Skip to:

Mnóstwo pytań o najważniejsze dziecięce sprawy, radosne piosenki i wiersze o prawach dziecka – tak najkrócej można podsumować obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Przedszkolu Zielony Groszek na warszawskim Grochowie. Do wspólnego świętowania dzieci zaprosiły... więcej...
- Liczba młodzieży podejmującej próby samobójcze systematycznie wzrasta. Zwiększa się także liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychiatrycznej. Faktów tych nie można już nie dostrzegać. Można jedynie domniemywać, że pojedyncze dysfunkcje systemu opieki... więcej...
23 listopada br. na zaproszenie Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Marek Michalak wystąpił z wykładem dla studentów Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w którym przybliżył młodym ludziom organizację, funkcje i zadania Rzecznika Praw Dziecka. Podczas wykładu Marek... więcej...
22 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy, rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Opolu, podjął precedensową uchwałę w sprawie postanowień wydawanych na podstawie Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Na kwestię... więcej...
- Od ponad 11 lat Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie wydaje opinii w zakresie wskazania placówki właściwej do umieszczenia nieletniego cierpiącego na zaburzenia psychiczne, a tym samym nie realizuje zadań nałożonych nań przepisami prawa – Rzecznik Praw... więcej...
W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 22 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z młodzieżą z łódzkich szkół. Młodzi ludzie podczas wykładu „Czy dzieci i ryby głosu nie mają?" zadawali pytania swojemu Rzecznikowi. Dyskusja o prawach dziecka i ich... więcej...
- U kobiet, które piją alkohol w czasie ciąży znacznie częściej występują przedwczesne porody i poronienia. Lekarze podkreślają, że nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może wypić w ciąży bez ryzyka, że nie wyrządzi to szkody jej dziecku – zaznacza Rzecznik Praw... więcej...
21 listopada 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystej akademii z okazji 50. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej. Podczas uroczystości Marek Michalak spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym oraz... więcej...
Za nami I Bieg W Obronie Praw Dziecka w Aleksandrowie Łódzkim. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Poseł na Sejm RP Agnieszką Hanajczyk i Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim uroczyście zainaugurowali tę wyjątkową, sportową imprezę. W sobotnim... więcej...
20 listopada 2017 roku – już oficjalnie, co stwierdza tablica wmurowana na Regionalnym Centrum Kultury – Piła zyskała miano Miasta Przyjaznego Prawom Dziecka. Te miasta, oprócz Piły, to Świdnica i Brzeg – wszystkie były gospodarzami obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw... więcej...
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Pile nie zwolniły tempa na weekend. Choć – z wiadomych względów – nie odbywały się zajęcia w szkołach, to nie zabrakło ciekawych propozycji zarówno dla młodszych, jak i starszych. W sobotę, w gościnnych progach Kawiarni... więcej...
Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest... więcej...
Piąty dzień obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka upłynął pod znakiem debaty oxfordzkiej „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” – podczas której uczniowie toczyli spór o prawa dziecka. Nie zabrakło także spotkań w szkołach z Rzecznikiem Praw Dziecka... więcej...
Ponowny apel Rzecznika Praw Dziecka do rządu o podjęcie działań na rzecz opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci po raz kolejny nie zyskał akceptacji. Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu polskiego rzędu nie... więcej...
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Pile trwają. Do miasta przyjechał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a także zaproszeni przez niego kolejni eksperci. Ważnym punktem programu dnia było nadanie imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami... więcej...
13 listopada 2017 roku rozpoczęły się centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, święta przypadającego 20 listopada, ustanowionego przez Sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Gospodarzem tegorocznych uroczystości jest miasto Piła. Rzecznik... więcej...
16-letni Tymon Radzik znalazł się w gronie trojga dzieci z całego świata nominowanych do tegorocznej Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju, tzw. „dziecięcego Nobla”. - Tymon potrafi w mądry sposób pokazać, czego dzieci dziś oczekują od świata dorosłych. Poprzez... więcej...
14 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Elblągu uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Dziecka i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego stosowania przemocy wobec wychowanków dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zebraniu członków ENOC organizowanym przez greckiego Rzecznika Praw Dziecka wraz z UNICEF w Atenach. Tematem spotkania była  ochrona praw małoletnich cudzoziemców. W konferencji, oprócz polskiego RPD, brali udział... więcej...
- Mediacja jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne... więcej...

Strony