Skip to:

22 listopada 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie.   Do Biura Rzecznika Praw Dziecka przyjechało 30 gimnazjalistów (uczniowie kl. I) wraz z opiekunem – p. Moniką Pałką. Spotkanie było okazją... więcej...
List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Szanowni Państwo, Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego... więcej...
20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie ustanowienia ODPD – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien... więcej...
Konflikty są normalnym i nieodłącznym elementem życia, ale tylko ich konstruktywne rozwiązywanie prowadzi do poprawy relacji międzyludzkich – mówiła Gail Sadalla, amerykańska ekspert w dziedzinie mediacji, podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem... więcej...
  Wielce Szanowni Państwo, 20 listopada w Polsce – po raz trzeci w historii – obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmiotowości.... więcej...
Od 14 listopada w Brzegu na Opolszczyźnie trwają obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Miasto zwyciężyło w konkursie ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka w sierpniu br. Marek Michalak, który jest już na Opolszczyźnie, do niedzieli, czyli dnia finału ODPD 2016,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zainaugurowali cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pt. „Prawa dziecka w obszarach społecznych”. Pierwsza z nich skupiła się na... więcej...
15 listopada 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w seminarium pt.: „Luki w prawie wobec problemu tzw. porwań rodzicielskich”. Gospodarzem spotkania, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, był Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej... więcej...
- To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „... więcej...
W tygodniu poprzedzającym Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje o ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień. - Protokół stwarza nową instytucjonalną... więcej...
Czy jesteśmy dzisiaj w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, w naszych szkołach, w naszych miejscowościach gotowi na to by, działać wspólnie z dziećmi? By się liczyć z ich zdaniem, by szanować ich oceny, by uwzględniać ich decyzje, by wspólnie z nimi decydować... więcej...
46 proc. Polaków akceptuje klapsy, a co szósty uważa, że tzw. lanie dziecku nie szkodzi - to smutne dane tegorocznego monitoringu Rzecznika Praw Dziecka. Te optymistyczne wskazują na powolny - ale jednak - odwrót od tradycji stosowania przemocy w wychowaniu. Od 2011 r... więcej...
4 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w III Dolnośląskim Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Organizatorem wydarzenia był legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rzecznik objął Forum patronatem honorowym.   Otwierając spotkanie Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich apelują do o wprowadzenie na grunt ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów systemu „złotówka za złotówkę”. Ich zdaniem skorzystałyby na tym rodziny, których dochód nieznacznie przekracza kryterium. Pomysł jest... więcej...
W październiku 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 31 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ujednolicenie przepisów regulujących pracę publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wątpliwości budzą rozbieżności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony praktykami holenderskich instytucji ds. opieki nad małoletnimi, których skutkiem jest zabranie dzieci spod opieki rodziców i umieszczenie ich w rodzinach zastępczych. Z apelem o wsparcie Marek Michalak zwrócił się do swojej... więcej...
28 października br. uczniowie Przedszkola „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” w Starej Miłosnej odwiedziły Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkania z przedszkolakami bardzo szybko wymykają się z ram standardowej lekcji o prawach dziecka. Z reguły, gościom Marka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Marek Michalak jest wysoce zaniepokojony wynikami kontroli w tych placówkach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Marek Michalak przypomina, że Konwencja o prawach dziecka, Konstytucja... więcej...

Strony