Skip to:

- Pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie to bezpośrednie narażenie go na utratę zdrowia, a nawet życia – przypomina Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że dzieci nie wolno zostawiać w samochodzie, niezależnie od pory roku. W... więcej...
Zespół złożony z Marszałków i Posłów XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży otrzyma status Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka. 1 lipca 2015 r. Marek Michalak spotkał się z reprezentacją XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Rozmawiano przede wszystkim o tym, w... więcej...
Od 1 lipca 2015 roku aptekarze są zobligowani do odmowy wydania leku zawierającego substancję psychoaktywną (pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę), gdy kupująca go osoba nie ukończyła 18. roku życia. Tak samo postąpią w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że lek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z eurodeputowanym Januszem Wojciechowskim. Podczas spotkania dyskutowano o najpilniejszych zmianach legislacyjnych, niezbędnych dla lepszego zabezpieczenia praw dziecka. W Biurze RPD rozmawiano m.in. o końcowej fazie... więcej...
Nieprzestrzeganie orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów dziecka z rodzicami jest nagannym zachowaniem, które – w ocenie Rzecznika Praw Dziecka – powoduje konieczność wkroczenia prawa karnego poprzez spenalizowanie zachowań sprawcy. Marek Michalak w... więcej...
- To dobrze, że stomatologia dziecięca została wpisana na listę priorytetowych dziedzin medycyny oraz, że zdecydowano się na rozszerzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych do ósmego roku życia, o co zabiegałem. Są to jednak zmiany zbyt małe w stosunku do... więcej...
Eksperci z Zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka opracowali Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnej... więcej...
- Place zabaw i boiska powinny być bezpieczne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka w liście do szefów samorządów. Część obiektów rekreacji wymaga modernizacji. W związku z rozpoczętym okresem wakacyjnym Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezydentów,... więcej...
Sto tysięcy maskotek "Miś Ratownik" trafi do dzieci poszkodowanych w wypadkach w ramach kolejnej edycji akcji Stowarzyszenia "Misie Ratują Dzieci". Pierwsza partia pluszaków została w Bydgoszczy przekazana policjantom, strażakom i ratownikom medycznym. W wydarzeniu... więcej...
- Podczas wakacji dzieci częściej wykorzystywane są do żebractwa. W wielu przypadkach odpowiedzialne są za to grupy przestępcze handlujące ludźmi – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak zwrócił się do Teresy Piotrowskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych, o... więcej...
- Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania... więcej...
Sejm RP wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2014 r., wraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. - Podsumowując kolejny rok trudnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw  dziecka w Polsce, z satysfakcją muszę... więcej...
Drodzy Młodzi Przyjaciele, rozpoczynają się wakacje, czas wyczekiwanego wypoczynku po szkolnych obowiązkach i towarzyszącym im stresie. Część z Was już pakuje podróżne walizki, inni lato spędzą w rodzinnych miejscowościach. Niezależnie od miejsca, ważne aby był to... więcej...
Dobiegły końca prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która lepiej zabezpieczy prawo dziecka do wychowania i kontaktów z obojgiem rodziców.   Ustawa, zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw... więcej...
- Serce rośnie, kiedy widzę młodych ludzi, którzy z taką determinacją i konsekwencją zmieniają świat na lepszy - mówił podczas spotkania ze społecznością PaT Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 23 czerwca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się... więcej...
Insp. Grzegorz Jach, autor programu „Profilaktyka a Ty”, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wręczył ją Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka podczas spotkania kilkutysięcznej społeczności PaT przy pomniku Janusza... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami dwóch szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, które aktywnie włączają się w kampanie promujące prawa dziecka. W podróży Markowi Michalakowi towarzyszyła prof. Teresa Jackowska, Krajowy Konsultant ds. Pediatrii,... więcej...
- Jeżeli chcemy skutecznie rozwiązać problem przemocy wobec dzieci, musimy o nim mówić również w wymiarze lokalnym – przekonywał Marek Michalak podczas inauguracji kampanii społecznej „Reaguj! Masz prawo” w Pile. Dwudniowa wizyta w Wielkopolsce była kolejną okazją do... więcej...
- Gdyby nie placówki wsparcia dziennego, wiele dzieci trafiłoby do pieczy zastępczej. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc placówkom w dostosowaniu zajmowanych lokali do nowych wymagań – pisze Marek Michalak w wystąpieniach do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy... więcej...
Marek Michalak wziął udział w debacie poświęconej prawom dziecka, zorganizowanej 15 czerwca br. przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Inicjatorem spotkania w PWSTE był poseł Tomasz Kulesza. W debacie uczestniczyli... więcej...

Strony