Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wystąpienie generalne dot. możliwości zwiększenia finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. W wystąpieniu Rzecznik podkreśla, że fundusze przeznaczone na... więcej...
Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli 20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka... więcej...
16 listopada 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości uhonorowania osób, które aktywnie wspierają organizację Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Na uroczystość zorganizowaną przez Annę Dymną, Prezesa Fundacji „Mimo... więcej...
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu Marek Michalak przekazał kondolencje Geneviève Avenard, Rzeczniczce Praw Dziecka we Francji.  Marek Michalak na ręce Geneviève Avenard (Deputy to Defender of Rights of the French Republic, Children's Ombudsman) wyraził... więcej...
Sądy zbyt często umarzają postępowanie o zagrożenie bądź nakazanie zapłaty za nierealizowanie obowiązków wynikających z wykonalnego orzeczenia lub ugody ustalającej kontakty dziecka z rodzicem w przypadku późniejszej zmiany tego orzeczenia lub ugody – pisze Rzecznik... więcej...
- Rzecznik Praw Dziecka interweniował już wielokrotnie w sprawie zdjęć nagich dzieci zamieszczanych w mediach społecznościowych oraz upubliczniania wizerunku wychowanków placówek opiekuńczych. Relacją na żywo z życia rodziny, w szczególności dzieci – w mojej opinii -... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pierwszym posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji (12 listopada 2015 r.). Obrady inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji otworzył Marszałek-Senior Kornel Morawiecki. Powitał prezydenta Andrzeja Dudę, nowo wybranych... więcej...
Minister Zdrowia prof. Marian Zembala podpisał rozporządzenie określające wzór książeczki zdrowia dziecka. Oznacza to, że książeczka, jako forma obowiązkowej, zewnętrznej dokumentacji medycznej wkrótce trafi do obiegu. - Będzie dużym ułatwieniem dla rodziców i lekarzy... więcej...
Podsumowanie najważniejszych działań oraz dyskusja o najpilniejszych problemach do rozwiązania – były przedmiotem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka ze swoimi Społecznymi Doradcami. Z gronem ekspertów pożegnała się Henryka Krzywonos - Strycharska, która... więcej...
Niektóre placówki wsparcia dziennego, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze na własnych stronach internetowych i profilach portali społecznościowych upubliczniają fotografie podopiecznych oraz inne dane umożliwiające identyfikację... więcej...
- Mocno wierzę, że choć część postulatów, które dotyczą stomatologii dziecięcej, a o realizację których wspólnie zabiegamy, będzie miało szczęśliwy finał – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas wystąpienia w trakcie II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-... więcej...
4 listopada 2015 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci z klasy VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Spotkania z uczniami to stały element procesu upowszechniania praw dziecka. Dzieci z Nowej Wsi odwiedziły Rzecznika w ramach wycieczki do Warszawy. Podczas... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak chce, aby dzieci powyżej 15. roku życia były przesłuchiwane w sprawach karnych w warunkach zapewniających komfort i bezpieczeństwo. W tej chwili przesłuchanie w specjalnym pomieszczeniu i z udziałem psychologa przysługuje jedynie... więcej...
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, które odwiedziły Rzecznika Praw Dziecka, egzamin ze znajomości praw dziecka zdały celująco. Wizyta odbyła się w ramach przygotowań do szkolnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Z Markiem Michalakiem... więcej...
Standardy pracy placówek oświatowych, o ustanowienie których od lat zabiegał Rzecznik Praw Dziecka, stały się faktem. 2 listopada br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie wprowadzające je do systemu prawnego. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i... więcej...
MEN realizuje postulaty RPD dotyczące skuteczniejszej ochrony małoletnich. Dzieci nie będą więcej przesłuchiwane w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli w obecności obwinionego. Co więcej, w trakcie przesłuchania zawsze będzie obecny psycholog. Długo wyczekiwane... więcej...
- Dzieci zasługują na szczególne traktowanie podczas czynności procesowych, również w postępowaniach cywilnych – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak po raz kolejny apeluje o to, aby małoletni byli obligatoryjnie przesłuchiwani w specjalnych pomieszczeniach i w... więcej...
Ochrona praw dzieci na wszystkich płaszczyznach codziennego życia oraz możliwości współpracy na rzecz najmłodszych obywateli – to wiodące tematy poruszone podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą (28 października br... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny likwidacji tzw. okien życia, co zalecił Polsce Komitet Praw Dziecka ONZ. Zgadza się natomiast z koniecznością wzmocnienia i promowania istniejących alternatywnych rozwiązań np. instytucji zwanej „zgodą blankietową”. - Z punktu... więcej...
Uczniowie Gimnazjum nr 10  im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka (27 października 2015 r.). Dzieci pytały Marka Michalaka o jego uprawnienia, zakres obowiązków, najtrudniejsze podjęte sprawy oraz o Konwencję o prawach dziecka.... więcej...

Strony