Skip to:

20 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otworzył seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego pt. „Poczucie niemocy wychowuje cześć dla siły. Czy i jak dzieci mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w żłobku i... więcej...
Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty” została nagrodzona prestiżowym tytułem Kampania Społeczna Roku 2014 w kategorii: Kampanie Instytucji Publicznych. Konkurs Kampania Społeczna Roku organizowany jest od 2008 roku przez Fundację Komunikacji... więcej...
20 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z podopiecznymi wołomińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jubileusz 20-lecia powstania wołomińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z ... więcej...
19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu - Central Auditory Processing Disorders (CAPD), zmierzających... więcej...
19 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościli uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie. Wizyta w Warszawie została zorganizowana w ramach prowadzonego w szkole projektu edukacyjnego „Prawa człowieka zaczynają się od... więcej...
19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn oraz Prezesem Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzym... więcej...
18 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej pedagogice Janusza Korczaka: Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła... więcej...
16 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu z najmłodszymi uczestnikami 6. Warszawskich Targów Książki. Pretekstem do rozmowy o prawach dziecka oraz dziecięcej podmiotowości była promocja książki o prawach dziecka Joanny Olech „Mam... więcej...
13 maja 2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie z 11.02.2015 r. w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1993 roku dzień 15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin. Międzynarodowy Dzień Rodzin służy zwróceniu uwagi społeczeństw na niezwykle istotną rolę rodziny, lecz także na problemy, z jakimi się ona boryka. Rozwijanie... więcej...
15 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie. W uznaniu za zasługi dla ochrony godności praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka nadał placówce Odznakę Honorową za... więcej...
14 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką, w celu omówienia najistotniejszych kwestii dotyczących polepszenia ochrony praw dziecka w Polsce. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi... więcej...
13 maja Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254). Rzecznik postulował, aby w nowym brzmieniu został wyodrębniony dokument, jakim... więcej...
13 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Białorusi, goszczącymi w Warszawie na zaproszenie Fundacji po DRUGIE. Wizyta została zorganizowana w ramach... więcej...
12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych... więcej...
12 maja 2015 roku, w dniu 7. Rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Jej córką, Janiną Zgrzembską, która podpisała deklarację kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo” i dołączyła do grona jej... więcej...
11 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak– Jomaa oraz Zastępcą GIODO Andrzejem Lewińskim. Podczas spotkania omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji prawa dziecka do... więcej...
O tym, dlaczego należy szczepić dzieci rozmawia z Ewą Raczyńską z mamadu.pl Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Pełna treść wywiadu dla portalu mamadu.pl
8 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej. Tablica została umieszczona na domu przy ul. Ludwiki 6 na Woli, gdzie do 1943 roku mieszkała Irena Sendlerowa. W uroczystości udział... więcej...
8 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościli uczniowie z Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka, zwiedzili Biuro oraz spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem... więcej...

Strony