Skip to:

Ochrona praw dzieci na wszystkich płaszczyznach codziennego życia oraz możliwości współpracy na rzecz najmłodszych obywateli – to wiodące tematy poruszone podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą (28 października br... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny likwidacji tzw. okien życia, co zalecił Polsce Komitet Praw Dziecka ONZ. Zgadza się natomiast z koniecznością wzmocnienia i promowania istniejących alternatywnych rozwiązań np. instytucji zwanej „zgodą blankietową”. - Z punktu... więcej...
Uczniowie Gimnazjum nr 10  im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka (27 października 2015 r.). Dzieci pytały Marka Michalaka o jego uprawnienia, zakres obowiązków, najtrudniejsze podjęte sprawy oraz o Konwencję o prawach dziecka.... więcej...
Tzw. kuratorzy kolizyjni, reprezentujący dziecko pokrzywdzone przez jednego z rodziców, powinni być lepiej przygotowani do zadań – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak przekonuje również, że sądy opiekuńcze powinny wyznaczać takich kuratorów w początkowej fazie... więcej...
Grooming, dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania oraz ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych – to tematy prac wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka. We wszystkich kategoriach zwyciężyły absolwentki kierunków prawniczych... więcej...
Rośnie liczba skarg wpływających do Rzecznika Praw Dziecka dotyczących realizacji praw uczniów z niepełnosprawnościami. O działania poprawiające ich sytuację Marek Michalak pyta Ministra Edukacji Narodowej. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie wskazywał na potrzebę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę na problemy dzieci przebywających w szpitalach psychiatrycznych mimo braku wskazań medycznych do dalszej hospitalizacji. – To wina niewystarczającej ilości rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych oraz placówek... więcej...
- Respektowanie praw dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powinno być standardem, niestety nie wszędzie tak jest. Zalecenia, które przedstawiamy stanowią drogowskaz dla tych, którzy chcą organizować opiekę na najwyższym poziomie – mówi o zaleceniach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji „Dziecko ma prawo do sukcesu” (23 października), zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP przez Fundację Nowatorska Edukacja pod honorowym patronatem Poseł Ligii Krajewskiej. W wydarzeniu Markowi Michalakowi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki o stworzenie podstawy prawnej, która pozwoliłaby przeprowadzać testy DNA w sprawie ojcostwa nawet przy braku zgody domniemanego rodzica. - Bywa, że to jedyny dowód pozwalający ustalić pochodzenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ogłasza konkurs na projekt logo Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 20 listopada święto będzie obchodzone w Polsce po raz drugi w historii. Zwycięzca rywalizacji otrzyma 5 tys. złotych. - Chciałbym, aby wizualna identyfikacja na... więcej...
- W ostatnich miesiącach zrobiono wiele, aby lepiej zabezpieczyć zdrowie dzieci, ale nie powinniśmy ustawać w tych działaniach – podkreśla Marek Michalak. Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem mówi o wprowadzeniu rozporządzenia usprawniającego monitorowanie losów... więcej...
Jak dotrzeć z informacją o prawach pacjenta do najmłodszych? Najlepiej językiem dzieci. Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka zainicjowali powstanie oraz objęli patronatem honorowym wydanie książki pt. „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach... więcej...
W 40,8 proc. skontrolowanych w ostatnich latach przez Inspekcję Handlową salach zabaw, zlokalizowanych najczęściej w centrach handlowych, stwierdzono nieprawidłowości. O zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z takiej rozrywki Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał Medal Gloria Pediatrica za działalność na rzecz pediatrii w Polsce. Wyróżnienie przyznało Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Wyróżnienie wraz medalem i dyplomem podpisanym przez prof. Alicję Chybicką, Prezesa Polskiego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, wziął udział w uroczystości "Wieczór Twórców Kultury dla Dzieci", który odbył się 20 października br. w Warszawie. Podczas odbywającego się w... więcej...
W dowód uznania za wieloletnią, pełną zaangażowania i oddania działalność na rzecz dzieci, Rzecznik Praw Dziecka przyznał Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza - Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS... więcej...
Ponad dwa tysiące prac rywalizowało w konkursie „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy. W Gali Finałowej udział... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw", zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz warszawski ratusz. Jednym z tematów spotkania były problemy związane z... więcej...
Spotkanie z młodzieżą i ich opiekunami uczestniczącymi w I Ogólnopolskim Zlocie PaTportów – to główny cel sobotniej wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Bydgoszczy. Marek Michalak odwiedził również Wojewódzki Szpital Dziecięcy oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Pobyt w... więcej...

Strony