ubiegłych latach do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane były sprawy dotyczące niezapewnienia właściwej opieki medycznej, w wyniku czego dochodziło do zgonu dziecka podczas porodu. Resort zdrowia zlecił kontrolę w wybranych placówkach, teraz RPD pyta o jej efekty. Po... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia o ograniczenie dostępu do korzystania z solariów przez osoby małoletnie, tak jak zrobiono to już m.in. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. RPD już w poprzednich latach zabiegał o zmianę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Zdrowia o intensyfikację działań zapobiegających rozwojowi epidemii próchnicy wśród dzieci i proponuje stworzenie Strategii Walki z Próchnicą wśród Dzieci. Marek Michalak od lat angażuje się w walkę z epidemią próchnicy wśród... więcej...
Od 1 stycznia 2016 r. książeczka zdrowia dziecka jest obowiązkowym elementem dokumentacji medycznej. Otrzymają ją bezpłatnie wszyscy rodzice nowonarodzonych dzieci. O ponowne wprowadzenie do systemu prawnego książeczki od lat zabiegał Rzecznik Praw Dziecka. Książeczka... więcej...
W końcu 2015 r. Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka powiększyła się o dwie książki: „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka”, autorstwa prof. Ewy Jarosz oraz „Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zapalając świecę Caritas, wsparł Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Zobacz świąteczno-noworoczne życzenia Rzecznika dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Źródło: YouTube/Caritas Polska
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie apeluje, aby przestępstwa przeciwko wolności seksualnej m.in. molestowanie seksualne czy gwałt popełnione na szkodę małoletniego nie podlegały przedawnieniu karalności. Wiele ofiar takich przestępstw podejmuję walkę o ukaranie... więcej...
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw Dziecka od postanowienia Sądu Rejonowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w przedmiocie umorzenia śledztwa w sprawie doprowadzenia małoletniego do poddania się innym... więcej...
Trwa walka o utrzymanie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o pomoc w realizacji prawa dzieci do edukacji na zasadach równego... więcej...
„Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” – pod takim hasłem odbyła się IV Miejska Konferencja zorganizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Gośćmi i prelegentami wydarzenia byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Dorota Zawadzka,... więcej...
Według Ministerstwa Sprawiedliwości w „61 przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną”. Rzecznik Praw Dziecka chce poddać dogłębnej analizie te sprawy. - Jako Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uważa, że sądy zbyt rzadko orzekają czasowy lub dożywotni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją lub leczeniem dzieci wobec osób, które popełniły przestępstwa seksualne lub przeciwko zdrowiu i życiu. W efekcie osoby... więcej...
Postępowania toczące się na postawie Konwencji haskiej wymagają szczególnej wnikliwości, z uwzględnieniem dobra dziecka, gdyż to od decyzji sądu zależy, w którym kraju będzie ono przebywało. - Niepokojące jest to, że sądy wydają prawomocne orzeczenia w przedmiocie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że obecne przepisy Kodeksu karnego wyłączają spod instytucji zatarcia skazania wyłącznie sprawców skazanych na bezwzględne kary pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę... więcej...
Tzw. rodziny wspierające mają zadanie pomóc innym rodzinom w m.in. w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. – Trzeba zrobić wszystko, aby łatwiej było można dostrzec ich potencjał – apeluje Rzecznik... więcej...
Tradycyjnie, jak co roku, harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Rzecznikowi Praw Dziecka Betlejemskie Światło Pokoju. 13 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju niesione przez harcerzy rozpoczęło drogę po Polsce. W tym roku służba przebiega pod... więcej...
Od szkolnych gazetek, przez skomplikowane quizy, nawet po lokalne manifestacje – tak w całym kraju świętowano Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada). Do Rzecznika Praw Dziecka spłynęło kilkaset sprawozdań z tego wydarzenia. Ci którzy wykazali się największą... więcej...
- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „zabezpieczenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Wieruszów, gdzie otworzył konferencję „Być małym dzieckiem w naszej okolicy”, zorganizowaną pod honorowym patronatem RPD przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”. Jedną z prelegentek wydarzenia była Dorota... więcej...
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na 2016 r., podobnie jak w 2015 r., zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do finansowania nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie nie... więcej...

Strony