Skip to:

Ponad pół tysiąca osób z Polski i zagranicy spotkało się w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby dyskutować o prawach dziecka. Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka zorganizowali III Międzynarodowy Kongres... więcej...
W drugim dniu III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka i VIII Konferencji korczakowskiej światowi znawcy myśli pedagogicznej Janusza Korczaka pochylili się nad filozofią, pedagogiką i praktyką Starego Doktora.   Korczak nadal inspiruje! Pierwsza sesja poświęcona była... więcej...
Od Janusza Korczaka do Ireny Sendlerowej – tak można podsumować trzeci dzień Kongresu. To właśnie te dwie wielkie postaci wpłynęły na świadomość i myślenie o prawach przysługujących najmłodszym. Stary Doktor – pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka – w dziecku... więcej...
To był dzień, w którym młodzi ludzie głośno wyrazili swoje zdanie. Ich referaty na temat partycypacji zainaugurowały dyskusję o udziale dzieci i młodzieży w życiu publicznym. O wielkim dziecięcym marzeniu – idei Orderu Uśmiechu – w kontekście przestrzegania praw... więcej...
Nim rozpocznie się III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Konferencja Korczakowska Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka Batia Gilad i gość honorowy Kongresu – Specjalny Przedstawiciel Sekretarza... więcej...
- W przeddzień odbywającego się w Polsce III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, ponownie apeluję do Pani Premier o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. Jako Rzecznik Praw Dziecka deklaruję pełną... więcej...
Wymiana doświadczeń związanych z systemem opieki nad dziećmi i młodzieżą była głównym tematem spotkania Irwina Elmana – Rzecznika Praw Dzieci i Młodzieży największej kanadyjskiej prowincji Ontario z polskim RPD Markiem Michalakiem. Obaj Rzecznicy rozmawiali nie tylko o... więcej...
- Prawo musi chronić dorosłe dzieci rodziców, w przypadkach braku wykonywania przez nich obowiązków rodzicielskich, uchylania się od świadczeń alimentacyjnych, nadużywania władzy rodzicielskiej czy popełniania na szkodę małoletnich dzieci przestępstw. Zstępni w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpili do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej problemu nie alimentacji dzieci. – Ukształtowanie wśród... więcej...
Dziś, 9 września przypada Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Dzień, w którym od 1999 roku przypominamy o strasznych skutkach, jakie niesie z sobą spożywanie alkoholu przez kobiety w okresie ciąży. FAS to najcięższa forma wad wrodzonych, powodująca... więcej...
Nadchodzący Światowy Dzień FAS – obchodzony 9 września, jest najlepszą okazją, by nie tylko zaapelować o odpowiedzialność i zachowanie całkowitej abstynencji przez kobiety będące w ciąży, ale też podjąć działania wprowadzające skuteczne rozwiązania prawne, regulujące... więcej...
Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu 24 maja br. jest odpowiedzią na wielokrotnie od 2009 roku zgłaszane przez Rzecznika postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia... więcej...
20 listopada odbędą się trzecie obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs RPD na miasto-gospodarza tegorocznych obchodów wygrała Piła. – To nie ma być teoretyczne święto, ani święto dorosłych. To... więcej...
- Jak można się skontaktować z Rzecznikiem Praw Dziecka?, czy Rzecznik ma możliwość uchwalania ustaw?, oraz czy często otrzymuje fałszywe zgłoszenia? – to tylko niektóre z pytań, jakie padły 5 września podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka ze... więcej...
W sierpniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 28 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Apel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o przeprowadzenie kompleksowej oceny istniejących procedur i ich skuteczności w sytuacji podejmowania interwencji Policji w związku ze zgłoszeniami przypadków... więcej...
Paulina Łohinowicz, Michał Matczak, Iza Namyślak i Patrycja Pawłowska z  głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w asyście prezes stowarzyszenia Anny Lechowskiej, społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, odwiedzili 1 września br. Rzecznika Praw... więcej...
- Możliwość przedłużenia okresu nauki uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności – jako jedna z form indywidualizacji procesu kształcenia – powinna być dostępna dla wszystkich dzieci w Polsce – również w szkołach artystycznych. Obecne uregulowania mogą prowadzić do... więcej...
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości - przedstawiony przez resort 29 sierpnia br. projekt przepisów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego w zakresie procedury stosowania Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka kilka razy apelował do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o... więcej...

Strony