Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wręczył nagrody laureatom konkursu na grę o tematyce praw dziecka. Spotkanie z twórcami było okazją do praktycznego sprawdzenia grywalności projektów. Marek Michalak rozstrzygnął konkurs jeszcze w styczniu 2016 r. 22 lutego do Biura zaprosił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka tradycyjnie włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-27 lutego), organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przez cały tydzień w Biurze RPD dodatkowo dyżurować będą prawnik i psycholog. Bezpłatne porady... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych... więcej...
Nie ma wieku, od którego należy rozmawiać z dziećmi o przysługujących im prawach. Dowodem na to była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dzieci z Przedszkola nr 158  w Warszawie. Z Markiem Michalakiem spotkało się 50 uśmiechniętych i energicznych dzieci z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce zwiększyć rolę kuratora, który uczestniczy w kontaktach dziecka z rodzicem. – Nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. Obecne przepisy na to... więcej...
18 lutego 2016 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie. Podczas spotkania 25 uczniów z klasy 1B zapoznało się z najważniejszymi prawami dziecka oraz ich rolą w codziennym życiu, aktywnie pytało... więcej...
Marek Michalak wręczył Medal Pamiątkowy Rzecznika Praw Dziecka Janinie Zgrzembskiej, córce Ireny Sendlerowej. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI otrzymała natomiast Katarzyna Ludwiniak, nauczycielka w Gimnazjum nr 23 im.... więcej...
15 lutego 2016 r. w Brukseli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji pt. „Children’s Rights Behind Bars”, zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Podczas konferencji podjęto ważny temat ochrony praw i potrzeb dzieci... więcej...
Rodzice podróżujący z małymi dziećmi skarżą się Rzecznikowi Praw Dziecka na wielogodzinne oczekiwanie na przejściach granicznych podczas odprawy oraz brak odpowiedniej infrastruktury. – Apeluję do służb granicznych o zrozumienie – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
„Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki, to kolejna książka podejmująca tematykę ochrony praw dziecka, wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Publikacja jest skarbnicą... więcej...
Zmniejszenie przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów oraz ukrywanie dochodów i wypracowanie propozycji działań prowadzących do zmian systemowych – to jedne z zadań Zespołu Ekspertów powołanego wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Przedmiotem rozmowy była współpraca w zakresie ochrony praw dziecka oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu.... więcej...
Ochrona praw dziecka w Polsce oraz funkcjonowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka była przedmiotem rozmowy Marka Michalaka z Nilsem Muižnieksem, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, który przyjechał do Polski z kilkudniową wizytą. Podczas spotkania Nils Muižnieks... więcej...
9 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. – RPD pozytywnie ocenia dążenia ustawodawcy, mające na celu wsparcie polityki prorodzinnej, poprzez wspomożenie finansowe rodzin w związku z... więcej...
8 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystej Gali wręczenia Nagród Św. Kamila – patrona chorych, która odbyła się z okazji Światowego Dnia Chorych. Nagroda św. Kamila – patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w  art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja nowelizacji zakłada także nowy typ przestępstwa i karę – nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił szczegółowe uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. – Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa jest priorytetem, a każda forma walki ze zjawiskiem wykorzystywania seksualnego dzieci jest... więcej...
W styczniu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 20 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka powołał Zespół do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Jak podkreśla Marek Michalak, Zespół powstał w trosce o dobro dzieci przebywających w... więcej...
Nawet 3 lata przebywają dzieci na oddziale psychiatrycznym bez wskazań medycznych – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka. – To łamanie praw dziecka do opieki i wychowania w rodzinie, które zaburza jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa, narusza też jego godność – uważa Marek... więcej...

Strony