Skip to:

19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn oraz Prezesem Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzym... więcej...
18 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej pedagogice Janusza Korczaka: Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła... więcej...
16 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu z najmłodszymi uczestnikami 6. Warszawskich Targów Książki. Pretekstem do rozmowy o prawach dziecka oraz dziecięcej podmiotowości była promocja książki o prawach dziecka Joanny Olech „Mam... więcej...
13 maja 2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie z 11.02.2015 r. w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1993 roku dzień 15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin. Międzynarodowy Dzień Rodzin służy zwróceniu uwagi społeczeństw na niezwykle istotną rolę rodziny, lecz także na problemy, z jakimi się ona boryka. Rozwijanie... więcej...
15 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie. W uznaniu za zasługi dla ochrony godności praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka nadał placówce Odznakę Honorową za... więcej...
14 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką, w celu omówienia najistotniejszych kwestii dotyczących polepszenia ochrony praw dziecka w Polsce. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi... więcej...
13 maja Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254). Rzecznik postulował, aby w nowym brzmieniu został wyodrębniony dokument, jakim... więcej...
13 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Białorusi, goszczącymi w Warszawie na zaproszenie Fundacji po DRUGIE. Wizyta została zorganizowana w ramach... więcej...
12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych... więcej...
12 maja 2015 roku, w dniu 7. Rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Jej córką, Janiną Zgrzembską, która podpisała deklarację kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo” i dołączyła do grona jej... więcej...
11 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak– Jomaa oraz Zastępcą GIODO Andrzejem Lewińskim. Podczas spotkania omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji prawa dziecka do... więcej...
O tym, dlaczego należy szczepić dzieci rozmawia z Ewą Raczyńską z mamadu.pl Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Pełna treść wywiadu dla portalu mamadu.pl
8 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej. Tablica została umieszczona na domu przy ul. Ludwiki 6 na Woli, gdzie do 1943 roku mieszkała Irena Sendlerowa. W uroczystości udział... więcej...
8 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościli uczniowie z Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka, zwiedzili Biuro oraz spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem... więcej...
6 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, któremu przewodniczy prof. Alicja Chybicka. Podczas spotkania poruszane były m. in. kwestie dostępności dzieci do leczenia stomatologicznego czy... więcej...
5 oraz 6 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniach komisji senackich: Edukacji, Nauki i Sportu oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas których senatorowie zapoznali się z "Informacją o działalności Rzecznika Praw... więcej...
5 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławy Prządki oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty o podjęcie działań... więcej...
4 maja 2015 roku, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach żałobnych związanych ze śmiercią prof. Władysława Bartoszewskiego w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mszy Świętej... więcej...
3 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach państwowych z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach na Placu Zamkowym uczestniczyli m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz Małżonką, Marszałkowie... więcej...

Strony