Skip to:

Kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy? – pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Problem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przekazał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001... więcej...
Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC są zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. - Bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami – napisali w raporcie, który... więcej...
Małoletnie matki przebywające w placówkach resocjalizacyjnych powinny mieć możliwość wychowania swoich dzieci – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W wystąpieniach generalnych do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Minister Edukacji Narodowej Anny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46). Projekt ma na celu dostosowanie obowiązującego prawa do wyroku... więcej...
Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie przekonywały Rzecznika Praw Dziecka, że najważniejszym przysługującymi im prawem jest to do prywatności i tajemnicy. Aby pogłębić wiedzę dzieci Marek Michalak przeczytał im jedno z opowiadań zawartych w książce pt. „... więcej...
- Podstawą bezpieczeństwa na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej powinny być oddziaływania wychowawcze i przyjazny klimat, nie monitoring wizyjny – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety... więcej...
22 lutego 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się uroczysta Gala podsumowująca I edycję Konkursu „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wręczył nagrody laureatom konkursu na grę o tematyce praw dziecka. Spotkanie z twórcami było okazją do praktycznego sprawdzenia grywalności projektów. Marek Michalak rozstrzygnął konkurs jeszcze w styczniu 2016 r. 22 lutego do Biura zaprosił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka tradycyjnie włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-27 lutego), organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przez cały tydzień w Biurze RPD dodatkowo dyżurować będą prawnik i psycholog. Bezpłatne porady... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych... więcej...
Nie ma wieku, od którego należy rozmawiać z dziećmi o przysługujących im prawach. Dowodem na to była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dzieci z Przedszkola nr 158  w Warszawie. Z Markiem Michalakiem spotkało się 50 uśmiechniętych i energicznych dzieci z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce zwiększyć rolę kuratora, który uczestniczy w kontaktach dziecka z rodzicem. – Nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. Obecne przepisy na to... więcej...
18 lutego 2016 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie. Podczas spotkania 25 uczniów z klasy 1B zapoznało się z najważniejszymi prawami dziecka oraz ich rolą w codziennym życiu, aktywnie pytało... więcej...
Marek Michalak wręczył Medal Pamiątkowy Rzecznika Praw Dziecka Janinie Zgrzembskiej, córce Ireny Sendlerowej. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI otrzymała natomiast Katarzyna Ludwiniak, nauczycielka w Gimnazjum nr 23 im.... więcej...
15 lutego 2016 r. w Brukseli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji pt. „Children’s Rights Behind Bars”, zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Podczas konferencji podjęto ważny temat ochrony praw i potrzeb dzieci... więcej...
Rodzice podróżujący z małymi dziećmi skarżą się Rzecznikowi Praw Dziecka na wielogodzinne oczekiwanie na przejściach granicznych podczas odprawy oraz brak odpowiedniej infrastruktury. – Apeluję do służb granicznych o zrozumienie – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
„Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki, to kolejna książka podejmująca tematykę ochrony praw dziecka, wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Publikacja jest skarbnicą... więcej...
Zmniejszenie przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów oraz ukrywanie dochodów i wypracowanie propozycji działań prowadzących do zmian systemowych – to jedne z zadań Zespołu Ekspertów powołanego wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Przedmiotem rozmowy była współpraca w zakresie ochrony praw dziecka oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu.... więcej...

Strony