Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka rozstrzygnął konkurs na gry: planszową oraz komputerową dotyczące praw dziecka. Wybór nie był łatwy – szczególnie w pierwszej kategorii. Na konkurs zgłoszono kilkadziesiąt gier. Zdecydowaną większość stanowiły „planszówki”, co tylko potwierdza... więcej...
- Nadużycia seksualne wobec dzieci to kategoria przestępstw o szczególnie okrutnym i dotkliwym charakterze. Prawa małoletnich w tym zakresie muszą być zabezpieczone i chronione w sposób szczególny – mówił Rzecznik Praw Dziecka w Sejmie podczas pierwszego czytania... więcej...
Pięć miesięcy po wyprowadzeniu z polskich szkół tzw. jedzenia śmieciowego oraz wdrożeniu nowych norm żywieniowych, Rzecznik Praw Dziecka apeluje o korektę przepisów. – Na terenie szkoły jedzenie powinno być wyłącznie zdrowe, ale należy dokładnie przeanalizować... więcej...
Adrian i Oliwier – wychowankowie jednej z warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych uratowali bezdomnego przez zamarznięciem. Nie czują się bohaterami – przekonują, że to była naturalna reakcja. Chłopcy zauważyli mężczyznę, który leżał na mrozie i nie dawał oznak... więcej...
Polscy pedagodzy: Małgorzata Gryń-Chlebicka, Alicja Matysik, Sławomir Moczydłowski oraz Romuald Sadowski dołączyli do grona osób wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka jest zaszczytnym,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z grupą dzieci i młodzieży z podwarszawskiej Kobyłki. - Dziękuję za piękną wymianę opinii o dziecięcych problemach - mówił Marek Michalak. Dzieci z Kobyłki były świetnie przygotowane do spotkania. Pytały nie tylko o prawa dziecka, ale... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony sytuacją trzylatków, które będą ubiegać się o miejsce w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017. - Czy obowiązek zapewnienia sześciolatkom edukacji przedszkolnej nie spowoduje zmniejszenia liczby miejsc dla 3-letnich dzieci? – pyta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami warszawskiego Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego. W szkole od dwóch lat realizowany jest program wychowawczy oparty na idei korczakowskiej. Podczas spotkania Rzecznik obejrzał przedstawienie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami, pracownikami oraz władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Ze słuchaczami studiów pedagogicznych rozmawiał o prawach dziecka. Jednym z punktów wizyty Marka Michalaka był wykład dla studentów kierunku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z przedstawicielami Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz duńskiej organizacji Fairstart Global Foundation, którzy zaprezentowali główne założenia programu szkoleniowego FAIRstart, dla rodzin zastępczych i personelu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje problem nierównego traktowania dzieci uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Chodzi o przepisy dotyczące promowania do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem. RPD zwraca uwagę, że uczniowie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził podwarszawski Wołomin, gdzie spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 7, małymi pacjentami Szpitala Powiatowego oraz wziął udział w spotkaniu z młodzieżą, pedagogami oraz przedstawicielami samorządu. Gospodarzem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Co zagraża dzieciom?”, który w Szczyrku odbył się w ramach XLII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Dyskusję w Szczyrku poprzedził koncert Orkiestry Dziecięcej GAP. W... więcej...
LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI Drodzy i Szanowni, Rozpoczynające się ferie zimowe to dla wszystkich moment odpoczynku, oderwania się od szkolnych obowiązków oraz szansa na zebranie sił na drugi semestr nauki. Przede wszystkim... więcej...
Do VII edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać... więcej...
- Stosowanie środków interwencji państwa we władzę rodzicielską, prowadzących do odebrania dziecka rodzicom, powinno mieć miejsce w ostateczności, dopiero po zastosowaniu i wykorzystaniu innych, mniej dotkliwych dla dziecka i rodziny środków lub jedynie wtedy, gdy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. Jarosławem Peregud-Pogorzelskim oraz prof. Teresą Jackowską, krajowym konsultantem w dziedzinie pediatrii, Społecznym Doradcą RPD. Podczas spotkania omówiono... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Marek Michalak proponuje w nim, aby świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania Fundacji ITAKA oraz Fundacji Dzieci Niczyje o dofinansowanie prowadzenia numerów zaufania. W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pyta o datę ogłoszenia konkursu na realizację takiego... więcej...
Dostępność oraz jakość świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu pediatrii, psychiatrii, a także stomatologii, były wiodącymi tematami spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Podczas spotkania omówiono... więcej...

Strony